Forskning och utveckling

“Rädd att kvinnor avbryter hormonbehandling i panik”

Professor Angelica Lindén Hirschberg är kritisk mot en omskriven studie om hormonläkemedel och bröstcancer.
4 Sep 2019, kl 14:14

Forskare vill ändra gräns för blodsocker

Det svenska målvärdet för blodsockerkontrollen hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 är onödigt lågt satt, enligt en aktuell forskningsstudie.
30 Aug 2019, kl 10:00

Hon prisas för sin forskning om apotek och samhälle

Sofia Kälvemark Sporrong får Apotekarsocietetens Rune Lönngren-pris för sin forskning inom samhällsfarmaci.
29 Aug 2019, kl 10:10

Forskare utvecklar ny immunterapi mot cancer

Lovande forskningsresultat på möss väcker förhoppningar om en helt ny typ av immunterapi.
28 Aug 2019, kl 15:15

FDA: Inkludera män i bröstcancerstudier!

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA efterlyser mer klinisk forskning om bröstcancer hos män.
28 Aug 2019, kl 09:30

Läkemedel mot parasiter hämmade ebolavirus

Laboratorietester av ett befintligt läkemedel mot tarmparasiter gav lovande resultat mot ebolavirus.
23 Aug 2019, kl 06:18

Svenskt Alzheimerpris till professor Kaj Blennow

Göteborgsforskaren Kaj Blennow tilldelas Bengt Winblads pris 2019 för sin Alzheimerforskning.
21 Aug 2019, kl 06:20

Statiner tycks minska risken för cancer

Risken för levercancer minskade med mer än 40 procent hos personer med hepatit B eller C. Men avgörande var om statinerna var fett- eller vattenlösliga.
19 Aug 2019, kl 23:00

Världens minsta stent kan bli räddare för ofödda barn

Med en ny metod för flerdimensionell utskrift ska förträngda urinrör kunna behandlas redan före födseln.
19 Aug 2019, kl 06:00

Han får akademiprofessur för hjärnforskning

Kungliga vetenskapsakademien tilldelar hjärnforskaren Sten Linnarsson ett anslag på tio miljoner kronor.
15 Aug 2019, kl 09:41

Fler överlever ebola med nya läkemedel

Två läkemedel som testats mot ebola i Kongo-Kinshasa har visat sig så effektiva att studien avbryts i förtid.
13 Aug 2019, kl 10:30

Tummen upp för läkemedel till barn med diabetes typ 2

Diabetes typ 2 ökar hos barn. Nu rekommenderas GLP1-analogen liraglutid godkännande för barn över 10 år.
28 Jun 2019, kl 15:41

Behandling med avföring väcker frågor

Tillförsel av avföring från en givare är en behandling som intresserar forskare och som många patienter hoppas på. Men mer kunskap behövs och risker finns.
26 Jun 2019, kl 13:00

Multiresistenta bakterier fanns i renat avloppsvatten

Örebroforskare fann antibiotikaresistenta bakterier nedströms vattenreningsverket i Svartån.
18 Jun 2019, kl 12:33

Riksdagen klubbade ny lag mot forskningsfusk

Lagen om en ny nämnd som självständigt ska granska misstänkt forskningsfusk träder i kraft 1 januari 2020.
14 Jun 2019, kl 11:30

Vaccin mot tarmvirus verkar ge diabetesskydd

Ny forskning tyder på att vaccination mot rotavirus kan minska barns risk för diabetes typ 1.
14 Jun 2019, kl 06:17