Forskningsetik

Cochrane sparkar en av sina grundare

Den danske forskaren Peter Gøtzsche utesluts ur det vetenskapliga nätverket Cochrane.

Forskare redovisade inte ersättningar från företag

Etikforskare kritiserar bristande öppenhet från industrisponsrade cancerforskare.

KI fäller visselblåsare för forskningsfusk

Sju forskare inblandade i Paolo Macchiarinis forskning fälls för forskningsfusk, beslutar Karolinska institutet.

Journalprojekt beskrivs som “gråzon”

Reglerna för studenters tillgång till patientjournaler har inte varit glasklara, menar regionjuristen i Region Uppsala. ”Vi har varit medvetna om att det är en gråzon."

Stopp för studentprojekt med journaler

Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten. Detta efter ett beslut från Datainspektionen.

Skev fördelning av forskningsmedel

Manliga forskare inom cancerområdet får både större andel av tillgängliga forskningsmedel och större anslag än sina kvinnliga kollegor, visar en studie i BMJ.

”Utredningens förslag bör inte genomföras”.

Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd sågar den nyligen framlagda etikutredningen.

Strandhäll stänger inte dörren om lag

Redovisning av läkemedelsbolagens ersättning till läkare bör lagstadgas, enligt en ny studie. I flera länder, däribland Sverige, bygger systemet på självrapportering.

Brexit sinkar EMA:s arbete mot djurförsök

Myndighetens flytt från London till Amsterdam gör att djurförsöksarbetet prioriteras ned.

Tillfällig frysning av forskningspengar möjlig

Regeringen har beslutat att utbetalningar av forsknings-medel ska kunna stoppas medan en utredning pågår.

Medel för gravidillamående kan sakna effekt

Ett av de vanligaste läkemedlen mot gravidillamående i USA kan sakna effekt enligt en ny studie.
1

Nedlagda Macchiarini-ärendet granskas igen

Hela det nedlagda ärendet om Paolo Macchiarinis luftrörsoperationer kommer att granskas på nytt.

Hårdare straff för brott mot etikprövningslagen

Två års fängelse ska den som bryter mot etikprövningslagen kunna dömas till, enligt ny utredning.

Uppsala säte för nya Etikprövningsmyndigheten

Placeringen ska underlätta samverkan med Läkemedelsverket och andra myndigheter.

Ny myndighet föreslås för etikprövningar

Nu lägger regeringen en proposition som föreslår en ny myndighet som ska ersätta etikprövningsnämnderna.

Regeringen utvärderar medicinsk-etiskt råd

Den snabba utvecklingen gör att verksamheten vid Statens medicinsk-etiska råd ska ses över.