Forskning och utveckling

VA-barometern: För lite fakta i politiken

En majoritet av befolkningen anser att vetenskaplig måste ges större utrymme i den politiska debatten.

Diabetesforskare får nordiskt medicinpris

Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.

“En fantastisk idé – om den fungerar i praktiken”

Forskarna bakom studien om toalettblocket Pcure svarar bolaget Pharem Biotechs vd Martin Ryen.

“Allvarliga brister i Akademiskas pilotstudie”

Pharem Biotechs vd, Martin Ryen, ifrågasätter studien som toablocket Pcures läkemedelsrenande effekt.

Toablock renade inte vatten på sjukhus

Användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ingen effekt på mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, visar ny studie.

Bakslag för Imfinzi mot huvud- och halscancer

Immunläkemedlet Imfinzi ökade inte överlevnaden vid avancerad huvud-och halscancer i en fas III-studie.

Diabetesläkemedel gav brett hjärt-kärlskydd

En aktuell studie visar att inte bara högriskpatienter får hjärt-kärlskydd av diabetesläkemedlet liraglutid.

CAR-T-terapi kan ge långvarig effekt

Aktuella studier visar att behandling kan hålla tillbaka sjukdomen under lång tid vid B-cellslymfom.

Ministrar enades om EU:s nya forskningsprogram

EU:s forskningsministrar har enats om inriktningen för EU:s nya ramprogram för forskning 2021-2027.

Nytt centrum för genetisk analys startas i Göteborg

Genom den nationella satsningen på precisionsmedicin startar Sahlgrenska ett nytt analyscentrum.

Ny handledsprotes möjliggör naturliga rörelser

Svenska forskare har utvecklat en ny konstgjord handled som ökar amputerades rörelseförmåga.

Ny antikropp lindrar svår ödemsjukdom

Ett nytt läkemedel minskar kraftigt anfallen och höjer livskvaliteten hos personer som har den allvarliga sjukdomen ärftligt angioödem.

Både bakslag och framgång för Opdivo

Kombination av två antikroppar ökade inte överlevnaden vid småcellig lungcancer.

Operation var bäst vid blindtarmsinflammation

En ny, stor registerstudie gav inget stöd för ökad användning av antibiotika i stället för operation.

Diabetesläkemedel ökade risken för amputation

SGLT2-hämmare fördubblade risken för amputation av nedre extremiteter i en stor nordisk diabetesstudie.

Tillvänjning gav god effekt mot veteallergi

Drygt hälften av de veteallergiska barnen i en studie tålde vete efter ett års behandling.