Annons
Forskning: Prep ger gott hiv-skydd även för kvinnor
Preexpositionsprofylax, Prep. Foto: Istock

Forskning: Prep ger gott hiv-skydd även för kvinnor

Prep kan ge viktigt hiv-skydd inte bara för män som har sex med män utan även för kvinnor med risk att smittas.

6 mar 2024, kl 09:31
0

Förebyggande läkemedelsbehandling som ger hiv-skydd, så kallad Prep, är viktigt och effektivt även för kvinnor. Det bekräftar en ny forskningsanalys i tidskriften Jama network.

Forskarna bakom analysen konstaterar också att tidigare föreställningar om Preps effektivitet hos kvinnor inte verkar stämma.

Prep ger högt hiv-skydd

Prep betyder preexpositionsprofylax och är en förebyggande läkemedelsbehandling som är till för att ge hiv-skydd till personer som annars har ökad risk att smittas. Behandlingen består av en kombination av två antivirala hiv-läkemedel.

Det är främst riskgruppen män som har sex med män som varit i fokus för diskussionen och forskningen om Prep. Något som bland andra Läkemedelsvärlden återkommande rapporterat om.

När det gäller män är det också tydligt klarlagt att Prep ger nästan fullständigt hiv-skydd även om man missar att ta läkemedlen ibland. Målet är daglig dosering av Prep, men så länge man tar minst fyra doser i veckan kvarstår här ett högt skydd.

Hiv fortsätter öka

Men även kvinnor som har sex med män kan vara i riskzonen för hiv-smitta. Det gäller inte minst i de afrikanska länderna söder om Sahara där hiv-förekomsten är högst i världen.

Spridningen av hiv fortsätter att öka. Enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s, statistik konstaterades omkring 1,3 miljoner nya hiv-fall 2022 och kvinnor utgör en majoritet av de nya fallen. Att öka användningen av Prep även bland kvinnor i riskzonen är ett prioriterat globalt folkhälsomål.

När det gäller kvinnor finns dock inte lika god kunskap om hur effektiv behandlingen är och hur noggrann man måste vara med daglig dosering för att effekten ska hålla i sig.

Studier i sex länder

Det har funnits en uppfattning om att kvinnor av biologiska skäl skulle vara känsligare för missade doser och att hög följsamhet därför skulle vara viktigare för dem. Men den myten avlivar nu forskarna bakom den aktuella forskningsanalysen.

Forskarna vägde samman data från elva tidigare studier om Prep-användning bland kvinnor som har sex med män. Totalt ingick 6 296 kvinnor i åldrarna 15-69 år. Fler än sex av tio deltagare var under 25 år. De flesta var gifta. Omkring en femtedel angav att de brukade sälja sex.

Studierna var gjorda mellan 2012 och 2020 i USA, Kenya, Sydafrika, Indien, Uganda och Botswana. Kvinnorna förskrevs Prep med en kombination av hiv-läkemedlen emtricitabin och tenofovirdisoproxil.

I den sammanvägda analysen av studierna undersökte forskarna deltagarnas följsamhet till behandlingen samt förekomsten av nya hiv-fall. Följsamheten mättes bland annat genom att analysera läkemedelshalter i blodprov och genom självrapportering.

Högt hiv-skydd med 4 doser i veckan

Sammanlagt 32 nya fall av hiv diagnostiserades bland de drygt 6 000 kvinnorna. Forskarna såg en tydlig koppling mellan hur väl de följde behandlingsregimen och risken att smittas av hiv. Men de såg också ungefär samma utrymme för överhoppade doser som för män.

För närmare 3 000 av kvinnorna fanns uppgifter om följsamheten till behandlingen. Ingen av de kvinnor som tog Prep varje dag fick hiv. Men även de som tog Prep minst fyra dagar i veckan hade ett mycket effektivt hiv-skydd. Endast 1 av de 658 kvinnorna som tog 4-6 doser i veckan drabbades av hiv.

Övriga 31 hiv-fall upptäcktes bland dem med lägre följsamhet än så.

Kan få fler att ta Prep?

Forskarna hoppas att denna nya kunskap om Prep för kvinnor ska underlätta arbetet för att öka användningen av den förebyggande behandlingen bland kvinnor i riskzonen.

Budskapet att Prep skyddar dem även utan perfekt följsamhet skulle kunna göra det lättare att motivera kvinnor att påbörja behandlingen.

Hiv-fall ökar även i Sverige

Under 2022 rapporterades 446 nya fall av hiv-infektion i Sverige. Det var en ökning jämfört med 2020 och 2021 då i genomsnitt 336 nya fall per år rapporterades.

De flesta av de nytillkomna personerna med hiv hade kommit till Sverige på grund av kriget i Ukraina. De hade vanligen en känd hiv-diagnos och pågående behandling vid ankomsten. Merparten av dessa personer från Ukraina var kvinnor.

Totalt sett var det dock fler män än kvinnor bland de nya hiv-fallen. Flest fall rapporterades i åldrarna 30-39 år.

Endast tolv procent av dem med ny hiv-diagnos 2022 hade blivit smittade i Sverige. De vanligaste smittländerna var Ukraina, Thailand och Uganda.

Av de 54 som fått hiv i Sverige överfördes 52 procent genom sexuell kontakt med motsatt kön och 46 procent genom sexuell kontakt med samma kön. Av de 382 som fått infektionen utomlands fick 44 procent hiv genom sexuell kontakt med motsatt kön.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Många har allergisk matstrupe utan att veta
Nästa artikel Nya rekommendationer om TBE-vaccinationer på paus