Forskning och utveckling

Hälften hade kvar symptom två år efter covid-19

I en studie i Kina hade 55 procent av deltagarna kvar minst ett symptom två år efter genomgången infektion.
20 maj 2022, kl 07:43

Dexametason minskade risken att dö efter covid-19

Patienter som hade haft hyperinflammation klarade sig bättre om de fick läkemedel vid utskrivning från sjukhus.
13 maj 2022, kl 09:45

Forskare har identifierat ny cellterapi mot hjärtsvikt

Forskare har i en preklinisk studie identifierat en cellterapi som kan läka skador på hjärtat efter en infarkt.
12 maj 2022, kl 17:01

Modernas vaccin gav 6-11-åringar gott skydd

I en nu publicerad studie gav vaccinet en skyddseffekt på 88 procent mot covid-19 hos barn i dessa åldrar.
12 maj 2022, kl 10:07

USA-ansökan klar för ännu en Alzheimerkandidat

En stegvis ansökan om USA-godkännande är nu klar för den svenskutvecklade Alzheimerkandidaten lecanemab.
10 maj 2022, kl 08:59

Svensk studie ger hopp om precisionsmedicin mot MS

Forskare har identifierat fyra målmolekyler som kan få betydelse för framtida behandling mot multipel skleros.
5 maj 2022, kl 07:45

Lär AI att sortera biverkningsrapporter

Läkemedelsverket bygger kompetens om artificiell intelligens. Både för att kunna granska sådana produkter och för att lära sig använda AI som arbetsverktyg.
2 maj 2022, kl 09:00

Visar på kunskapsgap om hormoner till transpersoner

Behandling med könshormon av transpersoner kan påverka annan läkemedelsbehandling, påpekar forskare.
27 apr 2022, kl 08:11

Drar tillbaka ansökan om EU-godkännande

Företaget Biogen har dragit tillbaka sin ansökan om EU-godkännande av Alzheimerläkemedlet Aduhelm.
25 apr 2022, kl 13:27

Studie ger hopp om läke-medel mot blödarfeber

Forskare har identifierat lovande läkemedelskandidater mot Krim-Kongo blödarfeber som sprids via fästingar.
22 apr 2022, kl 12:46

Äldre läkemedel testas mot svår sömnapné

Forskare i Göteborg såg positiv effekt i en studie av epilepsiläkemedlet sultiam som behandling av sömnapné.
19 apr 2022, kl 07:00

En dos i stället för tre gav gott skydd mot hpv

I en studie i Kenya testade forskarna om det går att förenkla vaccineringen mot hpv med bibehållen effekt.
13 apr 2022, kl 14:30

Färre resistensgener efter kortare antibiotikakur

En studie av barn med lunginflammation gav ny kunskap om hur behandlingen påverkar bakteriefloran i kroppen.
12 apr 2022, kl 11:26

Communitystudien: Många fick omikron trots booster

Hela 22 procent av studiedeltagare som nyligen fått en tredje vaccindos testade positivt för omikron.
8 apr 2022, kl 11:20

”Räknar med mellan 50 och 60 ATMP år 2030”

På ett seminarium berättade experten Peter Hovstadius om den aktuella lägesbilden för avancerade terapier.
4 apr 2022, kl 08:30

Slutsatser om ivermektin stöds av ny stor studie

I en välgjord studie bland över 1 300 covid-19-patienter såg forskarna ingen nytta av ivermektin mot covid-19.
1 apr 2022, kl 11:43