Annons

Månads arkivering februari 2023

Förtydligar om subvention av diabetesläkemedel

0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har startat en omprövning av subventionsbesluten för flera diabetesläkemedel. Det handlar om så kallade GLP-1-receptorantagonister mot diabetes typ 2.

Några av dem har på senare tid börjat användas alltmer även mot fetma och övervikt eftersom de är aptitreglerande. Detta har sannolikt även bidragit till den problematiska brist på en del av dessa läkemedel som har uppstått.

Syftet med den omprövning som TLV ska göra är att förtydliga vad som gäller för subventionen av dessa diabetesläkemedel. Det vill säga att de ingår i läkemedelsförmånen för behandling av diabetes typ 2 och inte för andra tillstånd. Myndigheten skriver att förskrivare och farmaceuter har påtalat att nuvarande subventionsbeslut inte tillräckligt tydligt beskriver vad subventionen omfattar.

– TLV har på sistone fått många frågor från apotek och sjukvården om GLP-1-receptoragonister som är godkända för behandling av typ 2-diabetes kan förskrivas inom förmånerna för behandling av obesitas. Vi ser därför ett behov av att förtydliga subventionsbegränsningarna, säger Martin Moberg, samordnare på TLV och kontaktperson för omprövningen, till Läkartidningen.

Han framhåller att subventionens omfattning inte kommer att ändras utan bara klargöras bättre. De nya subventionsbesluten med tydligare formuleringar ska vara klara 23 mars och börja gälla dagen efter.

De läkemedel som det gäller är Byetta (exenatid), Victoza (liraglutid), Bydureon (exenatid), Lyxumia (lixisenatid), Trulicity (dulaglutid), Ozempic (semaglutid) och Rybelsus (semaglutid).

Ha alltid läkemedel hemma så att det räcker en månad

0

Att Sveriges beredskap för att försörja sig med läkemedel, medicinteknik och förbrukningsmaterial brister har visats i en lång rad utredningar. Läkemedelsvärlden har löpande bevakat frågan. Pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har förvärrat problemen. Frustrerande inte bara för professionen, utan även för allmänheten.

Allt fler patienter får höra att förskrivna läkemedel som antibiotika, medicinteknik eller förbrukningsmaterial är slut.

– Under senare tid har det blivit uppenbart att systemet vi levt med är sårbart. Leveranskedjan är lång, det kan saknas läkemedel och medicintekniska hjälpmedel på apoteket och patienterna kan bli utan, säger Urban Nylén, läkare och medicinalråd på Socialstyrelsen som varit med och utrett frågan.

Hämta ut mediciner en månad i förväg

Redan för fyra år tillsatte regeringen en utredning om hur Sverige kan höja beredskapen vid allvarliga händelser i fredstid. Under pandemin 2021 utökades uppdraget till att utreda hur landet ska säkra försörjningen av mediciner samt hälso- och sjukvårdsmaterial vid höjd beredskap, kriser och krig. Utredningen föreslår större lager. Den föreslår även att patienterna ska ha ett lager av förskrivna mediciner och hjälpmedel hemma som räcker en månad framåt, något Socialstyrelsen nu utrett hur det ska gå till.

­– Vi har haft en sårbarhet, nu vill vi stå lite stadigare. Vänta inte tills medicinburken är tom innan du går till apoteket. Det nya med rekommendationen är att hämta ut nästa omgång förskrivna läkemedel och förbrukningsartiklar när man fortfarande har läkemedel kvar för en månad, säger läkaren och medicinalrådet Urban Nylén på myndigheten, som varit med och arbetat fram den nya rekommendationen.

Rekommendationen gäller inte alla utan de patienter som har ett stadigvarande behov av mediciner och förskrivna förbrukningsartiklar. Det kan exempelvis handla om mediciner mot högt blodtryck, hjärtproblem och diabetes samt förbrukningsartiklar som stomibandage och blodsockerstickor.

Ha en buffert med mediciner

– Hämta i god tid innan det tar slut. Om man har för en månad har man en viss buffert – utan att man har så mycket medicin att det riskerar bli onödigt svinn om man behöver byta läkemedel. Om de som är så friska att de kan se till att ha beredskap får sjukvård, äldreomsorg och apoteken större möjlighet att hjälpa sjuka och sköra som inte klarar det på egen hand, säger Urban Nylén.

Syftet är, enligt myndigheten, att förebygga problem vid bristsituationer och att ”avlasta hälso- och sjukvårds- respektive apotekssystemet vid störningar i försörjningsflödet”. Sverige ska ha beredskap för kris och krig men även mer vanliga problem som restsituationer, brist på vissa läkemedel. Egenberedskapen ska stärka både patienternas och sjukvårdens trygghet och stabilitet.

– I vissa lägen kan det förstås vara svårt att alltid ha varor för en månad hemma, det kan vara sådant med kort bäst före-tid eller skrymmande förbrukningsartiklar som inkontinensskydd, säger Urban Nylén och tillägger:

– Förstås kan det också vara svårt att ha god beredskap med läkemedel som är restnoterade, men det är bättre att göra det man kan för att ha en buffert än att inte göra något alls.

Börjar gälla redan den första mars

Socialstyrelsen kallar den nya rekommendationen ”egenberedskap” och den börjar gälla redan 1 mars i år, det vill säga i morgon.

Gränsen på en månad har regeringen bestämt. Det anses vara en lagom nivå. Ska patienterna ha mer läkemedel än så hemma kan man behöva ändra dagens regelverk. Man får bara ta ut läkemedel för tre månader inom högkostnadsskyddet och kan inte hämta ut mer förrän det gått två månader.

Alla omfattas inte av den nya rekommendationen, exempelvis patienter som tar mediciner då och då eller under kortare tid, receptfria läkemedel samt receptfria förbrukningsartiklar. Läkemedel och doser som är under utprovning och kan behöva ändras ingår heller inte. Det samma gäller dosdispenserade mediciner, läkemedel med expeditionsintervall eller livsmedel för medicinska ändamål.

De nya rekommendationerna innebär att läkare ibland kan behöva skriva ut recept tidigare än förr. Hälso- och sjukvårdspersonalen samt apotekspersonalen har redan nu fått information om rekommendationen. Inom den närmaste månaden ska även allmänheten informeras.

Omikron smittsam men kräver mindre intensivvård

Omikron är mycket smittsam men ger mindre allvarliga symtom än tidigare varianter av covid-19-viruset sars-cov-2. Samtidigt ökar immuniteten mot covid-19 i befolkningen tack vare vaccinationer och genomgångna infektioner. Dessa faktorer har lett till att det har blivit färre patienter som måste få intensivvård på grund av covid-19. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i en ny analys av hur växlingen mellan olika virusvarianter förändrat covid-19 sedan starten av pandemin.

Omikron kom i slutet av 2021

Under pandemins första år, 2020, vårdades enligt Folkhälsomyndigheten sammanlagt 4 275 personer för covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar. Det var fler än det sammanlagda antalet IVA-vårdade för covid-19 under de två följande åren (3 366 under 2021-2022).

