Forskning och utveckling

Operation var bäst vid blindtarmsinflammation

En ny, stor registerstudie gav inget stöd för ökad användning av antibiotika i stället för operation.
20 Nov 2018, kl 06:01

Diabetesläkemedel ökade risken för amputation

SGLT2-hämmare fördubblade risken för amputation av nedre extremiteter i en stor nordisk diabetesstudie.
15 Nov 2018, kl 00:30

Tillvänjning gav god effekt mot veteallergi

Drygt hälften av de veteallergiska barnen i en studie tålde vete efter ett års behandling.
14 Nov 2018, kl 06:01
Annons

Ny diabetesbehandling testas kliniskt

Forskare i Uppsala testar i en nystartad pilotstudie om substansen gaba kan sätta i gång ny insulinproduktion hos patienter med diabetes typ 1.
13 Nov 2018, kl 12:26

Diabetesläkemedel motverkade hjärtsvikt

Astrazenecas SGLT2-hämmare Forxiga minskade sjukhusinläggningarna för hjärtsvikt vid diabetes typ 2.
12 Nov 2018, kl 14:36

Byte av antibiotika minskade svåra diarréer

Nya antibiotikariktlinjer halverades antalet patienter som fick allvarliga tarminfektioner.
12 Nov 2018, kl 10:00

Nya USA-regler kan ge fler läkemedel mot barncancer

Lagändringar och särskilda satsningar i USA väntas få fler företag att utveckla läkemedel mot barncancer.
8 Nov 2018, kl 14:35

Projekt om peptider gav lovande resultat

Antimikrobiella peptider kan med hjälp av nanoformulering bli viktiga alternativ till antibiotika.
8 Nov 2018, kl 09:25

Miljonbelöning till den som löser gåtan med alzheimers

Kanske finns svaret på sjukdomen i den litteratur som redan publicerats? Nytt pris väntar den som hittar det.
5 Nov 2018, kl 14:05

Kramphävande läkemedel hjälpte mot depression

Amerikanska forskare har hittat en ny lovande måltavla för läkemedelsbehandling av depression.
2 Nov 2018, kl 09:39

Ny markör ger prognos för hjärnskada efter hjärtstopp

Forskare har upptäckt en markör som kan underlätta beslut om livsuppehållande behandling efter hjärtstopp.
30 Okt 2018, kl 11:33

Antibiotikaresistens var vanligast i Ryssland

Spridningen av antibiotikaresistenta tarmbakterier varierar stort mellan länderna runt Östersjön.
25 Okt 2018, kl 15:02

Vanliga blodtryckssänkare kan bidra till lungcancer

Sambandet mellan ACE-hämmare och lungcancer måste undersökas mer anser forskare som hittat riskökning.
25 Okt 2018, kl 00:30

Lugnande ämne i lavendel verkar via luktsinnet

Forskare har kartlagt hur det rogivande ämnet i lavendel verkar och menar att det kan bli ett lugnande läkemedel.
23 Okt 2018, kl 11:00

Första denguevaccinet mot godkännande i Europa

Vaccinet mot denguefeber blir dock inte tillgängligt i hela Europa utan endast där sjukdomen finns endemiskt.
22 Okt 2018, kl 12:14

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.
18 Okt 2018, kl 15:12