Forskning och utveckling

Ny covidbehandling för utsatt patientgrupp testas

Infektionsläkare i Umeå prövar en ny metod för att bota patienter med mycket dåligt eget immunförsvar.
22 feb 2023, kl 11:17
FORSKARE I FOKUS

”Jag trodde att det aldrig skulle gå”

Gunilla Enblad är glad att hon hade fel när hon för länge sedan sade att CAR-T-behandling av cancer verkade som science fiction och aldrig skulle fungera.
21 feb 2023, kl 08:48

Volontärer maxar boosterdoser mot covid

En ny studie för att hitta det optimala tidsintervallet för påfyllnadsdoser har startat i Sverige.
20 feb 2023, kl 12:13
Annons

Stora individuella skillnader i immunförsvaret

En ny genetisk studie från Karolinska institutet visar på oväntat stora variationer hos T-cellsreceptorer.
17 feb 2023, kl 13:41

AI ska underlätta beslut om behandling vid hjärtstopp

Forskare i Göteborg utvecklar AI-baserade beslutsstöd för läkare som vårdar patienter med hjärtstopp.
13 feb 2023, kl 11:27

Lovande resultat av ny antiviral covid-19-kandidat

En ny typ av antiviral terapi halverade risken för svår covid-19 även hos vaccinerade i en fas III-studie.
10 feb 2023, kl 08:44

Forskare ser samband mellan antibiotika och IBD

En dansk studie visar samband mellan antibiotika och ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.
9 feb 2023, kl 15:09

Studie belyser vaccinutlöst hjärtmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation efter covid-19 fick oftare svåra följder än när tillståndet uppträdde efter vaccinering.
7 feb 2023, kl 08:40

Studie jämför behandlingar mot klimakteriebesvär

Mår man bättre av så kallat bioidentiskt progesteron än av dagens hormonbehandlingar?
26 jan 2023, kl 16:10
Cancerfondsrapporten 2023

”Klinisk forskning är regionernas blinda fläck”

Cancerfonden har granskat hur sju stora regioner styr och följer upp den patientnära forskningen.
23 jan 2023, kl 09:56
FORSKARE I FOKUS

”Känner ansvar att vi måste leverera”

I decennier har Henrik Zetterberg forskat om metoder att upptäcka Alzheimers sjukdom tidigare. Med nya läkemedel på väg blir hans upptäckter extra viktiga.
20 jan 2023, kl 09:08

Scheelepriset till pionjär som möjliggör nya terapier

Schelepriset 2023 går till forskaren Peter G. Schultz som gjort pionjärinsatser inom kemi och syntetisk biologi.
19 jan 2023, kl 14:30

Stöd för SMA-screening av nyfödda

Screening av nyfödda för spinal muskelatrofi, SMA, ökade i en studie barnets chans att kunna gå två år efter diagnosen.
19 jan 2023, kl 10:52

Lovande resultat för ännu en vaccinkandidat mot RSV

Läkemedelsbolaget Moderna rapporterar att deras RSV-vaccin gav över 80 procents skydd i en fas III-studie.
18 jan 2023, kl 10:52

Satsar extra på forskning om nya cancerterapier

Cancerfonden utlyser extra forskningsanslag med sikte på fler nya cancerbehandlingar.
18 jan 2023, kl 08:47

Nära åtta gånger högre risk att dö för gravid med covid

Resultaten visar hur viktigt det är att gravida kvinnor vaccinerar sig mot covid-19, framhåller forskarna.
17 jan 2023, kl 09:15