Annons
Skärpt beredskap mot fågelinfluensa
Fågelinfluensa. Foto: Istock

Skärpt beredskap mot fågelinfluensa

Beredskapen för fågelinfluensa höjs. I en ny rapport föreslår EU-forskare ökad testning och vaccination.

17 apr 2024, kl 12:00
0

Björn Olsen Foto: Mikael Wallerstedt

Björn Olsen
Foto: Mikael Wallerstedt

Runtom i världen höjs beredskapen mot fågelinfluensa, H5N1. Smittan sprids inte bara bland fåglar, utan till däggdjur som kor, katter och hundar. Smittfall bland människor oroar också.

Nu manar europeiska forskare till utökad övervakning och provtagning av både människor och djur, snabb tillgång till diagnostik och även att överväga vaccination av fjäderfän.

Det finns godkända vacciner mot fågelinfluensa hos människor, men inget av dem är för tillfället tillgängliga på den svenska marknaden.

På EU-nivå diskuterar man nu inköp av vaccin mot H5N1.

Storskalig smittspridning

I en färsk forskningsrapport från europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA beskrivs en rad faktorer som kan ge fågelinfluensan pandemipotential. Nya varianter med mutationer som gör virus bättre anpassat till att smitta mellan däggdjur kan uppstå.

”Om H5N1-virus får förmågan att spridas effektivt bland människor kan det uppstå storskalig smittspridning på grund av bristen på immunförsvar mot H5-virus hos människor.” skriver de europeiska forskarna.

”Ett monster till virus”

Björn Olsen är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Han anser precis som de europeiska forskarna att fågelinfluensan har pandemipotential.

– Det är ett monster till virus. Det här viruset har hittills haft en mortalitet på omkring 50 procent hos människa. Om det skulle börja spridas mellan människor, ja en sådan dödlighet går inte att föreställa sig. Även om dödligheten skruvas ner till några få procent är det på spanska sjukas nivå, säger Björn Olsen.

Fågelinfluensa sprider sig

Sedan 2020 sprids högpatogen fågelinfluensa, alltså en mycket smittsam sjukdom som ofta har dödlig utgång, bland både människor och djur. Det är det största utbrottet av fågelinfluensa av den här typen sedan viruset först upptäcktes i Kina 1996.

Fågelinfluensaviruset muterar snabbt, särskilt då det förflyttar sig till en ny värdart.

Hittar nya värdarter

Det som oroar myndigheter och experter världen över just nu är att fågelinfluensan hittat så många nya värdar, däribland en rad tama och vilda däggdjur.

– Viruset har gjort en enorm resa. Även om det ännu inte har de stora mutationerna som gör att det lätt sprids mellan människor har det har definitivt hoppat över till däggdjur. Och det är en mängd olika däggdjur; sjölejon, kossor, sälar, katter och hundar, säger Björn Olsen och fortsätter:

– När ett virus börjar bete sig på det här sättet och hoppar mellan djurarter, då börjar man dra öronen åt sig.

Hotar den biologiska mångfalden

Fågelinfluensan har redan nu en starkt negativ på djurlivet, poängterar Björn Olsen.

– Det som är olyckligt med det här viruset är att det cirkulerar året om. Och det sprids bland en mängd olika fågelarter under deras häckningstid. Det kommer att ha påverkan på den biologiska mångfalden. Många havsfåglar är otroligt hårt drabbade.

Smittar från ko till människa

I början av den här månaden konstaterades att smitta överförts från ko till människa. Det är första gången någonsin. Det är en lantarbetare i Texas som drabbats.

Än så länge tyder inget på att människor smittar varandra. Viruset tycks inte ha genomgått så stora förändringar att det blir lättspritt mellan människor. Världshälsoorganisationen WHO anser att världen måste vara beredd på att det kan ändras.

– Om man skulle anmäla något virus eller patogen som tänkbar för nästa pandemi skulle jag nog sätta en liten peng på det här eller något annat influensavirus. De är så pass promiskuösa, flyttar mellan olika arter, de är ett rörligt mål, säger Björn Olsen.

Vill testa fler

Amerikanska smittskyddsmyndigheten uppmanar delstaterna att öka beredskapen. Man ska vara beredd på att snabbt testa och behandla misstänkt smittade.

Också de europeiska forskarna förespråkar i sin rapport skarpa åtgärder för att minska risken för människor.

Forskarna understryker vikten av utökad övervakning i form av provtagning av människor och djur. De poängterar att det är viktigt att stärka de internationella nätverken av laboratorier som kan analysera viruset. Man behöver kunna dela information globalt snabbt.

Personer som utsatts för smittrisk ska observeras och omedelbart testas och isoleras om de utvecklar symtom. Det måste finnas beredskap för storskalig testning.

Behöver vara beredda

Hälso- och sjukvården behöver vara beredd på att diagnosticera och ta hand om smittade, särskilt i områden där man har utbrott bland djur. Forskarna vill också se informationskampanjer, både sådana till särskilda grupper som lantarbetare och djurägare som till den breda allmänheten.

På samma sätt behöver veterinärmedicinen stärka sin beredskap. Forskarna skriver att dagens smittläge gör det aktuellt att överväga vaccination av fjäderfän.

Håll isär olika arter

Hygienåtgärder, som att hålla fjäderfän inomhus, kan minska risken för spridning. Att hålla olika arter isär är också förebyggande, som att inte ha fjäderfän och däggdjur på en och samma gård.

EU-forskarna föreslår också att personer som utsätts för smittade djur i jobbet vaccineras mot vanlig säsongsinfluensa. Detta för att undvika att de olika virusen möts och utbyter arvsmassa.

Enligt Folkhälsomyndigheten pågår det just nu diskussioner inom EU om att köpa in vaccin för människor mot H5N1.