I början av 2021 tog den så kallade alfavarianten (då kallade den brittiska) över från de tidiga covid-19-varianterna. Alfa gav allvarligare sjukdom än de tidiga varianterna av coronaviruset och covid-19-vaccineringen hade precis startat. Under alfaperioden var det därför ännu fler per 100 000 invånare som behövde intensivvård för covid-19 än det hade varit när de tidiga varianterna dominerade.

Men redan när deltavarianten tog över på sommaren 2021 blev behovet av intensivvård för covid-19 lägre än i början av pandemin. Och i samband med att omikron blev den dominerande varianten i slutet av det året minskade det ännu mer.

Smittsammare variant

Sedan slutet av 2021 är det olika undervarianter av omikron som har dominerat covid-19-spridningen. I dag är det därför betydligt vanligare att patienter vårdas på IVA av en annan orsak, men också har covid-19. Tidigare var mönstret det motsatta, då var covid-19 oftast huvuddiagnos för de IVA-vårdade med covid-19.

En förklaring till förändringen ligger enligt Folkhälsomyndigheten i att omikron är en snällare variant som oftare drabbar de övre luftvägarna i stället för de nedre. Den andra förklaringen är att vi fått en allt högre immunitet mot covid-19.

Att intensivvårdsavdelningarna ändå fått ta emot en hel del covidsmittade patienter även under omikronperioden beror på att varianten är smittsammare.

– Om samhället har en stor smittspridning leder det också till att fler behöver sjukhusvård. Omikronvarianten är mycket smittsam men en lägre andel insjuknar med en allvarlig sjukdomsbild. När omikron tog över smittspridningen fanns det ett bättre skydd i befolkningen tack vare att många var vaccinerade och fler hade exponerats för sjukdomen, säger statsepidemiolog Anders Lindblom, i ett pressmeddelande.

Nya vågor kommer

För tillfället minskar spridningen av covid-19 både i Sverige och globalt. Men, framhåller Anders Lindblom, vi måste vara beredda på återkommande nya perioder med hög smittspridning:

– Vi vet nu att vi kommer att få fortsätta leva med covid-19 och Sverige liksom övriga världen behöver fortsatt följa utvecklingen noga. Vaccinen har fortfarande en mycket god effekt på risken för allvarlig sjukdom och det finns en god immunitet i befolkningen.

Covidpillret molnupiravir får nej av EMA

0

Efter över ett års granskning av forskningsdata om covidpillret molnupiravir avstyrker nu EMA:s expertkommitté CHMP att läkemedlet får EU-godkännande. Företagen bakom covidpillret, Merck (MSD) och Ridgeback biotherapeutics, kommer dock att begära omprövning av EMA-beslutet.

Upp och ned för covidpillret molnupiravir

När företagen 2021 offentliggjorde sin satsning på att utveckla molnupiravir väckte det stora förhoppningar. Molnupiravir skulle bli det första antivirala pillret mot covid-19 och förhindra allvarlig sjukdom hos riskpatienter. Ett hopp som också fick näring av resultaten från de inledande studierna.

Molnupiravir fick därför snabbt ett accelererat godkännande i USA under namnet Lagevrio och i EU gick EMA ut med en tillfällig rekommendation. Denna sade att vården i EU-länderna  kunde använda molnupiravir i väntan på att EMA slutförde sin granskning av data.

Senare forskningsresultat var dock inte lika övertygande. Och när CHMP nu är klar med sin granskning visar det sig att kommittén inte anser att molnupiravir håller vad det lovade. ”Den kliniska nyttan av Lagevrio vid behandling av vuxna med covid-19 som inte får extra syre men har ökad risk att utveckla allvarlig covid-19 kan inte visas”, skriver kommittén. CHMP skriver också att slutsatsen bygger på data om sammanlagt över 1 500 patienter.

CHMP anser inte att data stöder att behandlingen minskar risken för sjukhusinläggning eller död. Inte heller förkortar den sjukdomstiden. Inte ens om man studerar olika undergrupper av patienter går det att hitta någon grupp som har kliniskt relevant nytta av Lagevrio, menar kommittén.

Företagen ska överklaga

I ett pressmeddelande kritiserar Dean Y. Li, ansvarig för Mercks forskningslaboratorier, CHMP-utlåtandet:

– Vi anser att CHMP:s rekommendation inte återspeglar de övertygande data som samlats inom fas III-studien Move-out och vid användning i praktisk verklighet och som visar den positiva påverkan som Lagevrio kan ha för patienter genom att minska risken för sjukhusinläggning och död bland vuxna med förhöjd risk för allvarlig sjukdom, säger han där.

– Över fyra miljoner patienter över hela världen har behandlats med Lagevrio. Vi är fortsatt övertygade om att Lagevrio har en viktig roll att spela i covid-19-vården och kommer att överklaga CHMP:s utlåtande.

När företag överklagar ett avslag från CHMP gör kommittén en förnyad granskning. Omprövningen brukar ske snart efter det första beslutet. Det slutgiltiga beslutet fattar sedan EU-kommissionen, som brukar följa expertkommitténs och EMA:s rekommendation.

”Jag var rädd att skada äldre varje arbetsdag”

0

KRÖNIKA. Jag tog jobb som undersköterska i ett privat hemtjänstföretag för att kunna berätta inifrån om verkligheten för de mest utsatta äldre och den lågavlönade personalen. Artiklarna publicerades i Expressen 2014.

Jag jobbade över minst två timmar varje dag för att försöka hinna med. När jag kom hem rasade jag ihop på hallmattan och grät. Jag var så rädd att ha gjort fel, inte hunnit med att göra det jag skulle. Att ha missat något. Inte lyckats få i någon medicin, inte upptäckt en biverkan. Jag hade en klump i magen varje dag.

Rutinerad undersköterska

Trots detta är jag ingen dununge när det gäller att vårda äldre. Innan jag blev medicinjournalist har jag arbetat som vårdbiträde och undersköterska i en herrans massa år; på akutsjukhus, äldreboende, servicehus och inom psykogeriatriken. Jag har utsatt mig för en hel del risker som journalist – som att vada i koleravatten i kåkstäderna i Zambia, vistas i minst sagt skumma miljöer eller klättra och kräla på osäker mark för att bevaka översvämningarna i Prag.

Men aldrig har jag varit så rädd och stressad som när jag jobbade i hemtjänsten i Stockholm. Jag var så rädd att skada någon av ”mina” gamla.

Bröt mot reglerna flera gånger om dagen

Jag saknade också delegering för att ge mediciner, något som tyvärr inte är ovanligt. Men det måste man egentligen ha, enligt Socialstyrelsens regler för en säker patientsäker vård. Jag tjatade på chefen men det hanns inte med. För att få en delegering för en enda enskild äldre var jag tvungen att boka tid med dennes vårdcentralssköterska. Och de äldres olika vårdcentraler var utspridda över hela Stockholm. Det hanns inte med, helt enkelt.

Samtidigt är det förstås direkt farligt om äldre inte får sina mediciner. Så jag lagade efter läge och bröt mot reglerna konstant och gav dem sina mediciner – för de gamlas skull.

