Ivo-ärenden

Läkemedelsallergin missades – patienten avled

Ivo har utrett ett fall där en missad allergi-varning i journalen fick mycket allvarliga konsekvenser.
11 Okt 2019, kl 06:10

Apoteket.se tillät förbjudet hemarbete

Apoteket.se bröt mot gällande regler och lät farmaceuter jobba hemifrån med digital receptexpediering. En allvarlig händelse gjorde att regelbrottet upptäcktes.
21 Aug 2019, kl 10:37

Fick felaktigt hämta ut 300 Citodon på en månad

Farmaceuten trodde på kunden och expedierade det beroendeskapande läkemedlet i strid mot recepttexten.
24 Jun 2019, kl 10:15

Fördröjd behandling kan ha orsakat synskada

Nätläkaren dröjde med att remittera till ögonläkare vilket kan ha orsakat den synskada patienten drabbades av.
19 Jun 2019, kl 10:40

Jourläkare skickade hem patient med hjärnblödning

En patient som hade blodförtunnande behandling sökte akut men felbedömdes och skickades hem.
7 Maj 2019, kl 13:31

Apotekare kritiseras för felaktig receptexpediering

Ivo riktar kritik mot en apotekare som använde inlogg- ningskort på ett otillåtet sätt vid receptexpediering.
1 Apr 2019, kl 05:58

Fel recept expedierades – patient fick för låg dos

Äldre recept som hänger kvar i systemet är en säkerhetsrisk, påpekar ett apotek som granskats av Ivo.
22 Mar 2019, kl 06:30

Farmaceut dömd för receptförfalskning

En farmaceut som avsiktligt förfalskade recept har fått en villkorlig dom och dagsböter för urkundsförfalskning.
19 Feb 2019, kl 10:20

Patient fick för mycket lokalbedövning

En patient som opererades för hemorrojder hamnade på intensiven efter att ha fått för mycket lokalbedövning.
14 Dec 2018, kl 08:57

Nyfödd fick för låg dos av antibiotika

Den felaktiga läkemedelsbehandlingen upptäcktes först när det svårt sjuka barnet blev ännu sämre.
11 Dec 2018, kl 06:01

Barn fick för hög dos när recept ändrades

Flera misstag i receptprocessen ledde fram till att ett barn med urinvägsinfektion fick för hög dos antibiotika.
26 Nov 2018, kl 13:30

Patient fick annan kunds läkemedel på apotek

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.
12 Nov 2018, kl 06:01

Nätläkares felbedömning fördröjde behandling

Behandlingen av blodproppar i lungorna fördröjdes av nätläkarens råd om att inte söka akutvård.
26 Okt 2018, kl 10:29

Stressad läkare gav tio gånger för hög dos

En läkare gav i slutet av ett 15 timmar långt arbetspass av misstag en patient en tio gånger för hög läkemedelsdos.
22 Okt 2018, kl 06:05

Apotek expedierade fel antibiotika till barn

Av misstag expedierades ett gammalt recept, vilket inte upptäcktes förrän kunden återkom efter en vecka.
16 Maj 2018, kl 08:36

Patient fick läkemedel för oralt bruk injicerat i blodet

Samma typ av misstag skedde två gånger. Ytterligare tre läkemedelshändelser har anmälts sen hösten 2017.
22 Mar 2018, kl 11:31