Beslut och riktlinjer

TLV utreder subvention av Aimovig mot migrän

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om Aimovig kommer inom tre månader.

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

Ändrade föreskrifter gör nu att även sjuksköterskor kan förskriva läkemedlet naloxon mot opioidöverdoser.

Konkurrent anmälde men läkemedelsföretag frias

Det öppna seminariet om nya cancerbehandlingar under Almedalsveckan var inte läkemedelsreklam, anser NBL.

MS-läkemedel får tidigare nekad subvention

TLV som tidigare avslagit subvention för MS-läkemedlet Fampyra tar nu in det i läkemedelsförmånen.

Kritiseras för missad narkotikavarning

Läkemedelsföretaget Sandoz får kritik av IGN för missad narkotikavarning i en folder om Pregabalin.

Ja från TLV om nytt preparat mot blödarsjuka

Ytterligare ett långtidsverkande läkemedel mot den allvarliga blödarsjukan hemofili B subventioneras.

Nya riktlinjer ändrar inte blodtrycksgränsen

Nya europeiska riktlinjer behåller hypertonigränsen men inför andra nyheter. En svensk uppdatering dröjer dock.

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.
Annons

Nya cancerbehandlingar ska införas snabbare

NT-rådet ökar tempot i införandet av Pd1- och Pd-L1-hämmare mot cancer.

Cannabis på recept tillåts i Storbritannien

Medicinsk cannabis blir om några veckor tillgänglig på recept för vissa patienter i Storbritannien.

Fälls för marknadsföring av icke godkänt vaccin

Läkemedelsbolaget Scandinavian Biopharma fälls av etikorganet NBL för marknadsföring av vaccinkandidat.

Användningen av vissa antibiotika begränsas

EMA:s säkerhetskommitté föreslår begränsningar av några vanliga antibiotika efter rapporter om biverkningar.

Får böta för utelämnad narkotikavarning

Sedan juli är Lyrica narkotikaklassat, men Pfizers marknadsföring av läkemedlet saknade narkotikavarning.

Två läkemedel mot blödarsjuka in i förmånen

TLV har beslutat att två nya läkemedel mot blödarsjuka ska ingå i högkostnadsskyddet.

EMA-positivt för genterapi mot ärftlig blindhet

Den första genterapin mot en ovanlig och ärftlig ögon-
sjukdom rekommenderas nu godkännande i Europa.

Överklagande kan försena upphandling av hpv-vaccin

Glaxosmithkline har överklagat landstingens beslut att direktupphandla niovalent hpv-vaccin.