Hem Taggar Statistik

Tag: Statistik

Recept på blodtrycksmedel fortsatte uppåt 2021

I genomsnitt hämtade drygt var femte person i Sverige ut ett recept på blodtrycksmedicin under förra året.
5 apr 2022, kl 09:54

Recept på antibiotika minskar även i år

Fjolårets kraftiga minskning av antibiotikaförskrivningen fortsatte även under det första kvartalet i år.
19 apr 2021, kl 07:05

147 000 har fått vaccin mot covid-19 på tre veckor

Förutom storstadsregionerna har Region Jönköping vaccinerat flest, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
20 jan 2021, kl 15:15

Tidigare igångsättning bättre för barnet

En sammanställning av aktuell forskning bekräftar att igångsättning redan vid 41 fullgångna veckor ökar barnets möjligheter att födas friskt.
9 dec 2020, kl 14:09

Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika

Öppenvårdens förskrivning av antibiotika minskade med 15 procent under årets första sex månader.
13 aug 2020, kl 12:50

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska

Antibiotikaförsäljningen i Sverige minskade under det första halvåret 2019 med i genomsnitt 4,9 procent.
16 aug 2019, kl 09:37

Riskabelt hög förskrivning till äldre fortsätter

Andelen äldre som hade minst tio läkemedel låg under 2018 kvar på ungefär samma nivå som året före.
21 feb 2019, kl 11:30

Läkemedelsstatistiken håller måttet efter omregleringen

Den nationella läkemedelsstatistiken har hög kvalitet trots mängden aktörer konstaterar E-hälsomyndigheten.
17 okt 2014, kl 10:02

Bristande statistik för djurantibiotika

Det finns ett bortfall i försäljningsstatistiken för antibiotika för djur, visar en analys från SVA. Bortfallet kan inte förklaras av svinn eller kassation.
25 apr 2014, kl 14:45

Utbildning påverkar läkemedelsanvändning

Kvinnor och män med högre utbildning använder mindre läkemedel än personer med enbart grundskoleutbildning.
2
18 mar 2014, kl 11:05

Väntad ökning av adhd-medel

Allt fler i Sverige behandlas med adhd-läkemedel visar statistik från Läkemedelsverket. Vanligast är metylfenidat.
13 mar 2014, kl 10:07

Fortsatt låg arbetslöshet för farmaceuter

Arbetslösheten är fortsatt låg bland apotekare och receptarier enligt en rapport från Sveriges Farmaceuter. Men antalet lediga tjänster har minskat.
6 feb 2014, kl 10:04

Rätt statistik kan underlätta

Genom att välja rätt metod för att analysera data från en fas III-studie kan läkemedelsutvecklare spara pengar enligt en ny avhandling.
1
5 feb 2014, kl 12:54

Nykomling inom läkemedelsstatistik

Sverige har en stor mängd lifesciencedata som kan användas på bättre sätt. Det menar det nya företaget Reveal som levererar läkemedelsstatistik.
31 jan 2014, kl 10:12

Statistikinsamling blir bristfällig

Med nya leverantörer av läkemedel blir det svårt att samla in korrekt statistik varnar Apotekens Service.
16 okt 2013, kl 08:00

Paracetamol är fortsatt störst

Paracetamol fortsätter att vara det läkemedel som flest använder. Däremot backar diklofenak.
18 mar 2013, kl 10:22