Jävsdiskussionen inte kopplad till lekanemab
Foto: Istock

Jävsdiskussionen inte kopplad till lekanemab

Det är en jävsdiskussion på övergripande nivå inom EMA som försenar granskningen av lekanemab.

25 mar 2024, kl 11:10
0

En ny dom från EU-domstolen har satt i gång en jävsdiskussion inom EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det skriver myndigheten i pressinformationen om det senaste mötet i kommittén CHMP.

Domstolens utlåtande (läs mer om domen i faktarutan) har fått EMA att “noggrant överväga” om man behöver ändra något i sin policy när det gäller de särskilt utsedda vetenskapliga rådgivande grupperna inom olika fält.

Närmare bestämt handlar det om hur man hanterar frågor om eventuella intressekonflikter hos den som är medlem i en sådan grupp, kallad scientific advisory group, SAG.

Jävsdiskussion försenar lekanemab

I fredags meddelade företagen bakom det ursprungligen svenskutvecklade lekanemab att EMA:s hantering av ansökan om EU-godkännande av Alzheimerläkemedlet blivit försenad av denna jävsdiskussion.

Den 19 mars skulle CHMP ha haft en frågestund om lekanemab, baserad på ett utlåtande från EMA:s SAG inom neurologi. Denna vetenskapligt rådgivande grupp diskuterade lekanemab 11 mars.

Men på grund av jävsdiskussionen efter EU-domstolens utslag ogiltigförklarar EMA nu SAG-utlåtandet och kommer att kalla gruppen till ett nytt möte för att ge ett utlåtande om lekanemab. Datumet för detta är ännu inte bestämt.

Förnekar direkt koppling

Detta är ovanliga beslut och det är svårt att inte fundera över om de kan ha något att göra med jävsproblem i själva lekanemab-granskningen. Har EMA till exempel upptäckt någon intressekonflikt i den rådgivande gruppen?

Men de berörda företagen försäkrar att förseningen enbart beror på procedurmässiga orsaker och inte på något som direkt gäller lekanemab.

Samma sak skriver också amerikanska Endpoint news som hänvisar till en källa inom EMA.

Det här handlar den aktuella EU-domen om

Huvudbudskapet i EU-domstolens utslag 14 mars är att EU:s läkemedelsmyndighet EMA alltid har det fulla ansvaret för att anlitade experter är opartiska.

Fallet handlar om företaget D & A pharma som hade ansökt om EU-godkännande av ett läkemedel mot alkoholberoende. Efter två negativa utlåtanden från EMA:s expertkommitté CHMP avslog EU-kommissionen 2020 företagets ansökan.

D & A pharma vände sig då till EU:s allmänna domstol och begärde att den skulle upphäva kommissionens avslag. Företaget menade bland annat att två av experterna som CHMP anlitat i sin granskning var jäviga.

Båda hade haft uppdrag för andra läkemedelsföretag med läkemedel inom beroendeområdet. En av experterna hade också varit huvudprövare i en studie av ett läkemedel som kunde ses som en konkurrent.

Den allmänna domstolen tog inte upp ärendet. Företaget gick då vidare till EU-domstolen som nu upphäver tidigare instansers beslut.

EU-domstolen anser att en av de experter som CHMP anlitade hade andra uppdrag som innebar jäv.

Läkemedelsmyndigheten är skyldig att se till att CHMP anlitar den ordinarie expertgruppen vid en omprövning om företaget begär detta i god tid, fastslår domstolen. Och det är myndigheten som ska kontrollera att anlitade experter inte är jäviga, man kan inte tillämpa omvänd bevisbörda och kräva att exempelvis företaget bevisar att någon är jävig.

Källa: EU-domstolen

Föregående artikel Tuff läkemedelskritik i IVO:s årsredovisning
Nästa artikel Amgen trippelfälls efter hyllande läkare i reklam