Annons
Substansnamn förenklas

Substansnamn förenklas

Nu blir lättare för patienter att känna igen sin medicin genom enhetliga substansnamn. Läkemedelsverket har utrett hur det ska gå till.

15 maj 2024, kl 11:00
0

Substansnamn är namnet på det aktiva ämne ett läkemedel innehåller. Det är alltså inte samma sak som varumärkesnamnet. Alvedon, exempelvis är ett varumärkesnamn, medan det verksamma innehållet paracetamol är substansnamnet.

Substansnamnet kan variera på apoteksetiketten och listor från vård och apotek. Olika aktörer hämtar sin information om substans från olika källor.

Nu har Läkemedelsverket tillsammans med E-hälsomyndigheten arbetat fram mer enhetliga och patientanpassade substansnamn. Arbetet presenteras idag.

Substansnamn ska vara enhetliga

Att det är lätt att förstå vad som står på läkemedelsförpackningen är mycket viktigt för patientsäkerheten.

Att patientanpassa ett substansnamn kan exempelvis handla om att det för en lekman lite knepiga namnet ”kodeinfosfathemihydrat” byts ut till det enklare ”kodein” på läkemedelsförpackningen.

– Den röda tråden i behandlingen för patienten blir nu den aktiva substans som läkemedlet innehåller. Det är viktigt eftersom vi då kan minska de missförstånd som idag kan uppstå på grund av olika namn på utbytbara läkemedel, med felaktig läkemedelsanvändning som följd. Vi har sett över benämningarna så att de ska vara mer enhetliga genom patientens hela behandlingsresa, säger Catarina Bernet, utredare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Ett steg mot generisk förskrivning

Som Läkemedelsvärlden berättade i juni förra sommaren  fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att patientanpassa substansnamn. Ett uppdrag de genomfört i samarbete med E-hälsomyndigheten och som nu redovisas.

Motivet bakom regeringsuppdraget är att regeringen vill förbereda för generisk förskrivning. Det vill säga att vårdgivaren inte skriver ut en specifik läkemedelsprodukt med dess handelsnamn utan i stället den aktiva läkemedelssubstansen.

Syftet med enklare substansnamn är göra det lättare för patienten och minska risken för misstag. En mer patientsäker användning, helt enkelt.

Det patientanpassade substansnamnet är tänkt att användas på apoteksetiketter, på utskrifter till patient och i digitala kanaler, men även i vårdinformationssystem och apotekssystem.

Substansnamn på etiketter och listor

Sveriges system med utbyte för medicinskt likvärdiga läkemedel, kallat periodens vara, innebär att patienten erbjuds det för tillfället billigaste läkemedlet. Detta förutsatt att förskrivaren inte särskilt angett att läkemedlet inte får bytas ut.

Det innebär en stor besparing för samhället.

Men samtidigt innebär det att patienten kan få läkemedel från olika företag som har olika märkesnamn, att läkemedlet har olika färg och form samt att substansnamnen kan skilja sig åt något trots att läkemedlen är medicinskt likvärdiga.

Enhetliga substansnamn är ett steg på vägen att förenkla för patienten.

– Målet är att samma substansbaserade namn också ska finnas på apoteksetiketten och på olika läkemedelslistor som patienten har tillgång till. Detta kommer vara fokus i det fortsatta arbetet tillsammans med vård- och apoteksaktörer, säger Annika Forsén, senior rådgivare på E‍-‍hälsomyndigheten.

14 000 läkemedel klara

Grunddata för omkring 14 000 godkända läkemedel för människor finns förberedda.

När IT‍-‍systemen inom apotek och hälso- och sjukvård uppdateras med informationen blir den tillgänglig för patienterna.

– Ambitionen är att denna förbättring ska tas i bruk så snart som möjligt, men införandet kräver uppdateringar av befintliga systemstöd både inom hälso- och sjukvården och apotek, vilket gör det svårt att i nuläget ange när införandet är klart hos alla berörda, säger Catarina Bernet.

Det pågår också ett arbete som ska göra det möjligt att, i ett senare skede, införa förskrivning med substansnamn.