Saknas forskning om läkemedel i hemtjänsten

Det finns inga tecken på att något förändrats sen dess. Tyvärr är det brist på forskning om läkemedelshantering i hemtjänsten. Möjligen för att det är en extrem lågstatusverksamhet. En rapport om hemsjukvård från Röda Korset som Dagens Medicin presenterade häromdagen visade på stora säkerhetsbrister i hemsjukvården. Studien som publicerades i Science Direct Varannan patient drabbas av skador och risk för skador, så kallade tillbud. Vanligaste tillbuden var fall, brister i läkemedelshantering och måttlig förstoppning. De flesta tillbud var undvikbara.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har gjort tillsyn på 1985 särskilda boenden. Myndigheten konstaterar, som Läkemedelsvärlden rapporterat om, att det finns tydliga brister. Framförallt gäller det vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

”Det gäller tyvärr fortfarande att äldre hamnar på akuten på grund av läkemedelsbiverkningar” säger Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, utredare vid Socialstyrelsen och expert på läkemedelsbehandling av äldre.

Äldre får många och starka läkemedel

Han anser att de läkemedel som ger mest problem idag även ha stor nytta för de äldre. ”Det är potenta läkemedel mot somatiska sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, men de kan ge biverkningar som hjärtsvikt, sänkt blodtryck så man blir yr samt kognitiv påverkan”. Dessutom får äldre många olika läkemedel, så kallad polyfarmaci vilket i sig är en risk för biverkningar. Det gäller därför att behandla sköra äldre med eftertanke och följa upp medicineringen noggrant.

Risken för biverkningar, skador och död på grund av okunskap är högst reell. Läkemedelsrelaterade skador är en stor del av vårdskadorna, enligt Socialstyrelsen.

20 000 biverkningar kunde undvikits

Varje är läggs 35 000 äldre in på sjukhus som helt eller delvis orsakats av läkemedelsbiverkningar. 20 000 till 25 000 inläggningar hade kunnat undvikas.

Samtidigt är de som tar livsavgörande beslut om läkemedel – att ge de gamla medicinerna och har störst chans att uppmärksamma tecken på biverkningar – de som har lägst formell kompetens, minst utbildning eller ingen alls. Undersköterskor som jag, personliga assistenter, vårdbiträden eller helt outbildade.

Massiva utbildningsinsatser behövs

Nu behövs det massiva insatser för att utbilda undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, vårdbiträden samt outbildad vårdpersonal som arbetar med äldre. Både när det gäller läkemedelshantering och att upptäcka biverkningar.

Det är trots allt personalen på golvet i äldreomsorgen som träffar de äldre dagligen, ofta flera gånger, och ger dem läkemedel. Det är också fotfolket som snabbast kan se tecken på biverkningar.

Upp till 25 000 sjukhusinläggningar kostar oerhört mycket pengar. Att satsa en liten slant på att utbilda de som utför det faktiska arbetet kommer att löna sig. För att inte tala om allt lidande och död som kunnat undvikas. Nu måste kommunerna – och i slutändan tror jag staten måste ta kostnaden. Det här är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

TLV föreslår statsanslag för farmaceutiska tjänster

0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar i dag ett förslag om hur det ska gå till att finansiera farmaceutiska tjänster på svenska apotek. Förslaget finns i en delrapport från TLV om det pågående treåriga regeringsuppdraget att pröva och utvärdera farmaceutiska tjänster. Detta är en försöksverksamhet som myndigheten genomför tillsammans med bland andra företrädare för apoteksbranschen.

Den modell TLV föreslår för att finansiera farmaceutiska tjänster är att apoteken bör få ersättning från staten via ett ramanslag och att den bör betalas ut i efterhand.

Test med inhalationsvägledning

Farmaceutiska tjänster är rådgivning och andra insatser som farmaceuter gör och som ligger utanför apotekens grunduppdrag. Ett exempel är tjänsten inhalationsvägledning som 150 apotek testade i fjol. Kunder som använder inhalator för läkemedel mot astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, erbjöds då en strukturerad vägledning. På så vis hjälpte farmaceuten kunden att använda inhalatorn bättre när det behövdes.

I försöksverksamheten använde 7 905 kunder denna tjänst. Vid cirka hälften av tillfällena behövde farmaceuten hjälpte patienten att rätta till något i hanteringen av inhalatorn.

– Vi anser att apoteksbranschen i försöksverksamheten har visat att den kan utföra tjänsten med hög och jämn kvalitet. Patienterna efterfrågar tjänsten och farmaceuterna ger dem stöd i att få mesta möjliga effekt av de inhalationsläkemedel som förskrivits, säger Anna Montgomery, projektledare på TLV, i ett pressmeddelande.

Statsanslag ska finansiera farmaceutiska tjänster

För närvarande pågår inom projektet ett försök med en andra farmaceutisk tjänst, kallad apotekens läkemedelssamtal. Den är riktad till personer som just börjat medicinera med blodfettsänkande statiner för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Försöket syftar till att utvärdera apotekens förmåga att genomföra tjänsten samt att mäta effekten och patientnyttan. En forskargrupp vid Uppsala universitet gör denna utvärdering.

Statligt finansierade farmaceutiska tjänster på apotek finns redan i Norge. Genom att jämföra med vårt grannland beräknar TLV att det skulle kosta 20-30 miljoner kronor per år i Sverige att permanenta de två tjänsterna inhalationsvägledning och läkemedelssamtal.

Ska förhindra fusk

TLV föreslår att apoteken ska få betalt för tjänsterna ur ett särskilt statligt ramanslag. De ska registrera utförda tjänster i ett register hos E-hälsomyndigheten och få betalt i efterhand. Det är dock TLV som ska besluta om utbetalningarna, enligt förslaget.

– Myndigheterna behöver också kunna upptäcka och förhindra medvetet fusk eller överutnyttjande av ersättningen för farmaceutiska tjänster och det bör därför finnas rättsliga möjligheter för TLV och E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheterna Läkemedelsverket och IVO, säger Anna Montgomery i pressmeddelandet.

Ökat antal ATMP fick klartecken i EU i fjol

0

Under 2022 rekommenderade EU:s läkemedelsmyndighet EMA godkännande av sammanlagt sex avancerade terapiläkemedel, ATMP (se faktaruta). Det är en klart högre siffra än 2021 då två ATMP fick EMA-rekommendation och sedan EU-kommissionens godkännande.

Totalt gav EMA positiva rekommendationer för 89 nya läkemedel under fjolåret, varav 41 gällde produkter med helt nya aktiva substanser. De siffrorna är något lägre än motsvarande siffror året före, men när det gällde ATMP gick trenden alltså åt andra hållet. Detta framgår av en ny årsrapport.

Sex avancerade terapiläkemedel

De ATMP-produkter som fick EMA:s klartecken var fem genterapier och en cellterapi.

Cellterapin var Ebvallo (tabelecleucel) för behandling av vuxna och barn som har genomgått en transplantation och drabbats av så kallad lymfoproliferativ störning. Det är en fruktad komplikation som kan uppkomma genom att immundämpande läkemedel mot avstötning aktiverar vilande Epstein-Barr-virus och startar en cancerutveckling i patientens lymfsystem.

