Annons
APOTEKSFÖRENINGEN OM NY APOTEKSUTREDNING
Välfärdsbrott är ovanliga
Johan Wallér Foto: Sveriges apoteksförening

Välfärdsbrott är ovanliga

Regeringen vill stoppa välfärdsbrott på apotek. Men enligt vd Johan Wallér är brotten ovanliga.

13 jun 2024, kl 09:30
0

Annons

Regeringen vill stoppa välfärdsbrott på apotek. Som Läkemedelsvärlden berättade igår har Läkemedelsverket nu fått regeringens uppdrag att kartlägga denna brottslighet inom apoteksverksamheterna.

Enligt regeringen växer problematiken med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat på apoteken.

– Dessa angrepp blir alltmer systematiska och avancerade och det är något som regeringen ser allvarligt på, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Luckor i lagar och regler gör att regionerna har små möjligheter att agera mot dessa välfärdsbrott.

Men Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, verkar inte helt dela regeringens syn på hur stor problematiken med brott på apotek är.

Välfärdsbrott på apotek ovanliga enligt Wallér

Visserligen skriver Johan Wallér nu i ett pressmeddelande att Apoteksföreningen ser fram emot att samarbeta med Läkemedelsverket i deras uppdrag.

Men samtidigt poängterar Johan Wallér att det, sedan apoteksmarknaden omreglerades, bara är ett fåtal oegentligheter som upptäckts och att de aktuella apoteken förlorat sitt apotekstillstånd. ”Det rör sig om en handfull apotek av 1 400 under femton år” skriver han.

– Brottslighet kan smyga sig in överallt men det är mycket ovanligt i apoteksvärlden. Jag välkomnar att Läkemedelsverket ser över om det finns några kryphål i lagstiftningen som kan täppas till så att konkurrensen på marknaden fungerar på lika villkor för alla, säger Johan Wallér i pressmeddelandet.

Tycker att apoteken detaljstyrs

Apoteksföreningens vd tycker snarare att det finns en lång rad lagar och författningar som styr verksamheten i detalj.

Han understryker att flera olika myndigheter; Läkemedelsverket, IVO, TLV och E-hälsomyndigheten, kontrollerar och utför tillsyn av apoteken.

Apotek måste ha tillstånd och särskilt godkända IT-system uppkopplade mot staten. Apotek behöver alltid ha minst en legitimerad farmaceut på plats för att få hålla öppet.

Johan Wallér tycker att apoteken snarare har en kontrollfunktion gentemot oegentligheter och brottslighet i andra delar av välfärden.

Vakthund mot välfärdsbrott

Han beskriver apoteken mer som en vakthund gentemot välfärdsbrottslighet. Ofta är det farmaceuter på apotek som upptäcker felförskrivningar och anmäler ”knarkläkare”, enligt Johan Wallér.

Han kritiserar att deras anmälningar till inspektionen för vård och omsorg, IVO, ibland tar flera år och inte alltid ger resultat. Detta är frustrerande för apotek och farmaceuter.

Vi skulle vilja se snabbare processer hos IVO och strängare regler kring läkares förskrivningsrätt av narkotika, skriver Johan Wallér.

Fusk för mångmiljonbelopp

Samtidigt är regioner, som Stockholms Region, frustrerade över att oseriösa aktörer lurar till sig mångmiljonbelopp på olika sätt.

I Läkemedelsverkets regeringsuppdrag ingår även att analysera hur man bättre förebygger, förhindrar och upptäcker välfärdsbrottslighet.

Regeringen uppmanar också Läkemedelsverket att, om det behövs, föreslå författningsändringar för att förhindra att oseriösa och kriminella aktörer lurar till sig offentliga medel. Det handlar exempelvis om möjligheter att stoppa brott och kräva tillbaka felaktiga utbetalningar.