TLV GER 55 APOTEK GLESBYGDSBIDRAG
Rekord i glesbygdsbidrag till apotek

Rekord i glesbygdsbidrag till apotek

Nu får 55 apotek i 13 län glesbygdsbidrag. Så många apotek har inte sökt och fått detta stöd sedan bidraget infördes 2013.

5 jun 2024, kl 11:30
0

Annons
Gunilla Rönnholm Foto: TLV

Gunilla Rönnholm
Foto: TLV

Rekordmånga apotek söker och får glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2023 av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Myndigheten beslutar att bevilja 55 apotek i 13 län glesbygdsbidrag.

Dessa apotek delar på drygt 16 miljoner kronor.

Glesbygdsbidraget infördes 2013. Detta är ett rekordår. Aldrig tidigare har så många apotek sökt och fått bidraget.

Nedläggning hotar var tionde

Läkemedelsvärlden har vid flera tillfällen rapporterat om de tuffa tiderna för landets apotek. Apoteken har haft försämrad lönsamhet under flera år.

TLV uppskattar i en rapport från december i fjol att vart tionde apotek riskerar nedläggning. Över hälften apoteken som myndigheten anser är extra sårbara och riskerar nedläggning ligger utanför större städer. Dessa apotek servar nästan en halv miljon svenskar.

Från och med i år ökar TLV statens ersättning för receptbelagda läkemedel. Skälen till satsningen är bland annat att rädda apotek från nedläggning, som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

Men det räcker inte med höjd ersättning för receptbelagda medel för att rädda utsatta glesbygdsapotek. TLV bedömer dessutom att många apotek kommer att fortsätta att få det kärvare fram till 2025.

Glesbygdsbidrag stöttar apoteken

Att apotek behöver glesbygdsbidrag för att överleva beror på flera olika saker.

Många apotek har dålig lönsamhet vilket dem sårbara för kostnadsökningar, konstaterar TLV i ett pressmeddelande under tisdagen.

Detta faktum, sammantaget med att kriterierna för att söka bidrag ändrades från och med verksamhetsåret 2020, bidrar till att fler apotek nu söker glesbygdsbidrag.

– Glesbygdsbidraget har hittills varit ett betydelsefullt tillskott för att bibehålla apoteksservice för apotekskunder i gles- och landsbygd, säger enhetschef Gunilla Rönnholm i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Glesbygdsapoteken har dock haft en sämre ekonomisk utveckling senaste året än övriga apotek, även när effekter av glesbygdsbidraget räknas med.

Apotek räddas av glesbygdsbidrag

TLV anser att glesbygdsbidraget är effektivt. Bidraget gör att färre apotek måste stänga ner, visar uppföljningen.

Myndigheten anser att glesbygdsbidraget hittills fyller funktionen som det var tänkt.

– För att tillgängligheten till apoteksservice inte ska försämras på sikt, kommer TLV återigen att analysera glesbygdsapotekens ekonomiska förutsättningar. Det kan då bli aktuellt att vi föreslår en förändrad bidragsmodell som är bättre anpassad efter situationen på marknaden, säger Gunilla Rönnholm.

Apoteken i Västerbotten får mest

Västerbottens län får mest bidrag. Tolv apotek i länet får tillsammans närmare 3,8 miljoner kronor i glesbygdsbidrag.

Därefter kommer Jämtlands län. Elva apotek i Jämtland delar på 3,7 miljoner kronor.

Apoteket som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Gäddede i Jämtlands län. Gäddedes apotek får knappt 600 000 kronor i bidrag.

Lägst bidrag, på knappt 46 000 kronor, får apoteket i Övertorneå i Norrbottens län.

Förutom Västerbotten, Jämtland och Norrbotten får apotek i ytterligare tio län glesbygdsbidrag. Det är apotek i Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland.

Så fungerar glesbygdsbidraget

Regeringen ställer ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

* Ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek.

* Ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret.

* Apoteket ska också ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst tjugo timmar per vecka. Alternativt ska de ha haft sina lokaler öppna minst tio timmar per vecka vid försäljning av receptförskrivna läkemedel under tre miljoner kronor per år.

* Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

* För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Källa: Läkemedelsverket

Föregående artikel Företaget vill fortsätta förhandla om RSV-profylax
Nästa artikel Överklagad fällning av vaccinreklam står fast