Överklagad fällning av vaccinreklam står fast
Foto: Istock

Överklagad fällning av vaccinreklam står fast

Läkemedelsbolaget GSK överklagade IGN:s fällande beslut, men fick inget gehör i högre instans.

7 jun 2024, kl 07:45
0

Annons

Vaccinreklam från läkemedelsföretaget Glaxosmithkline, GSK, blev tidigare i år fälld för ovederhäftighet. Det var, som Läkemedelsvärlden rapporterade, informationsgranskningsnämnden, IGN, som fällde en reklamkampanj för GSK:s RSV-vaccin för äldre, Arexvy.

GSK överklagade fällningen till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, som nu har kommit med sitt beslut.

TV-inslag och webbsida

Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, innehåller vissa specialregler för just vaccinationskampanjer. Normalt är det inte tillåtet med reklam för receptbelagda läkemedel direkt till allmänheten. Men läkemedelsföretag får ändå rikta vaccinationskampanjer till allmänheten.

Villkoret är att kampanjen inte innehåller produktnamn, produktlogotyper eller liknande. Syftet ska vara att ge allmänheten nödvändig information om skydd mot infektionssjukdomar genom vaccination.

Vaccinationskampanjen från GSK som det aktuella ärendet handlar om består av ett TV-inslag som hänvisade till webbsidan vaccin.se för vidare information.

Jämför med Folkhälsomyndighetens råd

NBL bedömer att TV-inslaget i sig var balanserat. Inslaget berättar att RS-virus ibland kan leda till allvarlig sjukdom om man är 60 år eller äldre. Det påstår inte att risken gäller alla över 60 år, vilket NBL framhåller är korrekt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Problemet är dock att TV-inslaget hänvisar till webbsidan där det bland annat står att ”ofta orsakar RS-virusinfektion milda symtom men hos personer i åldern 60 + samt hos personer med vissa underliggande sjukdomar som t.ex. kroniska hjärtsvikt, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) kan RS-virus leda till allvarliga symtom som ibland kan kräva sjukhusvård”.

NBL menar att den formuleringen ger intrycket att alla personer över 60 år löper ökad risk för allvarliga symtom ifall man smittas av RS-virus, oavsett om man har en underliggande sjukdom eller inte. Och detta stämmer inte med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bedömer som vilseledande

NBL konstaterar att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin mot RS-virus för personer över 75 år och för personer över 60 år med vissa underliggande sjukdomar.

“Det är inte vad som har kommunicerats av GSK på vaccin.se. En vilseledande bild förmedlas därmed”, skriver NBL i sitt beslut.

Nämnden framhåller vidare att det på en webbsida inte finns samma begränsningar av tid och utrymme som i TV-reklam. Därför kan man också ställa större krav på informationsinnehållet på webbsidan.

Som helhet är kampanjen med vaccinreklam vilseledande och utelämnar nödvändig information, anser NBL.

Får betala extra avgift

Ett företag som överklagar ett IGN-beslut men inte får rätt ska enligt regelverket betala en extra NBL-avgift.

GSK får nu därför betala ytterligare 50 000 kronor utöver de 110 000 kronor som IGN dömde ut i sitt beslut.