Forskningsetik

KI-forskare som kartlagt rapportering från kliniska studier:

”Riskfyllt slöseri när resultat aldrig publiceras”

I över en av fem kliniska studier struntar forskaren i att rapportera resultaten visar en ny analys.
9 feb 2024, kl 10:33

Hovrätten dömer Paolo Macchiarini till fängelse

Kirurgen döms till två och ett halvt års fängelse för tre fall av grov misshandel. Operationerna var oförsvarliga.
21 jun 2023, kl 11:40

Vaccinkandidat mot borrelia blir försenad

Efter problem i genomförandet av fas III-studien ändrar företagen förlänger företagen sin tidplan med ett år.
8 maj 2023, kl 07:00
Annons
Forskningsetiken efter Macchiariniskandalen

Etikprofessor: ”Vi får aldrig glömma”

Brott mot forskningsetiken förekommer med jämna mellanrum. Så det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande, menar seniorprofessorn Nils-Eric Sahlin.
18 apr 2023, kl 14:00

KI:s nya rektor vill skapa mer respekt och samarbete

I sitt tal vid rektorsinstallationen sa Annika Östman Wernerson att hon vill skapa en bättre intern kultur.
24 mar 2023, kl 16:00
Annons
Fem frågor till Johan Modin, Etikprövningsmyndigheten

”Mer etikkunskap ger en starkare forskningsnation”

Vad gör Etikprövningsmyndigheten för att öka kunskapen om etikprövning i forskarsamhället?
25 nov 2022, kl 08:56

Nämnd: Högsta instans bör pröva forskningsfusk

NPOF har nu inkommit med motiveringen till sitt överklagande i ärendet om bildmanipulationer.
4 okt 2022, kl 11:32

Forskare ska få mer information om etikregler

Regeringen ger Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att göra nya informationsinsatser om etikregelverket.
1 jul 2022, kl 10:32

Fortsatt ökad arbetsbörda för etiknämnd

Mängden ärenden hos Överklagandenämnden för etikprövning fortsatte att öka under 2021.
11 mar 2022, kl 11:47

Forskare åtalas efter antikroppsstudie på vänner

En forskare som provtog bekanta för antikroppar mot coronaviruset åtalas för brott mot etikprövningslagen.
23 dec 2021, kl 09:00

Musstudier utan möss i titeln syns mer i medierna

När forskaren uteslöt möss ur studiens titel blev det mer nyhetsrapportering och spridning i sociala medier.
17 jun 2021, kl 13:15

Försenad webbportal för kliniska prövningar klar

Portalen som krävs för att en ny EU-förordning ska kunna träda i kraft ska börja användas senast januari 2022.
22 apr 2021, kl 11:51

Delges brottsmisstanke efter antikroppsstudie

En forskare som provtog bekanta för antikroppar mot covid-19 misstänks ha bedrivit forskning utan tillstånd.
27 jan 2021, kl 13:15

Resultat saknas för över 200 avslutade studier

Svenska forskare som gör läkemedelsstudier missar ofta att rapportera sina resultat, men det kan bli skärpning.
20 jan 2021, kl 07:30

Kortad väntetid för etikprövning

Etikprövningsmyndigheten hade en tuff start med brister som ledde till långa handläggningstider för etiktillstånd.
21 okt 2020, kl 10:00

Nämnd utreder om testerna krävde tillstånd

Covid-19-testerna i Umeå kan ha varit att betrakta som forskning och skulle då ha krävt etiktillstånd.
1 okt 2020, kl 13:55