Annons

Månads arkivering september 2010

Pfizer anklagas för olagligt pris

0

Enligt den indonesiska konkurrensmyndigheten har Pfizer och ett nationellt bolag Dexa Medica haft en prisöverenskommelse för blodtrycksmedlet amlodipin, vilket gjort det möjligt för de två företagen att ta ut ett överpris för produkterna.

De två bolagen har nu dömts att betala vardera drygt två miljarder dollar i böter. Båda bolagen har också ålagts att sänka priset på amlodipin med 60 procent.
Båda företagen förnekar att man haft någon otillåten prisöverenskommelse och säger att man ska överklaga beslutet.

Sista apoteken säljs

0

Totalt finns det nu kvar 50 apotek för försäljning. På dessa kan hugade köpare böja lägga bud från den 1 november. Som tidigare kommer Apoteksgruppen att sätta ett minimipris på varje apotek och inget kommer att säljas billigare. Om något apotek inte blir sålt kommer det att drivas av Apoteksgruppens serviceorganisation i väntan på ny ägare.

Totalt ingår
150 apotek i Apoteksgruppen, cirka 100 av dem är nu sålda. De återstående 50 räknar Apoteksgruppen ska vara sålda under första halvåret 2011.

Bevis för att förklara adhd genetiskt

0

Tvillingstudier har tidigare visat att adhd tycks vara ärftligt. Men det är först med den här studien som publicerats i Lancet som forskarna hittat genetiska belägg. I två studier, en brittisk och en isländsk, har man undersökt arvsmassan hos tillsammans närmare 1100 barn med adhd med barn som inte har funktionshindret. De fann att hos barn med funktionshindret var det dubbelt så vanligt, 15 procent jämfört med sju procent, att barnen har så kallade kopienummervariationer i arvsmassan. Det innebär att små delar av generna upprepas eller saknas.

De avvikande
generna fann man bland annat vid kromosom 16 som tidigare kopplats samman med autism och schizofreni.

EMA anmäls för hemlighållande

0

Sedan 2005 har den oberoende tidskriften 142 gånger bett läkemedelsmyndigheten om information eller handlingar angående läkemedel. Nästan alltid har svaret blivit nej. EMA har i princip alltid vägrat lämna ut säkerhetsdata med hänvisning till affärssekretessen. Något tidskriften anser oacceptabelt.

Och nu har tidningen
vänt sig till EU-ombudsmannen med de som man anser fem mest flagranta fallen. Tidskriftens klagomål gäller handlingar om bantningsläkemedlet rimonabant, som drogs tillbaka några månader efter Prescrires begäran, vägran att ge tillgång till kliniska data om kombinationspreparat med dextropropoxifen och paracetamol, bedömningsrapport om säkerheten för ketoprofen, vägran att lämna ut periodiska säkerhetsrapporter överhuvudtaget, så kallade PSUR, samt vägran att tillhandahålla tidskriften med dummy-förpackningar.

Sviktande givarstöd riskerar behandling

0

Totalt fick 5.25 miljoner antiretroviral behandling förra året, tre fjärdedelar av dem i Afrika, rapporterar WHO i en rapport som släppts inför Globala Fondens möte i New York nästa vecka. Under konferensen ska givarländerna presentera förnyade finansieringslöften till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Men det
tycks som den rika världens vilja att finansiera sjukdomsbekämpningen mattats beroende på den globala ekonomiska krisen. Förra året fick man in 8,7 miljarder dollar vilket är samma summa som året innan, 2008.
Läkare utan gränser varnar för att man är långt ifrån den summa på 135 miljarder kronor som krävs för att under kommande tre år ge 7,5 miljoner människor tillgång till hivbehandling.

Tyskland som
är den tredje största bidragsgivaren efter USA och Frankrike planerar till exempel att minska sitt bidrag med två tredjedelar och eventuellt avsluta sitt bidrag till fonden i slutet av 2011. Italien kommer troligen inte heller att bidra med några pengar vid årets konferens.

GSK tog hem upphandlingen

0

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog Sanofi Pasteurs yrkande, och anser inte att upphandlingen behöver ändras eller göras om.
Företaget har nu en vecka på sig överklaga domen till Kammarrätten. Om Sanofi Pasteur  inte gör det kan vaccineringen med Cervarix av flickor i femteklass påbörjas inom barnvaccinationsprogrammet.

