Annons
Apotekare kritiseras för felaktig receptexpediering
Många av de rapporterade händelserna är misstag som skett vid receptexpediering.

Apotekare kritiseras för felaktig receptexpediering

Ivo riktar kritik mot en apotekare som använde inlogg- ningskort på ett otillåtet sätt vid receptexpediering.

1 apr 2019, kl 05:58
0

En legitimerad apotekare anmäldes av sin arbetsgivare till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på grund av brister i yrkesutövningen. Det handlade bland annat om att apotekaren lånat ut sitt inloggningskort och kod till icke legitimerad personal. Denna personal hade fått utföra sådana arbetsuppgifter vid utlämning av läkemedel som bara legitimerade apotekare och receptarier får utföra. Apotekaren hade också själv använt en annan persons inloggningskort vid expediering av läkemedel.

När de anmälda händelserna inträffade var apotekaren chef vid ett apotek i mellansverige. Läkemedelsansvarig vid apoteket rapporterade 2017 till apotekskedjans kvalitetschef att apotekschefen bröt mot olika regelverk och en intern utredning inleddes. Kort därefter gjorde apotekskedjan en anmälan till Ivo som har gjort en egen utredning.

Ivo riktar kritik mot apotekaren på två punkter. Den första är utlåningen av det egna inloggningskortet. Apotekaren har i samtal med Ivos utredare uppgett att detta bara hänt vid ett enda tillfälle, medan arbetsgivaren hävdar att det skett flera gånger. Vid det tillfälle som apotekaren själv berättat om, var det en apotekstekniker som fick använda kortet och koden medan apotekaren åt lunch.

Apoteksteknikern genomförde två receptexpeditioner i systemet, inloggad med apotekarens kort. Teknikern tog med sig de förberedda läkemedlen och en skärmdump från receptsystemet till apotekaren som satte sin signatur på förpackningarna.

I samtalen med Ivo har apotekaren hävdat att det är normal arbetsgång på apotek att efter en farmaceutisk kontroll lämna över utlämnandet av läkemedlet till en apotekstekniker.

Ivo konstaterar i sitt beslut att apotekaren satte spårbarheten ur spel genom att göra färdigställandekontroll utan att själv signera i systemet. Det strider mot Läkemedelsverkets föreskrifter som säger att det i efterhand ska kunna gå att spåra vilka personer som varit involverade i en receptexpedition.

Av samma skäl kritiserar Ivo apotekaren också på en annan punkt. En tidigare anställds inloggningskort fick fortsätta att vara aktivt och användes av apotekaren som extrakort. På så vis kunde två expeditionsdatorer användas samtidigt. Enligt apotekaren själv blev arbetet snabbare och effektivare genom att det gick att samtidigt godkänna egna expeditioner och dem som en apotekstekniker utförde.

Även här konstaterar Ivo att apotekaren brustit i sin yrkesutövning eftersom läkemedel fått felaktiga uppgifter om vem som expedierat dem.

I arbetsgivarens anmälan påpekades ytterligare brister. Bland annat lät apotekaren även inhyrda farmaceuter använda den tidigare anställdas inloggningskort. Detta avsteg från gällande rutiner inom apotekskedjan ser Ivo dock som en arbetsrättslig fråga som ligger utanför ramen för myndighetens tillsyn i detta fall. Ivo menar att myndigheten inte kan kritisera apotekaren för att annan legitimerad personal använt inloggningskort felaktigt.

Arbetsgivaren hade också anmält att apotekaren ställt fram såväl receptfria som ett receptbelagt läkemedel i personalrummet till personalen att ta av. Detta har apotekaren bekräftat och beskrivit som vanligt förekommande på apotek.

Ivo anser att även denna läkemedelshantering faller utanför ramen för tillsynen, men påtalar att hanteringen var mycket olämplig,

I samband med att Ivo-anmälan gjordes blev apotekaren uppsagd, men fick senare jobb på ett annat apotek som i utredningen lämnar mycket goda vitsord om apotekaren. Trots kritiken bedömer Ivo inte att apotekaren är en sådan risk för patientsäkerheten att det är aktuellt med prövotid eller återkallelse av legitimationen.