Bland de fem rekommenderade genterapierna fanns två CAR-T-terapier. Dessa var Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) mot svårbehandlat multipelt myelom hos vuxna och Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) mot svårbehandlat lymfom.

Övriga tre genterapier var Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) mot blödarsjukan hemofili B, Roctavian (valoctocogene roxaparvove) mot hemofili A och Upstaza (eladokagen-exuparvovek) mot en mycket sällsynt neurologisk sjukdom förkortad AADC som beror på en ärftlig enzymbrist.

”Svenskarna borde vaccinera sig tidigare”

0

Fästingsäsongen brukar räknas från mars till november. Fästingar börjar normalt röra sig när det varit fyra-fem plusgrader i några dagar. Men med allt fler år med mildväder på vintern och tidig vår vaknar fästingarna tidigare – och sprider smitta. Redan i december inrapporterades ett TBE-fall från Sörmland.

– Och i Stockholm har vi redan fått ett konstaterat fall i år, säger Marika Hjertqvist, TBE-expert och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Men informationskampanjerna om TBE-vaccination drar i regel igång senare. Fästingbussarna börjar köra i mars/april, håller igång hela sommaren och en bit in på hösten.

Vi vaccinerar oss för sent

På våren och sommaren är det väl sent att vaccinera sig, tycker TBE-experterna.

– Idealt är om vi vaccinerar oss i februari och sedan i mars. Efter det ska man ta en påfyllnadsdos efter sex månader till ett år, alltså inför nästa TBE-säsong, säger Marika Hjertqvist.

Signar Mäkitalo, biträdande smittskyddsläkare i Sörmland, rekommenderar att TBE-vaccinera ännu tidigare än i februari.

– Det bästa är att ta sina grunddoser eller sin tredje påfyllnadsdos – eller den fjärde för de som är över 50 år – redan på hösten. Då är man ordentligt skyddad inför fästingsäsongen. Vänta inte till våren utan tajma vaccinationen så att den ge dig skydd inför kommande säsong, uppmanar Signar Mäkitalo.

Miljöförändringar ökar TBE-fallen

Miljöförändringarna och det allt varmare klimatet med plötsliga tidiga värmeböljor gör att fästingarna sprider sig uppåt över landet och återfinns nu i hela Norrland. Samma sak med den fästingburna TBE-smittan som fortsätter sprida ut sig, man har exempelvis hittat ett par fall i Västernorrland och i västliga kommuner i Värmland.

Förra året inrapporterades 467 fall av TBE till Folkhälsomyndigheten.

– Det är en liten nedgång jämfört med 2021 men det är många fall ändå, säger Marika Hjertqvist.

Fästingsäsongen blir längre och längre

TBE-experten berättar att det varmare klimatet gör fästingsäsongen längre, fästingen är aktiv längre tid och får därmed längre tid att reproducera sig.

– Med tanke på det varmare klimatet räknar vi på längre sikt med en ännu längre fästingsäsong och att TBE-uppgången fortsätter. 

Signar Mäkitalo tycker också att vaccinationsverksamheterna bör börja planera för hur de tidigare ska tackla TBE-boomen. På hösten, som vore den bästa tiden, tycker Mäkitalo, har dock vården mycket att göra med influensavaccinationer och liknande.

Vaccinerar oss när fästingarna är som aktivast

Idag vaccinerar sig många först under sommaren då fästingarna redan är i full fart.

– Man är ledig och kommer att tänka på vikten av att vaccinera sig först då. Det är synd att starta en grundvaccination då, för det är lite sent för att hinna få ordentlig skyddseffekt av vaccinet, säger Signar Mäkitalo.

Han varnar också för att vi måste vara uppmärksamma på att den ökande fästingutbredningen kan göra att vissa andra smittor, som parasiter, blir vanligare och att vi kan få in helt nya fästingburna smittor i landet.

Ny covidbehandling för utsatt patientgrupp testas

Kan intravenös behandling med immunglobulin hjälpa covidsmittade med försvagat immunförsvar att bli av med viruset? Det tror läkare och forskare vid infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. De har med uppmuntrande resultat gett intravenöst immunglobulin, ivig, till ett 20-tal patienter och planerar nu att utvärdera behandlingen i en studie.

– Om det här fungerar så ger det en sårbar patientgrupp tillgång till en effektiv behandling mot covid-19, säger Johan Rasmuson, överläkare på infektionskliniken och specialist på infektionssjukdomar.

Kan inte bilda egna antikroppar

Han är en av dem som ansvarar för covidvården på kliniken och har länge intresserat sig för den svårbehandlade grupp av patienter som saknar eget fungerande immunförsvar. Det handlar ofta om personer med sjukdomar eller sjukdomsbehandlingar som angriper de vita blodkroppar som kallas B-celler. Det är B-cellerna som utvecklas till att producera antikroppar (immunglobuliner, Ig) för att försvara oss mot infektioner. Utan fungerande B-celler kan kroppen varken svara på vaccinering eller på en infektion genom att bilda antikroppar.

Ett exempel på sjukdomar som försämrar funktionen hos de antikroppsbildande B-cellerna är lymfcancern B-cellslymfom. När det gäller läkemedel som påverkar B-celler är det vanligaste rituximab. Denna immunterapi används bland annat mot lymfom, reumatoid artrit och multipel skleros, MS.

– Mycket har hänt sedan pandemin började och i dag är covid-19 inte längre en farlig infektion för de flesta av oss. Men för dem med uttalat dåligt immunförsvar kan den fortfarande vara det, säger Johan Rasmuson.

Använde först konvalescentplasma

Han förklarar att dessa personer svarar dåligt – oftast inte alls – på covidvaccin. När de drabbas av covid-19 behöver sjukdomsbilden i inledningsskedet inte alltid vara så allvarlig. Men vare sig de får svår covid i akutskedet eller ej så kan de sedan på grund av sitt dåliga immunförsvar inte läka ut infektionen. De fortsätter ofta att ha långdragna infektionssymtom månad efter månad och de har viremi, virus i blodet. I värsta fall kan tillståndet utan effektiv behandling till slut bli livshotande.

Under en period behandlade läkarna vid infektionskliniken i Umeå sådana patienter med så kallad konvalescentplasma. Detta är plasma som donerats av personer som tillfrisknat från en viss infektion, i det här fallet covid-19. Deras plasma innehåller därför antikroppar som kan hjälpa andra patienter som insjuknar.

Konvalescentplasma fungerade bra för de immunsänkta patienterna med långdragen viremi. Men den svenska tillverkningen lades så småningom ned eftersom konvalescentplasma inte uppfyllde förväntningarna i de studier som startade i pandemins inledning. I dessa handlade det om andra patientgrupper. Och som behandling för till exempel äldre överviktiga sjukhuspatienter med akut covid-19 blev konvalescentplasma en besvikelse.

Intravenöst immunglobulin lovande idé

– Det går visserligen fortfarande att köpa fryst konvalescentplasma. Men den tillverkades för länge sedan och viruset har muterat en hel del sedan dess. Det känns inte bra att använda en behandling som skapades mot ett ganska annorlunda virus för två år sedan, säger Johan Rasmuson.