EU-omröstning om läkemedelsinformation klar

0

Det har varit en långdragen process att driva den del av det så kallade pharmapaketet som handlar om hur de europeiska medborgarna ska få information om receptbelagda läkemedel framåt. Syftet är att medborgarnas tillgång till information och företagens möjligheter att informera ska var lika inom hela EU, något som idag ser väldigt olika ut. I och med dagens omröstning i utskottet där 54 röstade för, en mot och tre lade ner sina röster har det tagits en bra bit fram.

Christofer Fjellner, Moderaternas representant i partigruppen EPP i Europaparlamentet har varit rapportör i frågan och ligger bakom de formuleringar som nu röstats igenom och är nöjd.
– Om någon sagt till mig för ett år sedan att förslaget skulle få ett så stort stöd så hade jag inte trott dem, då var det en stor oenighet i frågan, säger han.

Frågan om läkemedelsinformation till allmänheten har varit kontroversiell eftersom de av EU-kommissionen föreslagna lagändringarna för många EU-länder innebär en ökad möjlighet för läkemedelsföretag att sprida information. I till exempel Belgien är det idag inte tillåtet för ett läkemedelsföretag att svara på frågor från en enskild person. I länder som Sverige och Danmark finns system som Fass, som bygger på information från företagen och som finns tillgängligt för alla.

Kritiken mot lagändringarna har bland annat byggt på rädslan för att ge företagen för stort inflytande och farhågor att just Fass skulle förbjudas har funnits.
– Min upplevelse är att vi nu inte bara har säkrat Fass utan att Sveriges förhållningssätt blir en förebild för resten av Europa. Det tidigare förslaget från EU-kommissionen utgick från krav från läkemedelsindustrin att kunna informera om sina produkter. Det omarbetade versionen utgår från patienternas rättighet att få kvalitetssäkrad information, säger Christofer Fjellner.

I förslaget drar man en skarp gräns mellan vad som kallas pull, det vill säga information som allmänheten själv söker reda på eller ber om, och push i form av reklam från företagen. Det innebär att reklam för receptbelagda läkemedel i tv, radio och tidningar riktade mot allmänheten inte kommer att vara tillåten.
– Nästa steg är att ministerrådet ska ta upp frågan och de har hittills dragit benen efter sig, men jag tycker mig ha sett att det inkommande ungerska ordförandeskapet har en annan mer positiv attityd, säger Christofer Fjellner.

Efter att förslaget godkänts av ministerrådet ska EU-kommissionen fatta ett beslut, en process som totalt kan ta omkring två år.

Studie med Sutent mot proststacancer avbruten

0

I studien har patienter med kastrationsresistent prostatacancer fått läkemedlet Sutent (sunitinib) i kombination med predison. Patienterna hade tidiagare behandlats med docetaxelbaserad kemoterapi men trots det inte blivit av med tumören.  På måndagen meddelade företaget bakom läkemedlet, Pfizer, att en interimanalys av data visade att behandlingskombinationen inte tycks öka överlevnaden jämfört med enbart prednison.   

Sunitinib är en oral multikinasinhibitor som idag i Sverige är godkänd för behandling av njurcellscancer och behandling elakartad mag- tarmcancer så kallad GIST.

Lägre tillväxt på Europamarknaden

0

Det är inga muntra siffror som presenteras dör Europa i det Londonbaserade analysföretaget IHS Global Insight senaste rapport. De spår att läkemedelsförsäljningen i Europa kommer att växa med omkring två procent årligen fram till 2015.

Däremot kommer staterna att spendera ökade summor på hälso- och sjukvård från och med 2012 , rapporterar Pharma Times. I Europa kommer enligt rapporten privata investeringar som privata sjukförsäkringar att öka med fem procent årligen mellan 2010 och 2015 jämfört med tre procent i Nordamerika.

De offentliga utgifterna för hälso- och sjukvård kommer enligt rapporten att öka mest i Asien där det väntas en sjuprocentig ökning de kommande fem åren. Rapporten lyfter också fram att USA kommer att spendera ökade summor på offentlig hälso- och sjukvård. Omkring 16 procent av BNP kommer gå åt till det jämfört med 6-11 procent i andra utvecklade länder enligt rapporten.

Kostnadseffektivt med statiner till fler enligt studie

0

Studien, som publicerats i Circulation, föreslår att en bredare användning av statiner kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förebygga hjärtattack och stroke. Forskarna bakom den fann också att det inte är kostnadseffektivt att screena patienter för inflammationsmarkören C-reaktivt protein, CRP.

I USA rekommenderas för statinanvändning för personer med en minst 20 procents ökad risk att drabbas av någon form av kardiovaskulär sjukdom de kommande 10 åren. Men enligt den nyligen publicerade studien skulle alltså fler kunna ha nytta av behandlingen.

Forskarna undersökte kostnadseffektiviteten för tre typer av statinbehandling hos personer med normala kolesterolvärden och utan tidigare hjärt- kärlsjukdom eller diabetes. En grupp behandlades enligt gällande riktlinjer, en grupp screenades med avseende på CRP de som hade förhöjda värden av CRP men inte annars mätte behandlingskriterierna fick statiner. Den sista gruppen fick statiner om de bedömdes löpa ökad risk för hjärt- kärlsjukdom, utan att CRP mättes.

När de kostnadseffektiva beräkningarna var gjorda var forskarnas bedömning att den mest lönsamma strategin var statinbehandling baserad på enbart hjärt-kärlrisker utan att kontrollera CRP. Den mötte kravet på att varje kvalitetsjusterat levnadsår inte ska kosta mer än 50 000 amerikanska dollar.

Utmaningar för läkemedelsföretag i Kina

0

Många läkemedelsföretag blickar mot den kinesiska marknaden för att expandea på. Men landets läkemedelsmarknad, som är den femte största i världen, genomgår stora förändringar som gör den osäker för både företag och den egna regeringen. Det säger den kinesiska hälsoministern Chen Zhu i en intervju i Wall Street Journal.

Tidigare har landets läkare fått provision på de preparat som de förskrivit. För att minska kostnaderna har man bland annat bestämt att sätta fastpris på de 300 mest säljande läkemedlen. Det har gjort att priserna sjunkit mellan 30 och 50 procent vilket gjort att företag som etablerat sig i landet inte sålt så mycket som de hoppats.

Ytterligare en effekt av att många vill etablera sig i Kina är att det råder brist på bra säljpersonal. När många storföretag som Eli Lilly och Sanofi-Aventis rustar i landet blir det hård konkurrens om personalen rapporterar till CNN Money.

Trots att många av de största läkemedelsföretagen i världen finns i Kina motsvarar deras årliga försäljning bara en liten del av deras totala försäljning. En av anledningarna uppges vara att traditionell kinesisk medicin är det som säljer bäst.

Kunder har dålig koll på apotekskedjorna

2

Efter drygt åtta månader med nya apoteksaktörer på marknaden är det många konsumenter som inte kan skilja på de olika varumärkena. Enligt en undersökning som gjorts av branschtidningen Market visar att tre av tio inte minns vilken kedja de besökte senast.

Mest känt är inte helt oväntat Apoteket AB följt av Kronans Droghandel som är den tredje största kedjan med 173 apotek. Men det var bara 30 procent av de tillfrågade i undersökningen som kände till Kronans Droghandel, rapporterar Svenska Dagbladet. Apotek Hjärtat, som är den näst största efter Apoteket AB med 245 apotek, var känt bland 26 procent av de tillfrågade.

Doc Morris och Ica Cura har konsumenterna låg kännedom om, bara 3 procent kände till de båda. Mest okänt i undersökningen var Åhlens apotek som bara 1 procent visste fanns.

Undersökningen mäter också vilka kedjor som ökar mest i kännedom. Där ligger Apoteksgruppen högst som ökade med över 300 procent i kännedom sedan april. Men fortfarande är det bara 6 procent av konsumenterna som känner till dem.

KD Pharma blir Oriola

0

Namnbytet innebär att KD Pharma i Sverige, Moron i Ryssland och Oriola i Finland och Baltikum kommer att samlas under varumärket Oriola. Verksamheterna kommer också att få en gemensam grafisk identitet enligt ett pressmeddelande.
 
