Forskning och utveckling

Immunsystemet känsligare månader efter covid-19

Forskare har upptäckt att immunsystemet är påverkat flera månader även efter mild covid-19.
17 mar 2022, kl 08:05

Ett steg närmare cellterapi mot diabetes typ 1

Framsteg i ett svensk-finskt forskningssamarbete kan på sikt bidra till ny effektiv diabetesbehandling.
15 mar 2022, kl 09:15

Studie testar tabletter mot covid-19 hos barn

Företaget Pfizer startar en fas II/III-studie av tablettbehandlingen Paxlovid hos barn från sex års ålder.
10 mar 2022, kl 13:37

Tarmfloran kan avslöja cancer i bukspottkörteln

Ett test av avföringsprov kan göra det möjligt att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigare, menar forskare.
9 mar 2022, kl 09:08

Prestanda varierar hos konstgjorda hjärtklaffar

Svenska forskare har undersökt hur det gått för patienter som fått olika modeller av hjärtklaffproteser inopererade.
8 mar 2022, kl 10:45

Ny monoklonal antikropp minskade risk för RS-virus

En läkemedelskandidat minskade signifikant risken för RS-virusinfektion hos spädbarn i en fas III-studie.
3 mar 2022, kl 14:25

Söker optimala vaccinationsscheman

Forskning pågår för att få fram bättre underlag för besluten om den fortsatta covid-19-vaccineringen – vilka bör få påfyllnadsdoser och när?
24 feb 2022, kl 09:59

Covid-19 kan ge långvariga hjärtproblem

Hjärt-kärlproblem efter covid-19 kan kvarstå i upp till ett år, visar en ny studie i USA.
22 feb 2022, kl 13:00

Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika

Infektiös endokardit har inte har ökat trots att man inom tandvården inte längre ger antibiotika till riskgrupper.
22 feb 2022, kl 08:20

Ny studie visar ingen effekt av ivermektin mot covid-19

Forskare i Malaysia utvärderade behandling med ivermektin hos sjukhuspatienter med covid-19.
21 feb 2022, kl 10:15

Kan östrogentillskott skydda mot svår covid-19?

En svensk studie tyder på att östrogentillskott till kvinnor över 50 år kan minska risken att dö av covid-19.
18 feb 2022, kl 08:17

Nanopartiklar nytt vapen mot resistens

Fyra forskargrupper utvecklar tillsammans nya terapier mot svårbehandlade bakterieinfektioner i lungorna. Nanopartiklar ska transportera läkemedel ända fram till infektionen för största möjliga effekt.
17 feb 2022, kl 10:56

Prisbelönt upptäckt kan ge ny cancerbehandling

Årets Sjöbergpris tilldelas forskaren Arul M Chinnaiyan för ett forskningsgenombrott om prostatacancer.
15 feb 2022, kl 12:13

Bra effekt efter tre doser i studie av borreliavaccin

Fas II-studier av borreliavaccinet VLA15 visar lovande resultat. Vaccinet ger ett bra immunsvar hos vuxna.
10 feb 2022, kl 10:45

CAR-T-celler kvar i blodet efter mer än tio år

Två av de första i världen som svarade bra på CAR-T-terapi mot leukemi är fortfarande fria från återfall.
7 feb 2022, kl 07:33

Ofödda barn får stamceller mot benskörhet

Svenska forskare prövar experimentell stamcellsbehandling mot en svår form av benskörhet.
2 feb 2022, kl 10:28