Annons

Om LmV

Grunden i vårt redaktionella arbete är oberoende granskning och bevakning av hela läkemedelsområdet samt av utvecklingen kring medicintekniska produkter. Vi belyser allt ifrån forskning till många olika perspektiv på färdiga läkemedel och medicinteknikprodukter.

Våra artiklar handlar bland annat om läkemedel och medicinteknik i hälso- och sjukvård, apoteksmarknaden, läkemedelsforskning, hälsopolitik och folkhälsofrågor kring vacciner, läkemedel och medicinteknik. Vi bevakar utvecklingen såväl i Sverige som internationellt. Läkemedelsvärlden strävar också efter att erbjuda både det vetenskapliga djupet och en överblick över nyhetsflödet. Här låter vi experter komma till tals, belyser de stora frågorna och sätter dem i sitt sammanhang och ger fortbildning och uppdatering kring nya forskningsrön och godkända läkemedel.

Våra målgrupper

Läkemedelsvärlden vänder sig till alla som är intresserade av eller verksamma inom läkemedelsområdet – inom apotek, hälso- och sjukvården, forskning och utbildning, myndigheter, det politiska livet och läkemedelsindustrin – samt till en intresserad allmänhet.

Vår historia

Läkemedelsvärlden är Sveriges äldsta tidning om läkemedel och har funnits sedan 1897. Tidningen hette från början Svensk Farmacevtisk Tidsskrift. Den bytte namn till Läkemedelsvärlden 1996.

Lakemedelsvarlden.se ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, Apotekarsocieteten, en ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel och en bättre läkemedelsanvändning i samhället. Webbtidningens uppdrag är att belysa, förklara och analysera olika åsikter, tendenser och skeenden inom läkemedelsområdet, självständigt i förhållande till Apotekarsocieteten och andra aktörer. Chefredaktören är ytterst ansvarig för tidningens redaktionella innehåll.

Sedan sommaren 2012 är Läkemedelsvärlden en helt digital tidning och allt innehåll publiceras på lakemedelsvarlden.se.