Annons
”Mpox ser ut att bli kvar under överskådlig tid”
3D-illustration av mpox-virus. Foto: Istock

”Mpox ser ut att bli kvar under överskådlig tid”

Folkhälsomyndigheten uppmanar riskgrupper att fortsätta vaccinera sig.

11 jun 2024, kl 07:47
0

Annons
Erik Sturegård

Erik Sturegård. Foto: Folkhälsomyndigheten

Virusinfektionen mpox ser ut att bli kvar i samhället och det är fortfarande viktigt för människor i riskgrupperna att vaccinera sig. Det är budskapet från Folkhälsomyndigheten.

– Det nya begränsade utbrottet i Stockholmsområdet ger oss tydliga indikationer på att vi inte fullt ut nått alla i målgrupperna för mpox-vaccinering, säger biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård på Folkhälsomyndigheten till Läkemedelsvärlden.

Myndigheten betonar också att även andra smittskyddsåtgärder som testning, försiktighet och smittspårning fortfarande är nödvändiga.

Nytt utbrott i år

Efter det stora globala utbrottet av mpox, eller apkoppor som sjukdomen kallades i början, blev 2023 en lugn period. Världshälsoorganisationen, WHO, lyfte bort klassningen som globalt hälsonödläge och i Sverige hade vi bara några enstaka fall under hela året.

Men i april 2024 kom, som Läkemedelsvärlden rapporterade, ett nytt svenskt utbrott av mpox. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig och anmälningspliktig. Därför rapporteras alla fall i Sverige till Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i respektive region.

Under det nu pågående utbrottet har hittills 25 nya fall rapporterats, samtliga i Stockholmsregionen. Det handlar om vuxna män som har blivit smittade i Sverige.

Mpox sprids vid sexuella kontakter och till viss del även andra nära kontakter. Hittills har smittspridningen skett bland män som har sex med män och transpersoner som har sex med män. Dessa grupper är enligt Folkhälsomyndigheten riskgrupper som kan behöva vaccinskydd och erbjuds vaccinet kostnadsfritt.

Bedömer att mpox ser ut att bli kvar

Men 70 procent av de smittade i det nya utbrottet var ovaccinerade.

Den nästan obefintliga mpox-spridningen i Sverige i fjol kan ha gett föreställningen att sjukdomen var borta, menar Erik Sturegård. Detta skulle kunna vara en förklaring till att personer i riskgrupper inte vaccinerat sig.

– Det är fullt förståeligt. Men med tanke på den fortsatt stora smittspridningen runt om i världen bedömer jag att mpox rimligen inte kommer att försvinna inom överskådlig tid. Det är viktigt att personer i riskgrupper ser över sitt vaccinskydd och att regionerna ser till att vaccinet är lättillgängligt, understryker han.

Grundvaccineringen består av två doser med minst fyra veckors mellanrum. Det går bra att ta den andra dosen även om det gått länge sedan man fick den första.

– Det är viktigt att de som fått en första vaccindos inte glömmer bort att ta även den andra dosen, påminner Erik Sturegård.

Om man fick smittkoppsvaccin som barn räcker en dos mpox-vaccin.

Vaccin kan skydda även efter smittsam kontakt

Enligt de studier som hittills är gjorda ger mpox-vaccinet Imvanex – eller Jynneos som det heter i USA – ett skydd på runt 70 procent mot sexuellt överförd smitta.

– Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd. Men de som drabbas av mpox trots att de är vaccinerade får lindrigare symtom, säger Erik Sturegård.

Det vanligaste är förstås att ta vaccinet som ett förebyggande skydd mot smitta som man eventuellt kan komma i kontakt med. Men man kan ha nytta av vaccinet även om man redan har haft nära kontakt med en person som visar sig ha mpox.

Helst ska sådan så kallad postexpositionsprofylax ges inom fyra dygn från smittillfället.

– Men det kan fungera i några dagar till så länge man inte hunnit få symtom.

Tredje dos i framtiden?

I dag vet forskarna ännu inte hur länge skyddet efter grundvaccineringen håller i sig. Är det livslångt eller behövs så småningom en eller flera påfyllnadsdoser?

Pågående studier och andra uppföljningar av dem som hittills blivit vaccinerade kommer att ge svar.

– För närvarande finns det inga skäl att rekommendera påfyllnadsdoser. Men om det i framtiden visar sig att skyddseffekten börjar sjunka kan det komma sådana rekommendationer.

Stort utbrott i Afrika

I början av det globala utbrottet rådde brist på mpox-vaccin. För att spara på vaccin infördes ett nytt sätt att vaccinera. I stället för att spruta in vaccinet under huden ger man det i överhuden och får då lika god effekt men med en lägre dos.

Tack vare detta och ökad produktion råder i dag god tillgång på mpox-vaccin. Men Erik Sturegård framhåller att det är bra att fortsätta med det vaccinsparande sättet att vaccinera.

Ett skäl till detta är att det sedan senhösten 2023 pågår ett stort utbrott av en annan variant av mpox i Centralafrika, främst i Demokratiska republiken Kongo. Denna variant kallas klad I, till skillnad från klad IIb som står för spridningen i Sverige och andra länder utanför Afrika.

Klad I verkar både vara mer smittsam och ge svårare sjukdom än klad IIb. Erik Sturegård bedömer att mpox-vacciner bör ha en lika god skyddseffekt mot båda varianterna.

Vill ha vaccin i beredskap

Än så länge finns det ingen känd smittspridning av klad I i Europa. Men om den dyker upp här kan behovet av mpox-vaccin öka, också eftersom denna variant verkar sprida sig lättare även vid andra nära kontakter än sex.

– Även om vi har väldigt god tillgång på vaccin nu så är det en stor fördel med en vaccinstrategi som gör att det räcker till så många som möjligt. Det kan vara klokt att ha mpox-vaccin i beredskap.