Liknande svårigheter har omgett de monoklonala antikroppsläkemedlen mot covid-19. De har fungerat väl mot den virusvariant de är framtagna för, men fått allt sämre effekt när viruset muterat och nya varianter blivit dominerande.

Men om intravenöst immunglobulin visar sig hålla vad Umeåläkarna hoppas, minskar problemet med att hålla behandlingen uppdaterad mot aktuella virusvarianter. Detta eftersom det inte går mer än några månader mellan tillverkning och användning.

– Det gör att behandlingen hela tiden uppgraderas med de senaste varianterna av covid-19, framhåller Johan Rasmuson.

Covid-19-antikroppar i intravenöst immunglobulin

Immunglobulinerna, antikropparna, i dessa läkemedel utvinns ur plasma från donatorer. Vid tillverkningen blandas plasma från minst 1000 givare och renas och kontrolleras i olika steg. När kliniken laboratorieanalyserade en sändning av ett sådant läkemedel slog nivåerna av antikroppar mot sars-cov-2 i taket, berättar Johan Rasmuson.

– Nu när pandemin pågått ett tag har väldigt många haft covid-19 och de flesta har också vaccinerat sig. Det är därför inte förvånande att ivig-läkemedlen innehåller höga nivåer av antikroppar mot sars-cov-2, precis det som vår aktuella patientgrupp saknar.

Kliniken har sedan tidigare lång erfarenhet av dessa läkemedel eftersom de tillhör rutinsjukvården vid vissa tillstånd. Idén att använda intravenöst immunglobulin även mot segdragen covid-19 hos immunsänkta föddes mer eller mindre av en slump. En patient som fått ivig av annat skäl visade sig ha höga nivåer av sars-cov-2-antikroppar trots ofullständig grundvaccinering.

Detta kom upp i en diskussion på kliniken och tanken var väckt. Och när laboratorietesterna av läkemedlet bekräftade hypotesen att det innehöll höga antikroppsnivåerna mot coronaviruset fattade Umeåläkarna sitt beslut. Sedan i höstas kan därför patienter som har haft covid-19-viremi i flera månader utan att bli bättre få infusioner med intravenöst immunglobulin under ett par dagar.

Planerar studie

Hittills har sammanlagt har ett 20-tal patienter i Västerbotten fått ivig-behandling av den här orsaken. Johan Rasmuson är försiktigt optimistisk.

– Vi upplever att det har fungerat väldigt väl. Efter tre-fem dagar har viremin varit borta och den har inte återkommit.

Nu planerar han och hans kollegor planerar att utvärdera resultatet i en första studie, en fallserie.

– Om resultaten är så lovande som vi tror behöver de sedan bekräftas i en randomiserad placebokontrollerad studie.

Apoteksvaror undantag från sjunkande e-handel

0

Postnord och Handelns utredningsinstitut följer sedan 2006 den svenska e-handelns utveckling och publicerar återkommande resultaten i E-barometern. Under 2022 sjönk e-handelns omsättning för första gången sedan starten av E-barometern, enligt Postnord. Minskningen sedan 2021 låg på sju procent.

Men två produktkategorier avvek och hade fortfarande en positiv tillväxt. Det gällde apoteksvaror som växte med tio procent och kläder och skor som växte med två procent.

Att apoteksbranschen behöll en expansiv utveckling inom e-handeln under fjolåret menar E-barometern bland annat beror på pandemin. Under de första pandemiåren blev, enligt rapporten, allt fler äldre kunder vana vid att beställa sina apoteksvaror på nätet. Och de har fortsatt att göra det sedan dess.

Apotekens e-handel sålde läkemedel och andra produkter för sammanlagt 10 miljarder kronor under 2022. Näthandeln stod för en femtedel av apotekens totala omsättning.

72 procent av nätapotekens försäljning bestod av receptläkemedel, 9 procent var receptfria läkemedel och 19 procent var andra produkter och tjänster.

I sin prognos för e-apoteksbranschen framhåller E-barometern att apotekskedjorna fortsätter att utveckla online-verksamheten. Samtidigt lyfter rapporten fram Läkemedelsverkets föreslagna nya regler för distanshandel med läkemedel som ett orosmoln för branschen.

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning.

”Jag trodde att det aldrig skulle gå”

Gunilla Enblad är professor och överläkare i onkologi vid Uppsala universitet och på Akademiska sjukhuset. För nästan tio år sedan var hon och kollegorna i Uppsala först i Europa med att behandla cancerpatienter med CAR-T-celler.

– Det är verkligen en höjdpunkt i karriären. Jag kommer aldrig att glömma det, att vi kunde göra det och att det fungerade, säger Gunilla Enblad.

Kan bota vissa svårbehandlade patienter

CAR-T-cellbehandling är en typ av immunterapi, ett sätt att behandla cancer vid sidan av strålning, kirurgi och cytostatika. Förenklat går metoden ut på att ta T-celler, en typ av vita blodkroppar, från patientens blod och modifiera dem genetiskt så att de uttrycker proteinet CAR, ”chimeric antigen receptor”. Sedan får cellerna dela sig i labbet tills de blir tillräckligt många, innan de ges tillbaka till patienten via infusion. Väl i kroppen igen ger de sig ut på jakt efter cancerceller och oskadliggör dem.

Totalt finns det fem godkända CAR-T-cellbehandlingar i dag i EU. Tre av dem har fått klartecken för introduktion i den offentligt finansierade vården i Sverige.

Dagens CAT-T-terapier kan användas mot vissa typer av lymfom och leukemi när annan behandling inte fungerat. Det är således inte en jättestor grupp som är aktuell för CAR-T-cellbehandling, men av de patienter som är aktuella beräknas upp mot 40 procent kunna botas, enligt Gunilla Enblad:

– Många är helt okänsliga för cytostatika, men så ger man den här behandlingen och så försvinner cancern och är borta år efter år. Det här är ett exempel på något som jag aldrig trodde att jag skulle få se under mitt yrkesliv.

Utvecklar effektivare version

Hittills har hon och kollegor drivit två egna CAR-T-cellstudier i Uppsala med en CAR-T-cellkonstruktion som tagits fram i USA. Den fick Gunilla Enblad och kollegorna Hans Hagberg och Angelica Loskog ta med sig efter att 2012 ha besökt forskare i Houston för att utbyta erfarenheter.

År 2014 kunde de behandla 15 patienter här i Sverige och 2017 behandlades 24 ytterligare med samma konstruktion, då i samarbete även med Uppsalaforskaren Magnus Essand. CAR-T-cellbehandlingen gav goda resultat, men ledde aldrig fram till något godkänt läkemedel. Gruppen har utvärderat sina försök för att utröna varför det blev så.

– Vi har patienter som är i livet och tumörfria, men det är inte en lika stor andel som de kommersiella alternativen visat. Teorin är att vi lät våra celler dela sig lite för många gånger i labbet och att de därför blev lite trötta, säger Gunilla Enblad.

