Forskning och utveckling

Kan ny kombination göra immunterapi effektivare?

Forskare utvecklar nya behandlingar som ska göra att fler cancerpatienter kan få effekt av immunterapi.
10 Dec 2019, kl 11:55

Hur kan vi säkra tillgång till livräddande läkemedel?

Politiska krafttag och ökad öppenhet hos företagen efterlystes vid ett seminarium om tillgång till läkemedel.
9 Dec 2019, kl 06:19

De ska sitta i nya nämnden mot forskningsfusk

Regeringen har utsett de elva medlemmarna i den nya nämnd som ska utreda misstänkt oredlighet i forskning.
6 Dec 2019, kl 09:14

”Tidigt införande och god uppföljning kan rädda liv”

De nya terapierna kräver nya modeller för godkännande och införande, skriver Johan Brun i en debattreplik.
5 Dec 2019, kl 07:32

Forskare utvecklar ny typ av oralt preventivmedel

Ett preventivmedel i form av en kapsel som bara behöver tas en gång i månaden närmar sig kliniska tester.
4 Dec 2019, kl 19:00

Immunterapi mot psykisk sjukdom testas i studie

Forskare i Uppsala startar inom kort en klinisk studie av immunterapi mot vissa psykiatriska tillstånd.
4 Dec 2019, kl 15:25

”Jag känner mig glad och ödmjuk”

Årets Scheelepristagare Emmanuelle Charpentier tog emot utmärkelsen under högtidliga former under torsdagen. ”Jag vill tacka Apotekarsocieteten”, sade hon.
28 Nov 2019, kl 19:11

Scheelepristagaren mötte unga forskare i Stockholm

Scheelepristagaren Emmanuelle Charpentier inledde sitt Stockholmsbesök med att träffa 13 unga forskare.
28 Nov 2019, kl 07:30

Sverige på efterkälken när det gäller apoteksforskning

Forskning om apotek och dess verksamhet är eftersatt i Sverige konstaterades under mässan Apoteksforum.
27 Nov 2019, kl 15:00

”Snart 20 nya genterapier om året”

Utvecklingen av cell- och genterapier accelererar och ställer nya krav på vården, företagen och samhället, framhåller genterapiforskaren Pontus Blomberg.
27 Nov 2019, kl 09:03

Forskare uppmanar till debatt om gensaxen

Hur ska genteknik med Crisper/Cas9 regleras? Frågan ställs av en rad forskare i ett inlägg på SvD Debatt.
25 Nov 2019, kl 11:49

Heltäckande genanalys vid barncancer starkt försenad

Två år försenat går snart startskottet för projektet om heltäckande genanalys för barn med cancer.
25 Nov 2019, kl 08:05

Barn fick drickbar vaccin-kandidat mot tarmbakterie

Svenska forskare har med lovande resultat testat ett vaccin mot tarminfektion bland barn i Bangladesh.
20 Nov 2019, kl 10:20

Positiva delresultat för klinisk Crispr-studie

Tidiga resultat från en Crispr-studie med patienter med blodsjukdom visar att behandlingen tycks fungera.
20 Nov 2019, kl 10:04

Behandling av ryggmärgs-skador gav ingen effekt

Det svenska företaget Bioarctic avbryter en tidig klinisk studie av en ny typ av behandling av ryggmärgsskador.
19 Nov 2019, kl 10:28

Läkemedel testas mot strålskador vid barncancer

Svenska forskare testar läkemedlet litium som behandling mot skador av strålbehandling mot hjärnan.
14 Nov 2019, kl 02:00