Forskning och utveckling

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.

Forskare granskar digitala vårdmöten

Går det att bedöma halsfluss lika tillförlitligt digitalt som vid ett fysiskt läkarbesök? Det undersöks i en studie.

Många signaler men få åtgärder under EES-veckan

Vid apotekens fokusvecka i våras användes EES-stödet 144 000 gånger. Men få av varningarna åtgärdades.
Annons

Ärftlig orsak till impotens upptäckt

Forskare har för första gången identifierat en genetisk faktor som ökar risken att drabbas av impotens.

Billigt och säkert starta förlossning med Cytotec

Bästa metoden för igångsättning av förlossning är med läkemedelt Cytotec i oral form, visar ny avhandling.

Nobelpris till tidigare Scheelepristagare

En av årets nobelpristagare i kemi, Gregory Winter, har tidigare belönats med Apotekarsocietetens utmärkelse.

Kemipris till utveckling av antikroppar och enzymer

Tre forskare får dela på nobelpriset i kemi för upptäckter rörande riktad evolution av enzymer och antikroppar.

Behandling ökade inte livskvaliteten

Behandla inte rutinmässigt med sköldkörtelhormon vid så kallad subklinisk hypotyreos. Det är slutsatsen av en ny forskningsöversikt.
Annons

Laserupptäckter belönas med nobelpriset i fysik

Upptäckter som lett till optiska pincetter och högintensiva lasrar ligger bakom årets nobelpris i fysik.

Magsårsbakterie ökar blödningsrisk

Bakterien helicobacter pylori fördubblar blödningsrisken vid lågdosbehandling med acetylsalicylsyra.

Även dagens p-piller ger cancerskydd

Dagens typer av kombinerade p-piller ger lika gott skydd mot äggstockscancer som äldre typer av p-piller.

Läkemedelsforskare avväpnar bakterier

Att avväpna bakterier i stället för att försöka döda dem är ett av de verktyg som forskare i Umeå utvecklar i kampen mot antibiotikaresistens.

Upptäckt kan förklara forskningsbakslag

En nyupptäckt mekanism vid Alzheimers sjukdom kan förklara varför många behandlingsstudier misslyckats.

Läkemedelsrester gjorde gäddor till sämre jägare

Läkemedelsrester från avlopp anrikas i bottenlevande organismer och påverkar fiskars beteende.

Mer lungproblem med muskelavslappnande

Muskelavslappnande läkemedel vid narkos ökar risken för lungkomplikationer, visar en observationsstudie.

Medicin till myggor möjlig väg att stoppa malaria

Genom att hindra malariaparasiten från att föröka sig hoppas forskare kunna stoppa spridningen av malaria.