Nu satsar forskargruppen på att ta fram nya, effektivare, CAR-T-celler. När CAR-T-celler används som behandling har de programmerats till att söka upp och oskadliggöra celler med ett visst kännetecken. Anledningen till att metoden varit framgångsrik vid just lymfom och leukemi är att det finns ett specifikt ytantigen på nästan alla cancercellerna, och enbart på dem.

– Vi håller på med en egen ny genetisk konstruktion där vi även bygger på en bit av ett annat protein som ska göra T-cellerna ännu bättre på att aktivera immunförsvaret. Den forskningen leds av Magnus Essand och hans grupp, säger Gunilla Enblad.

Gunilla Enblad blev fascinerad av cancer

När man ser och hör hennes engagemang är det svårt att föreställa sig att hon en gång i tiden inte trodde på den nya metoden. Men så var det faktiskt. När hon först hörde talas om den avvisade hon den till och med.

– Jag sa att det aldrig kommer att gå, att det är science fiction. Genom åren har jag sett många bra förslag av duktiga och entusiastiska kollegor falla. Det lät orimligt svårt. Men jag hade fel, det gick ju och har verkligen banat vägen för känslan att nästan vad som helst är möjligt.

Hennes fascination för forskning och onkologi började under läkarutbildningen.

– Jag fastnade för att det är så konstigt att kroppen själv blir fienden. Hur kan kroppens egna celler som borde fungera löpa amok och varför är det så farligt när de växer okontrollerat? Det gick inte ihop.

Hon frågade sig också ofta hur det kunde komma sig att en del cancerpatienter svarar bra på behandling och andra mindre bra. Gunilla Enblad bestämde sig för att hon kunde ta reda på mer via forskningen. Ju längre tid hon arbetade med det desto mer fast blev hon.

– Det har så otroligt många aspekter. Från det rent mänskliga att hjälpa patienter i en väldigt svår situation och göra det bästa möjliga man kan för dem, till att samtidigt utforska biologiska förklaringar till att det går som det går.

Gillar att fråga och söka svar

Ända från början har hon varit intresserad av det friska immunförsvarets roll i cancer. En av de första sakerna hon upptäckte var att det gick sämre för patienter med Hodgkins lymfom om det fanns många av en viss typ av vita blodkroppar, eosinofiler. Studien publicerades 1993.

– Då hade ingen tidigare skrivit om att mikromiljön i tumörerna spelade roll. Det var häpnadsväckande att en helt frisk cell i tumörerna kunde spela roll för hur det gick. Det var där intresset tog fart på riktigt och jag fortsatte jobba med mikromiljön och rollen som immunförsvarets celler kan ha för hur det går med olika behandlingar.

När CAR-T-cellbehandling senare framstod som lovande passade det henne som handen i handsken att faktiskt kunna använda immunförsvarets celler för att attackera cancerceller.

– Det är väldigt spännande och roligt att kunna erbjuda människor med livshotande sjukdomar nya behandlingar. Men det är också lika kul att kunna ställa en fråga och faktiskt kunna ta reda på svaret.

Tungrodd byråkrati

Gunilla Enblad ser det som ett privilegium att få hålla på med forskning på arbetstid. Hennes roll är oftast huvudprövare, vilket innebär att hon bland annat bygger upp prövningar, rekryterar patienter, följer dem, sammanställer data och skriver artiklar. Det får samsas jämte arbetsuppgifter som handledning av doktorander, bedömning av forskningsansökningar, undervisning och rollen som ordförande i den nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellbehandling.

– Jag har många uppdrag, mestadels nationellt. Man har en noggrann och bra almanacka så att man får in allt, och så underlättar det ju att det är roligt, säger Gunilla Enblad och skrattar.

Det enda hon kan tycka känns lite trist är all administration. Hon lyfter till exempel att det kan ta många månader att få tillstånd att ta blodprover även om patienten vill, och att gamla behandlingsmetoder prövas lika hårt som nya.

– Jag respekterar regelverken och tycker inte att det är fel, men det är tungrott med all byråkrati runt forskning. Jag är lite orolig att det kan ha en avskräckande effekt för nya forskare. Men saker brukar lösa sig så småningom, jag är optimist.

Hur många studier hon varit delaktig i har hon tappat räkningen på efter 30 år som forskare. Utöver studierna kring CAR-T-celler jobbar Gunilla Enblad fortfarande mycket med att förstå immunförsvarcellerna i tumörerna, framför allt vid lymfom.

– Jag mäter olika celler för att se om vi kanske kan få bort sjukdomarna på ett bättre sätt. Jag undersöker också minimal kvarvarande sjukdom, då cancern finns kvar efter behandling men i så liten omfattning att det inte är befogat att sätta in behandling igen.

Hoppas på CAR-T mot hjärntumörer

Nu står användningen av CAR-T-celler mot andra typer av cancersjukdomar för dörren. Till exempel arbetar forskare med andra typer av lymfom och med CAR-T-terapi även för solida tumörer som till exempel hjärntumörer, äggstocks-, tjocktarms- och prostatacancer.

– Det som ligger närmast till hands just nu, där man ser att det borde fungera, är hjärntumörer, specifikt höggradigt gliom, glioblastom. Det har nämligen ytstrukturer som man kan rikta in sig på som inte finns i normala hjärnan, säger Gunilla Enblad.

Hennes och Magnus Essands forskargrupps nästa projekt kommer att handla om just hjärntumörer. Med förstärkningsmolekylen de arbetar fram för den nuvarande studien, om CAR-T-celler mot lymfom, hoppas de kunna angripa även hjärntumörer effektivt.

– Det är inte testat i människa ännu, utan djurmodeller, så det är alldeles för tidigt att säga något. Men det vore fantastiskt om det skulle fungera.

Andra forskare tittar även på om CAR-T-celler kan fungera vid andra sjukdomar. Exempelvis den reumatiska sjukdomen SLE och inflammatoriska sjukdomar där b-celler är för aktiva.

– Jag tror att vi bara är i början av en stor utveckling av nya cell- och genterapier. Jag tror att det kommer att finnas många användningsområden, säger Gunilla Enblad.

Sara Frisk
Medicinjournalist, frilans

Volontärer maxar boosterdoser mot covid

Omkring 500 vaccinvolontärer ska hjälpa till att maxa effekten av boosterdoser mot covid-19.

– Idag vet vi inte vilket det optimala tidsintervallet är, säger forskaren Helena Hervius Askling, infektionsöverläkare på Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm och docent på Karolinska institutet.

Nu har en ny europeisk studie startat som ska pågå under våren. Forskarna vill undersöka vilket det optimala tidsintervallet är för att få så bra skydd som möjligt, för olika grupper i befolkningen.

Dagens rekommendationer om tidsintervaller utgår från den bästa kunskap forskarna har idag. Men vi behöver veta mer, berättar Helena Hervius Askling.

– Viruset är nytt och föränderligt, hur bra ditt immunförsvar svarar på vaccinationen beror också på vem du själv är. Det är ett rörligt mål, säger Helena Hervius Askling

EU-satsningen volontärregistret Vaccelerate knyter ihop frivilliga studiedeltagare med vaccinforskare. 20 länder deltar i det EU-finansierade nätverket och nästan 500 studiecentra medverkar. Hittills har över 50 000 frivilliga försökspersoner registrerats. Syftet är att göra fler kliniska vaccinprövningar i Europa, som en del av EU:s pandemiberedskap. I Sverige har 20 forskningscentra från Umeå till Ystad anmält sig.

”Fantastiskt att så många vill vara med”

Studien av boosterdoser mot covid-19, som kallas Boostavac, leds från Dublin men utförs i sex europeiska länder. Genom att ta reda på hur effektiva påfyllnadsdoserna är kan man också hitta den bästa tidpunkten för att fylla på med en ny dos.

Svenskar som vill ansöka till studien kan göra det vid Akademiskt specialistcentrum vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. För en vecka sen gick Karolinska universitetssjukhuset ut med ett pressmeddelande om att de söker vuxna friska volontärer. Intresset för att ansöka till studien visade sig vara stort. Efter pressmeddelandet började telefonerna att ringa.

– Det är fantastiskt att se att så många friska frivilliga vill vara med, att de ideellt vill lägga ner sin tid för att hjälpa vaccinforskningen, säger Helena Hervius Askling, som leder den svenska grenen av studien.

För just den här studien ska man ska vara frisk, ha fyllt 18 år, och ha sin grundvaccinering klar, det vill säga att man ska ha fått minst tre doser av dagens mRNA-vaccin mot covid-19.

Följer volontärernas immunsvar noga

Deltagarnas grundhälsa kommer i ett första steg att undersökas med prover för blod- och levervärden. Under det kommande halvåret blir det ytterligare fem besök då man med blodprov undersöker hur deras immunförsvar utvecklas. Man kommer också att ta salivprover.

– Alla får samma vaccin, sen följer vi noga hur deras immunsystem reagerar med antikroppar och immunceller som b- och t-celler. Alla deltagare får återkoppling om sina resultat efteråt, säger Helena Hervius Askling.

Redan under pandemins början blev det snabbt tydligt att vissa drabbades hårdare av covid-19 än ändra, exempelvis äldre med underliggande sjukdomar och personer med metabola sjukdomar som fetma.

– Vissa svarar inte så bra på vaccin. Äldre svarar sämre än unga och personer som har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling. De rekommenderas att ta vaccin oftare än friska unga, säger Helena Hervius Askling.

Olika personer behöver boosterdos olika ofta

Forskningsledaren poängterar vikten av att den här typen av vaccinstudier görs brett i olika befolkningsgrupper, unga och gamla, personer med olika härkomst och social bakgrund, friska och sjuka.

En tidigare studie, som Läkemedelsvärlden rapporterat om, visar att exempelvis gravida har extra nytta av att vaccinera sig. De är en särskild riskgrupp för att drabbas av allvarlig, intensivvårdskrävande och livshotande covid-19. Dessa kvinnor har också högre risk att föda för tidigt. Forskningen har visat att vaccination av gravida inte är farligt för fostret utan faktiskt ger det ett visst skydd mot covid-19. Trots detta vaccinerar sig gravida idag i lägre grad än genomsnittsbefolkningen.

– Därför måste gravida också få vaccinet och man behöver veta hur ofta. Gravida ingår dock inte i just den här studien, säger Helena Hervius Askling.

Maxa tidsintervallet för svenskar

Att det ingår sex olika länder i den nya studien är också viktigt, poängterar infektionsöverläkaren. Förutom att länderna drabbats i olika hög grad, haft sina smitt-toppar vid skilda tidpunkter och att olika virusvarianter dominerat skiljer sig även sjukvårdssystemen och vaccinationstäckningen åt mellan länderna. Nu ska forskarna ta reda på vilka tidsintervall för boosterdos mot Covid-19 som passar Sverige bäst.

– Vi vill veta vad som är de optimala tidsintervallerna för svenska förhållanden för att kunna ge det allra bästa skyddet och de bästa rekommendationerna, säger Helena Hervius Askling.

Studien beräknas vara klar om ungefär ett år.

”Viktig information” om vaccin var inte SÅ viktig

EU-kommissionen godkände nyligen det nya denguevirusvaccinet Qdenga som tillverkas av Takeda pharma AB. Bolaget ville med ett utskick till bland andra läkemedelskommittéer och berörda kliniker informera om från vilket datum vaccinet finns att beställa i Sverige. Rubriken på informationsbrevet var ”Viktig information gällande Qdenga”.

Informationsgranskningsnämnden, IGN, reagerade mot formuleringen. Detta eftersom läkemedelsbranschens etiska regelverk föreskriver att begreppet ”viktigt meddelande” och liknande bara får användas i speciella situationer. Begreppet får endast användas för utskick som gäller nyupptäckta allvarliga biverkningar och liknande eller beslut om indragningar.

I sitt svaromål håller Takeda med om att det var olämpligt att skriva ”viktig information” som rubrik på brevet och att det är viktigt att använda sådana termer sparsamt så att de inte förlorar sin speciella innebörd. Företaget har tagit bort ordet viktig från brevet.

IGN fäller Takeda för överträdelsen och företaget ska betala en straffavgift på 110 000 kronor.

Stora individuella skillnader i immunförsvaret

Gener som kodar för T-cellsreceptorer, som är en viktig del av människans immunförsvar, varierar stort mellan olika personer och befolkningsgrupper. Det här kan förklara varför människor regerar så olika på infektioner och även på vaccinationer.

Resultaten kommer från en ny studie från forskare på Karolinska institutet och har publicerats i tidskriften Immunity.

T-celler är viktiga i skyddet mot både infektioner och cancer. Med hjälp av T-cellsreceptorer, TCR, kan cellerna känna igen främmande inkräktare som virus och tumörceller.

– Variationen hos generna som kodar för dessa T-cellsreceptorer har hittills inte varit kartlagd, säger Gunilla Karlsson Hedestam, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande

Kommer från våra förfäder neandertalarna

Gunilla Karlsson Hedestam ledde studien där KI-forskarna undersökte blodprover från 45 personer med olika ursprung; Afrika söder om Sahara, Östasien, Sydasien och Europa. Generna visade sig variera mycket mellan olika personer och befolkningsgrupper. Resultaten kunde sedan bekräftas med hjälp av analys av flera tusen personer från det så kallade 1000 Genoms Projekt.

– Vi fann att varje individ, förutom enäggstvillingar, har en unik uppsättning TCR-genvarianter. Dessa skillnader ger möjliga förklaringar till varför olika personer svarar så olika på infektioner och vaccinationer, säger forskaren Martin Corcoran som också är studiens försteförfattare, i pressmeddelandet.S

Forskarna upptäckte 175 nya genvarianter, vilket fördubblar antalet kända TCR-genvarianter.

– Ett oväntat och överraskande fynd är att vissa genvarianter härstammar från neandertalare och en av dessa finns hos upp till 20 procent av nu levande människor i Europa och Asien, säger Martin Corcoran.