Koncernens apoteksverksamhet som består av Kronans Droghandel i Sverige och Stary Lekar och O3 i Ryssland, påverkas inte. Oriola-KD Corporation presenterar även en ny strategi med fokus på parti- och detaljhandel med läkemedel.

Astrazenecas Brilique får positivt besked

0

Läkemedelskandidaten Brilique (ticagrelor) har fått ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Dess rådgivande kommitté CHMP har röstat för ett marknadsgodkännande för produkten. Ansökan avser att minska risken för tromboshändelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom, ACS.

Brilique, som i USA går under namnet Bilinta, fick i juli ett positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Substansen ticagrelor är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör den kemiska klassen cyklopentyl-triazolopyrimidiner, CPTP. Ticagrelor är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Ett slutgiltigt besked om marknadsgodkännande tas av EU-kommissionen inom några månader.

Rapportering av felexpedieringar påverkar patientsäkerheten

0

Det finns inte längre någon central rapportering eller samlad statistik över avvikelser och felexpedieringar som sker på apoteken. Alla apoteksaktörer måste enligt lagen ha ett system för felrapportering men hur man gör skiljer sig mellan de olika kedjorna.  Hur detta påverkar kvalitén på apotek har Annika Nordén-Hägg studerat i en avhandling vid Uppsala universitet.

I arbetet har hon bland annat undersökt hur felaktig expedition av läkemedel kan rapporteras systematiskt sätt och hur rapporterna kan användas som grund för att införa åtgärder som ger ökad kundsäkerhet.
– En av slutsatserna är att personalens insikt i hur stress påverkar arbetsprestationen, har betydelse för antalet inträffade fel, säger hon.

Andra faktorer, som hög medelålder på de anställda på ett apotek var kopplat till färre fel. Annika Nordén-Hägg har en bakgrund inom Apoteket AB och arbetar nu som kvalitetschef på Cura-apoteket. Hon menar att apoteken borde samarbeta mer och byta erfarenheter om fel och felrapporteringar något som inte förekommer i stor utsträckning i dag. Hon saknar sådana initiativ idag.
– Framför allt för mindre aktörer är det väldigt viktigt att byta erfarenheter med andra så att fel kan upptäckas och på sikt arbetssätt förändras om det behövs. Det är viktigt att förstå varför fel inträffar, det är nyckeln till att kunna införa förebyggande åtgärder. Det är viktigt att den kunskapen förmedlas till de nya apoteksaktörerna, säger hon.

Avhandlingen försvaras den 8 oktober vid Uppsala universitet.

Inga restriktioner för Pandemrix

0

Efter att det kommit ett antal rapporter från bland annat Sverige och Finland om en koppling mellan vaccinet Pandemrix mot A(H1N1) och fall av narkolepsi har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskat befintliga data.  Myndighetens expertkommitté CHMP meddelade på torsdagen att det krävs ytterligare studier för att fastställa om det finns ett sådant samband.

CHMP anser också att nyttan överväger riskerna med Pandemrix och föreslår inga restriktioner för vaccinet. Det svenska Läkemedelsverket uppger att man delar den uppfattningen och att vaccination kan fortsätta.

Fågan är högaktuell eftersom vaccin mot A(H1N1) kommer att ingå i årets säsongsinfluensavirus. Eftersom svininfluensan fortfarande förekommer blir det fler som räknas in i riskgrupper inför säsongens vaccinering som inleds den 18 oktober.
– Det är framför allt tydligt vad gäller de överviktiga, som var en riskgrupp för H1N1-viruset. Sedan har det också blivit tydligare att även gravida verkligen behöver ett skydd eftersom det verkar finnas en större risk än normalt för dem med den vanliga influensan, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen till Sveriges Radio

Friska vuxna som vaccinerade sig mot svininfluensan förra året hhar ett skydd även nu, det gäller också barn som fick två doser. Läkemedelsverket uppger att de har en löpande dialog med Socialstyrelsen kring rekommendationerna för vaccination mot säsongsinfluensan. Aktuella rekommendationer finns på Socialstyrelsens webbplats.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng