Folkhälsa

130 beslag av falska läkemedel på Arlanda

Lugnande mediciner, potensläkemedel och antibiotika beslagtogs i Sverige under en riktad insats.
24 Okt 2018, kl 10:22

Ändrad GMP kan stoppa utsläpp

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU.
22 Okt 2018, kl 13:34

FDA stoppar e-cigaretter med impotensläkemedel

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har upptäckt förbjudna e-cigarettvätskor.
18 Okt 2018, kl 08:49
Annons

“Miljötänk viktigt mot antibiotikaresistens”

Mer miljöstyrd upphandling av antibiotika diskuterades vid ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens.
10 Okt 2018, kl 10:41

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.
8 Okt 2018, kl 10:58

Lagförslag ska öka vaccinationstäckning

Regeringen i Danmark föreslår åtgärder för att få fler föräldrar att låta vaccinera sina barn.
1 Okt 2018, kl 06:00

Landstingen håller fast vid Gardasil 9

Valet av hpv-vaccinet Gardasil 9 ligger fast. Detta trots att skyddseffekten mot livmoderhalscancer med andra hpv-vaccin bedöms som nästintill likvärdig.
28 Sep 2018, kl 06:00

Lovande resultat för nytt vaccin mot TBC

GSK utvecklar en vaccinkandidat som ska skydda vuxna med vilande tuberkulos från att insjukna.
27 Sep 2018, kl 11:54

Brexit kan ge brist på vissa läkemedel i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA varnar för kommande brist på brittiska läkemedel inom EU.
26 Sep 2018, kl 11:50

Medicin till myggor möjlig väg att stoppa malaria

Genom att hindra malariaparasiten från att föröka sig hoppas forskare kunna stoppa spridningen av malaria.
18 Sep 2018, kl 12:46

Överklagande kan försena upphandling av hpv-vaccin

Glaxosmithkline har överklagat landstingens beslut att direktupphandla niovalent hpv-vaccin.
17 Sep 2018, kl 14:51

Beslut: Effektivare hpv-skydd på gång

Från och med september 2019 kommer flickor i Sverige att erbjudas ett effektivare hpv-vaccin som skyddar mot fler virusstammar och ger bättre cancerskydd.
14 Sep 2018, kl 14:38

Landstingen byter till effektivare vacciner

Inför influensasäsongen har alla landsting utom två gått över till ett mer heltäckande vaccin än tidigare.
7 Sep 2018, kl 06:00

Statiner hjälpte inte förebyggande

Förebyggande statinbehandling kunde inte kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos äldre, förutom hos patienter med diabetes typ 2.
6 Sep 2018, kl 00:30

Sex miljoner till säkrare läkemedelsanvändning

Karolinska institutet leder nytt projekt för bättre övervakning av läkemedelsanvändning i östra Afrika.
4 Sep 2018, kl 12:07

Nya läkemedel hjälper ms-patienter fortsätta jobba

Nya ms-läkemedel förbättrade arbetsförmågan upp till tre gånger mer än äldre behandlingar i en aktuell studie.
4 Sep 2018, kl 10:54