Godkännanden

Mjukstart slut för systemet mot falska läkemedel

Nu går Sverige över i skarpt läge i användningen av EU-systemet mot förfalskade läkemedel.
20 okt 2020, kl 12:05

Första långverkande hiv-läkemedlen får klartecken

CHMP rekommenderar EU-godkännande av två nya injektionsläkemedel för hiv-behandling.
19 okt 2020, kl 10:17

EU-godkännande på gång för tredje CAR-T-terapi

CHMP rekommenderar att EU-kommissionen godkänner CAR-T-terapin Tecartus mot en ovanlig lymfkörtelcancer.
16 okt 2020, kl 14:57
Annons

Regioner uppmanas vänta med nytt bältrosvaccin

NT-rådet rekommenderar regionerna att inte använda Shingrix tills rådet har gjort en prioritetsbedömning.
16 okt 2020, kl 14:10

Första läkemedlet mot ebola godkänt i USA

FDA har godkänt ett läkemedel som är en mix av tre antikroppar för behandling av ebola hos barn och vuxna.
15 okt 2020, kl 15:02

De får kemipriset för gensaxen

Forskarna Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna delar på årets Nobelpris i kemi för sin upptäckt av gensaxen Crispr/Cas9.
7 okt 2020, kl 12:30

Godkänner plasma mot covid-19 i kritiserat beslut

USA:s läkemedelsmyndighet FDA ger omdiskuterat akutgodkännande för konvalescentplasma mot covid-19.
24 aug 2020, kl 11:17

Kräver mer data om världens dyraste läkemedel

Biomarin fick inte sitt väntade godkännande för en nya genterapi mot den sällsynta blödarsjukan hemofili A.
19 aug 2020, kl 15:50

Trippelterapi mot CF mot godkännande i Europa

CHMP ger tummen upp för läkemedlet Kaftrio. Trippel-
terapin kan ge alternativ för många med cystisk fibros.
29 jun 2020, kl 15:13

Första läkemedlet mot covid-19 snart godkänt i EU

Remdesivir ser ut att bli det första godkända läkemedlet mot covid-19 i Europa efter tummen upp av CHMP.
25 jun 2020, kl 17:40

Nytt ebolavaccin mot godkännande i EU

Vid sitt majmöte gav EMA:s vetenskapliga kommitté rekommenderat godkännande till ännu ett ebolavaccin.
1 jun 2020, kl 13:37

EMA snabbar på om remdesivir mot covid-19

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har startat en löpande granskning av studier om remdesivir.
4 maj 2020, kl 12:02

Blodtest för Alzheimers var träffsäkert i primärvård

Svenska forskare utvecklar ett blodtest för Alzheimers sjukdom och har nu sett goda resultat även i primärvård.
27 apr 2020, kl 13:10

Nytt RA-läkemedel in i nationell rekommendation

Behandlingsarsenalen mot reumatoid artrit utökas med en ny jak-hämmare i en rekommendation från NT-rådet.
9 apr 2020, kl 06:30

CHMP ger klartecken för ny variant av antibiotika

CHMP rekommenderar EU-godkännande av cefiderocol, ett nytt antibiotikum mot svåra infektioner.
28 feb 2020, kl 16:25

Bempedinsyra får grönt ljus som statin-alternativ

CHMP rekommenderar EU-godkännande av en ny blodfettsänkare som alternativ till statiner.
5 feb 2020, kl 10:13