Arvet från neandertalarna ger oss fördelar

Tidigare svenska studier har visat att varannan europé har en viss gen, även den nedärvd från neanderthalarna, som minskar risken för att bli svårt sjuk av covid-19. Men det finns även gener som påverkar risken att bli smittad eller svårt sjuk av covid-19.

På samma sätt har det visat sig att vissa européer inte kan bli smittade av HIV eftersom de saknar receptorer för viruset att fästa sig vid.

Gunilla Karlsson Hedestam framhåller att resultaten av den aktuella studien ger ny information om hur vårt immunförsvar utvecklats under historiens gång. Nu vill forskarna särskilt studera funktionen hos varianterna vi ärvt av neandertalarna och hur de påverkar immunförsvaret.

– Frekvensen av dessa varianter hos moderna människor tyder på en fördel för vår biologi och vi är intresserade av att förstå detta, säger Martin Corcoran.

Fynden kan leda till ny diagnostik och behandling

KI-forskarnas nya fynd kan leda till utveckling av ny diagnostik och nya behandlingar mot en rad olika sjukdomar. Nu planerar de större studier för att undersöka genviarianternas roll i sjukdomar som involverar T-celler. Det gäller bland annat infektionssjukdomar, cancer och autoimmuna sjukdomar.

Resultaten kan exempelvis bidra till utvecklingen av precisionsmedicin.

– Att förstå människans genetik är grundläggande för utvecklingen av riktade behandlingar. De metoder som beskrivs i studien ger nya möjligheter, inte minst inom cancerområdet där T-celler är centrala för flera lovande typer av immunterapi, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

”Vi vill skapa kunskaps-center för ME/CFS”  

0

DEBATTSVAR. I en debattartikel kritiserade nyligen Björn Bragée Region Stockholms beslut kring ME/CFS, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom. Kritiken fokuserade bland annat på hur forskningen påverkas.

Som svar på denna kritik vill vi framhålla att vård och forskning när det gäller ME/CFS måste stärkas, såväl nationellt som i Region Stockholm. Alldeles för många patienter hamnar i dag mellan stolarna och får inte den vård de behöver.

Det finns inga planer på att avveckla denna vård – tvärtom – och det är mycket beklagligt att denna typ av felaktiga uppgifter sprids. Utredningsarbetet gällande vården för ME/CFS har pågått under större delen av 2022 och bygger på ett gediget underlag samt en god dialog med såväl patienter som profession. 

Kan verka för evidensbaserad vård i hela landet   

Mittenkoalitionen ser mycket positivt på att Region Stockholm nu tar ett samlat grepp kring rehabilitering vid långvarig smärta, utmattningssyndrom samt ME/CFS. Att samla dessa olika diagnoser i ett och samma vårdval har försvårat såväl vård och behandling som forskning och utveckling.  

Genom att bygga upp centrala utredningsenheter och möjliggöra forskning samt kunskapsspridning kan vi utveckla vården och minska risken för att patienter faller mellan stolarna.  

Region Stockholm saknar i dag ett samlat kunskapscenter för ME/CFS. Det vill vi skapa, både för att stärka vården i regionen och att kunna verka för evidensbaserad utveckling i en nationell kontext. Detta går inte att göra idag.  

En central enhet som kan formas till ett kunskapscenter eller akademiskt specialistcenter möjliggör tillgång till olika specialiteter och säkerställer att det är en vårdmiljö anpassad för patientgruppen. Det ger även en möjlighet för inläggning på sjukhus om det skulle behövas. Detta innebär en stor förbättring från hur det ser ut idag.  

Vi ska ta tillvara kompetensen 

Vi vill samtidigt förtydliga att denna centrala enhet även ska kunna bedriva behandling. De exakta formerna för uppdraget bör dock, vilket även beskrivs i utredningen, utformas i nära dialog med verksamheten, samt med patientorganisationer och professionen. Den kompetens som finns behöver tas tillvara i utvecklingsarbetet.  

Avslutningsvis vill vi beklaga den hårda ton som ges från vårdgivaren i debattartikeln och som även sprids för att oroa patienterna. Detta försvårar en saklig och god dialog. Vi har inga andra ambitioner än att utveckla vården för ME/CFS och har i detta haft en god och konstruktiv dialog med RME Stockholm och vi delar patientföreningens problembeskrivningar. Vi hoppas att alla inblandade vill samarbeta för att stärka och utveckla vården för ME/CFS.  

 Talla Alkurdi, S, hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm

”Otydligt budskap från Folkhälsomyndigheten”

0

KRÖNIKA. I går gick avdelningschefen Sara Byfors på myndigheten i SVT:s Morgonstudion ut med budskapet att ”Har man bara lättare symptom som snuva eller lite ont i halsen kan man gå till sitt jobb”. Nyheten plockade ivrigt upp av andra medier. ”FHM:s ändrade råd: Gå till jobbet med snuva” blev en av rubrikerna.

Kommunikation i nya läget

Den 9 februari tog Folkhälsomyndigheten bort de flesta smittskyddsåtgärderna med anledning av covid-19.

Uttalandena i Morgonstudion var avsedda som ett förtydligande av hur vi bör agera till vardags i denna nya situation. De kom efter en offentlig debatt där vissa menat att pandemierfarenheten gjort oss alltför försiktiga när vi får förkylningssymtom.

Men jag tycker inte att intervjun i Morgonstudion gjorde någonting tydligare. Jag förstår förvisso ambitionen att förklara att vi nu själva måste ta ansvar igen för att bedöma om vi bör stanna hemma eller ej. Sara Byfors talade om att vi ska använda sunt förnuft.

Men vad som är sunt förnuft varierar starkt från person till person. Redan därför är budskapet otydligt. Och det blir inte tydligare av att avdelningschefen lade till att den som jobbar med äldre ”kanske har andra riktlinjer från sin arbetsgivare”.

Ska sjuknärvaro bli fint igen?

Till bilden hör också att Folkhälsomyndighetens skrivna rekommendation fortfarande är: ”Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.”

Vilka symtom avser myndigheten? Om det inte är just halsont, snuva och andra tecken på luftvägsinfektion så vad är det då?

Risken är uppenbar att de här otydliga signalerna för oss tillbaka till den nästan glorifierande syn på sjuknärvaro som rådde före pandemin. När den som snörvlande och matt tog sig till jobbet och uthärdade arbetsdagen med hjälp av Alvedon eller Ipren kunde ses som tapper och hängiven sin uppgift. Den smittspridning som blev resultatet talade man tyst om.

Självklart ska de lagreglerade rekommendationerna ändras nu när immuniteten mot covid-19 i befolkningen är bättre och risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset har minskat. Samhället bör ju inte göra klåfingrigare ingrepp än nödvändigt i medborgarnas personliga integritet.

Men för den skull behöver inte myndigheten halvt uppmana oss att gå till jobbet med symtom. Det borde gå att formulera ett annorlunda budskap som bättre tar till vara en av de positiva effekter som pandemin ändå har haft. Grundsynen borde fortfarande vara att det är bra att försöka låta bli att smitta andra även om det ”bara” handlar om vanliga bondförkylningar eller andra virus som inte är livsfarliga för de flesta.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng