Annons
Rekommenderar RSV-vaccin till 75-plus
Foto: Istock

Rekommenderar RSV-vaccin till 75-plus

FHM rekommenderar RSV-vaccin till alla från 75 år. Än så länge finns vaccinet endast hos privata vaccinatörer.

21 sep 2023, kl 10:00
0

Annons

Folkhälsomyndigheten rekommenderar RSV-vaccin till alla som har fyllt 75 år. Rekommendationen omfattar även personer som är 60 år och äldre i vissa riskgrupper.

Till dessa riskgrupper hör personer med exempelvis kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar, leversvikt eller njursvikt.

Rekommenderar RSV-vaccin för äldre

Rekommendationen är en följd av att de första två vaccinerna mot RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) nu finns på marknaden. I våras kom, som Läkemedelsvärlden rapporterade, EU-godkännandet av Glaxosmithklines vaccin Arexvy för vuxna från 60 år.

Och i somras blev sedan Pfizers RSV-vaccin Abrysvo godkänt både för denna åldersgrupp och för att ge till gravida som skydd för barnet efter födelsen.

– Vi vet att vaccinerna som nu godkänts för äldre har en god skyddseffekt. Mot bakgrund av den påtagligt ökade risken för sjukhusvård och död till följd av RS-infektion rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att personer som är 75 år eller äldre erbjuds vaccination, säger Johanna Rubin, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Finns hos privata vaccinatörer

Att myndigheten rekommenderar RSV-vaccin betyder inte automatiskt att den offentliga vården kommer att börja erbjuda vaccinerna.

Folkhälsomyndigheten framhåller att rekommendationen bara är ett första steg: “Det är sedan regionerna som fattar beslut om ifall vaccination ska erbjudas, och hur detta ska göras.”

I nästa steg kan alltså regionerna börja överväga om de ska införa RSV-vaccination och om den i så fall ska vara subventionerad.

För den som vill och kan betala, och har fyllt 60 år, går det dock redan nu att vaccinera sig vid flera privata vaccincentraler. Ett prisexempel på vad en dos kan kosta är 2100 kronor.

Oklart om påfyllnad behövs

Båda de nya vaccinerna ges som en dos. Det är ännu oklart om det kommer att krävas påfyllnadsdoser för att hålla skyddet uppe.

I studierna som godkännandena grundas på höll skyddseffekten i sig under den tvååriga uppföljningstiden.

I studierna var de vanligaste biverkningarna att det kunde bli rött, ömt och svullet vid injektionsstället. Lätt feber, kräkning och diarré förekom också. Andra reaktioner var sällsynta.

RSV-skydd för barn

RS-virus orsakar luftvägsinfektioner. De som är i riskzonen för allvarlig, vårdkrävande RSV-infektion är dels äldre och personer med vissa kroniska tillstånd, och dels nyfödda och småbarn.

När det gäller RSV-skydd för de yngsta finns förutom vaccinet Abrysvo även ett nytt antikroppsläkemedel – Beyfortus (nirsevimab). Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat kommer Läkemedelsverket inom kort med en vägledning till vården om Beyfortus inför den kommande RSV-säsongen.

En eventuell rekommendation av RSV-vaccin för barn är en fråga för Folkhälsomyndigheten.