Annons
Ska patientanpassa namn på läkemedelssubstanser
Foto: Istock

Ska patientanpassa namn på läkemedelssubstanser

I ett regeringsuppdrag till Läkemedelsverket ingår att skapa patientanpassade namn på läkemedelssubstanser.

13 jun 2023, kl 10:28
0

Annons

Läkemedelsverket välkomnar i ett pressmeddelande sitt nya regeringsuppdrag, där det ingår att patientanpassa substansnamn på läkemedel.

– Vi ska nu förbereda för att ett patientanpassat substansnamn ska kunna ingå i våra register. Vi hoppas att detta ska underlätta och tydliggöra för patienten genom hela ordinationskedjan, säger Monica Lidberg, tillståndsdirektör på Läkemedelsverket.

Förbereder generisk förskrivning

Motivet bakom regeringsuppdraget är att regeringen nu vill förbereda för generisk förskrivning. Det vill säga att vårdgivaren inte skriver ut en specifik läkemedelsprodukt med dess handelsnamn utan i stället den aktiva läkemedelssubstansen.

Detta är en laddad fråga som i omgångar diskuterats länge. År 2015 avstyrkte Läkemedelsverket generisk förskrivning, medan många andra aktörer ville ha förändringen. I dag blåser den politiska vinden dock mer i förespråkarnas riktning.

– Det här är ett steg mot generisk förskrivning av läkemedel vilket underlättar för personal och bidrar till en högre patientsäkerhet, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i förra veckan om det nya regeringsuppdraget.

Patientanpassa substansnamn

Ett viktigt steg i genomförandet av uppdraget blir att patientanpassa substansnamn. Dessa kan ibland vara språkligt tillkrånglade på olika sätt och skrivas lite olika i olika källor. Läkemedelsverket ska namnge substanserna i ett ”patientanpassat format”, skriver regeringen.

De anpassade namnen ska sedan in i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller E‍-‍hälsomyndigheten. På så vis kommer det att finnas ett enhetligt, patientanpassat substansnamn som går att använda både vid förskrivning av läkemedel och när apoteket expedierar receptet.

Ytterligare en del i uppdraget är också att Läkemedelsverket ska analysera om det går att kräva att alla apotek har substansnamnet på apoteksetiketten.

Nationell läkemedelslista del i planen

Dessutom ska myndigheten utreda om man i lämpliga läkemedelsgrupper skulle kunna ha förskrivning som bygger både på handelsnamn och substansnamn. Alltså ett sorts mellansteg mellan dagens ordning och generisk förskrivning fullt ut. Detta skulle i så fall kräva ändringar av regelverket.

Läkemedelsverket utför uppdraget i samverkan med E‍-‍hälsomyndigheten. Det ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 31 maj 2024.

Drygt ett och ett halvt år senare – 1 december 2025 – ska lagen om nationell läkemedelslista, NLL, vara fullt ut genomförd. Regeringen menar att de förändringar av IT-system som nu görs för att kunna införa NLL också öppnar nya möjligheter att ”närma sig generisk förskrivning”.