Annons
Delges brottsmisstanke efter antikroppsstudie
Foto: Istock

Delges brottsmisstanke efter antikroppsstudie

En forskare som provtog bekanta för antikroppar mot covid-19 misstänks ha bedrivit forskning utan tillstånd.

27 jan 2021, kl 13:15
0

Tillsammans med flera medarbetare tog en forskare i april förra året blodprov på cirka 450 vänner och bekanta i syfte att se om de hade antikroppar mot covid-19. Provtagningen skedde i en samlingslokal i en bostadsrättförening, med överblivet testningsmaterial från en tidigare avslutad studie, rapporterade Läkartidningen i augusti.

Efter att Överklagandenämnden för etikprövning (Önep) tagit emot två separata anmälningar gällande studien beslutade den att anmäla ärendet till åklagare. Nämnden konstaterade att forskningen var tillståndspliktig ”eftersom blodprovstagning utgör ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson och bara får utföras om den har godkänts vid en etikprövning”.

Ska förhöras av polisen

En förundersökning inleddes och nu har Micael Dahlberg, vice chefsåklagare vid Gävle åklagarkammare, beslutat att delge forskaren misstanke om brott mot etikprövningslagen. I tisdags lämnade han direktiv om detta till polisen.

– Jag har gått igenom handlingarna och jag delar Överklagandenämndens uppfattning om att det fordrades ett godkännande för det här forskningsprojektet. Det hade han inte när det påbörjades, det vill säga när provtagningarna gjordes, säger Micael Dahlberg till Läkartidningen.

Forskaren skickade dagen innan provtagningarna för antikroppar mot covid-19 in en ansökan om tillstånd, men fick inget godkännande. Micael Dahlberg säger till Läkartidningen att godkännandet kom först senare.

Forskaren ska nu höras av polisen. Åklagaren kommer sedan att ta ställning till om förundersökningen ska fortsätta, och därefter kommer det att beslutas om åtal ska väckas eller inte.

Enligt Micael Dahlberg handlar det inte enbart om att testningen ska få ett godkännande som forskning.

– Lagen säger att för ansvar krävs det uppsåt – det vill säga att man med vetskap om att man inte har ett godkännande påbörjar projektet – eller att man av grov oaktsamhet påbörjar projektet, säger han till Läkartidningen.

Enligt min uppfattning är det väl egentligen det första som är aktuellt eftersom han uppenbarligen har sökt tillstånd dagen innan projektet dras i gång.

Kan ha inneburit risk för smittspridning

I sin åtalsanmälan konstaterar Önep att forskningen inte heller följt bestämmelserna om information till forskningspersonen och krav på samtycke. Detta krävs för att en sådant forskningsprojekt ska kunna godkännas.

Önep kommenterade i sin anmälan också att projektet kan ha inneburit en risk för smittspridning av covid-19 bland forskningspersonerna och de boende i bostadsrättsföreningen. ”Nämnden anser att förfarandet kan underminera allmänhetens förtroende för framtida forskning”, skriver Önep i anmälan.

Ärendet är ett av flera aktuella fall som handlar om var gränsen går för vad som ska räknas som forskning och därmed kräver etiktillstånd.

I ett annat ärende, som gällde masstestningen för covid-19 av studenter och medarbetare vid Umeå universitet i september, tog Önep istället beslutet att inte göra någon åtalsanmälan. Enligt nämnden var detta ärende inte forskning som krävde etiktillstånd.

– Det var inte ett självklart beslut, men vi har kommit fram till att detta var myndighetsinternt arbete och inte forskning, sa Jörgen Svidén, kanslichef för Önep, till Läkemedelsvärlden tidigare.