Folkhälsa

Byte av antibiotika minskade svåra diarréer

Nya antibiotikariktlinjer halverades antalet patienter som fick allvarliga tarminfektioner.

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar

Forskare kartlägger hur läkemedelsrester från avloppsvatten sprids till olika arter i näringskedjan.

Inget stöd för att vaccin ger allergi

Barn som vaccinerats enligt barnvaccinationsprogrammet har inte större risk för allergier än ovaccinerade, bekräftar en ny studie från Karolinska institutet.

Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk

Vårdpersonal och patienter uppmärksammas på ökad hudcancerrisk vid behandling med hydroklortiazid.

Utsläpp av antibiotika har kartlagts

Umeåforskare har i renat vatten och avloppsslam från elva reningsverk hittat stora mängder substanser som kan öka antibiotikaresistens.

Vaccinrapport kan komma att göras om

Folkhälsomyndigheten menar att kvaliteten på den aktuella EU-rapporten om tillit till vaccin är ”väldigt tveksam”. Nu kan den svenska delen komma att göras om.

Antibiotikaresistens var vanligast i Ryssland

Spridningen av antibiotikaresistenta tarmbakterier varierar stort mellan länderna runt Östersjön.

130 beslag av falska läkemedel på Arlanda

Lugnande mediciner, potensläkemedel och antibiotika beslagtogs i Sverige under en riktad insats.
Annons

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU.

FDA stoppar e-cigaretter med impotensläkemedel

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har upptäckt förbjudna e-cigarettvätskor.

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”

Mer miljöstyrd upphandling av antibiotika diskuterades vid ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens.

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.

Lagförslag ska öka vaccinationstäckning

Regeringen i Danmark föreslår åtgärder för att få fler föräldrar att låta vaccinera sina barn.

Landstingen håller fast vid Gardasil 9

Valet av hpv-vaccinet Gardasil 9 ligger fast. Detta trots att skyddseffekten mot livmoderhalscancer med andra hpv-vaccin bedöms som nästintill likvärdig.

Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

GSK utvecklar en vaccinkandidat som ska skydda vuxna med vilande tuberkulos från att insjukna.

Brexit kan ge brist på vissa läkemedel i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA varnar för kommande brist på brittiska läkemedel inom EU.