Beslut och riktlinjer

EMA granskar föroreningar i magsyrahämmare

Små mängder av cancerframkallande nitrosamin har hittats i läkemedlet ranitidin mot halsbränna.
16 Sep 2019, kl 13:26

Startförpackning bedöms som oetisk donation

En startförpackning till ingen eller reducerad kostnad för vården är en otillåten donation, fastslår NBL.
13 Sep 2019, kl 12:00

Google rensar i det medicinska reklamträsket

Sökjättens nya policy ska stoppa annonser för behandlingar som saknar vetenskaplig grund.
9 Sep 2019, kl 15:27
Annons

Ytterligare en CAR-T-terapi får klartecken

NT-rådet säger i en rekommendation till regionerna nu ja till användning av CAR-T-terapin Yescarta.
6 Sep 2019, kl 14:50

EMA skärper säkerheten kring ms-läkemedel

Skärpta restriktioner för ms-läkemedlet fingolimod ska förhindra missbildningar.
2 Sep 2019, kl 14:05

Dom slår fast: rätt att förbjuda CBD-produkter

Läkemedelsverket hade rätt i att förbjuda fem närings-
idkare att sälja CBD-produkter, enligt Förvaltningsrätten.
30 Aug 2019, kl 11:43

EMA förstärker åtgärder mot farliga feldoseringar

Nya åtgärder ska förhindra att patienter av misstag tar livsfarliga överdoser av läkemedlet metotrexat.
26 Aug 2019, kl 12:30

IGN fäller företag för upprepad överträdelse

Trots en tidigare varning upprepade läkemedelsföretaget samma misstag och lovar nu skärpning.
26 Aug 2019, kl 09:50
Annons

Antibiotikaförsäljningen fortsätter minska

Antibiotikaförsäljningen i Sverige minskade under det första halvåret 2019 med i genomsnitt 4,9 procent.
16 Aug 2019, kl 09:37

Reklamutskick lovade mer än regelverket tillåter

Påståenden i läkemedelsreklam måste ha stöd i produktresumén, skriver IGN i ett fällande beslut.
14 Aug 2019, kl 13:10

Pfizer accepterar IGN-fällning av bokningsbrev

Läkemedelsföretaget håller med om att bokningsbrevet innehöll onödiga påståenden och lovar att bättra sig.
4 Jul 2019, kl 10:55

Tummen upp för läkemedel till barn med diabetes typ 2

Diabetes typ 2 ökar hos barn. Nu rekommenderas GLP1-analogen liraglutid godkännande för barn över 10 år.
28 Jun 2019, kl 15:41

NT-rådet nobbar Kymriah vid diffust B-cellslymfom

Osäkerheten kring effekten av Kymriah är alltför hög anser NT-rådet som beslutat att inte rekommenderar det.
25 Jun 2019, kl 10:30

Högsta domstolen slår fast: CBD-olja är narkotika

I en prejudicerande dom slår Högsta domstolen fast att CBD-olja som innehåller THC ska klassas som narkotika.
18 Jun 2019, kl 15:12

Fälls för reklamliknande doskort med riddare

Doskortet för en rad diabetesläkemedel saknade miniinformation och var alltför likt reklam, anser IGN.
14 Jun 2019, kl 12:02

Ett år kvar till utökat utbyte till billigare läkemedel

Patienter och regioner tjänar på nästa års nya utbytesregler, enligt TLV, men apoteken förlorar.
10 Jun 2019, kl 06:11