Folkhälsa

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU.

FDA stoppar e-cigaretter med impotensläkemedel

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har upptäckt förbjudna e-cigarettvätskor.

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”

Mer miljöstyrd upphandling av antibiotika diskuterades vid ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens.
Annons

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.

Lagförslag ska öka vaccinationstäckning

Regeringen i Danmark föreslår åtgärder för att få fler föräldrar att låta vaccinera sina barn.

Landstingen håller fast vid Gardasil 9

Valet av hpv-vaccinet Gardasil 9 ligger fast. Detta trots att skyddseffekten mot livmoderhalscancer med andra hpv-vaccin bedöms som nästintill likvärdig.

Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

GSK utvecklar en vaccinkandidat som ska skydda vuxna med vilande tuberkulos från att insjukna.

Brexit kan ge brist på vissa läkemedel i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA varnar för kommande brist på brittiska läkemedel inom EU.

Medicin till myggor möjlig väg att stoppa malaria

Genom att hindra malariaparasiten från att föröka sig hoppas forskare kunna stoppa spridningen av malaria.

Överklagande kan försena upphandling av hpv-vaccin

Glaxosmithkline har överklagat landstingens beslut att direktupphandla niovalent hpv-vaccin.

Beslut: Effektivare hpv-skydd på gång

Från och med september 2019 kommer flickor i Sverige att erbjudas ett effektivare hpv-vaccin som skyddar mot fler virusstammar och ger bättre cancerskydd.

Landstingen byter till effektivare vacciner

Inför influensasäsongen har alla landsting utom två gått över till ett mer heltäckande vaccin än tidigare.

Statiner hjälpte inte förebyggande

Förebyggande statinbehandling kunde inte kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos äldre, förutom hos patienter med diabetes typ 2.

Sex miljoner till säkrare läkemedelsanvändning

Karolinska institutet leder nytt projekt för bättre övervakning av läkemedelsanvändning i östra Afrika.

Nya läkemedel hjälper ms-patienter fortsätta jobba

Nya ms-läkemedel förbättrade arbetsförmågan upp till tre gånger mer än äldre behandlingar i en aktuell studie.

Omega-3-tillskott skyddar inte hjärtat

Den hittills största studien om tillskott av omega-3-fettsyror bekräftar att de inte skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar