Annons
Rekordstor spridning av fågelinfluensa i Europa
Foto: Istock

Rekordstor spridning av fågelinfluensa i Europa

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC manar till vaksamhet för att tidigt upptäcka fall hos människor.

3 okt 2022, kl 10:18
0

Annons

Fågelinfluensa hör till de zoonotiska (kan överföras mellan djur och människa) virus som har potential att leda till en pandemi. En mycket omfattande spridning av fågelinfluensa i Europa gör därför att EU:s smittskyddsmyndighet ECDC uppmanar till hög vaksamhet.

– Lyckligtvis har det inte inträffat några infektioner hos människor under det senaste utbrottet av fågelinfluensa i EU och EEA, säger ECDC-chefen Andrea Ammon i ett pressmeddelande.

– Men ett flertal grupper av personer, främst de som arbetar i djursektorn, löper en ökad risk att komma i kontakt med smittade djur. Det är mycket viktigt att läkare, laboratorieexperter och hälsoexperter, både i human- och i djursektorn, samarbetar och koordinerar sina insatser. Det krävs övervakning som så tidigt som möjligt kan identifiera infektioner med influensavirus och ge underlag för riskbedömningar och folkhälsoåtgärder.

Värsta säsongen hittills med fågelinfluensa

Under de senaste tolv månaderna har sammanlagt 2 467 utbrott av en mycket dödlig form av fågelinfluensa inträffat hos tamfågel runt om i Europa. Utbrotten har lett till avlivning av 48 miljoner fåglar. Dessutom har 187 fall av fågelinfluensan konstaterats hos vilda fåglar i fångenskap och 3 573 fall hos vilda fåglar som hittats döda. Hela 37 europeiska länder, däribland Sverige, har haft utbrott och enstaka fall av fågelinfluensan.

Dessa siffror gör spridningen under säsongen 2021-2022 (säsongen går från och med oktober till och med september följande år) till den största fågelinfluensaepidemin någonsin i Europa. Det konstaterar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i en ny rapport.

Inga fall hos människor har upptäckts i Europa under den gångna säsongen. Däremot har fem fall där människor smittats av olika fågelinfluensavirus rapporterats från Kina.

Rekommenderar smittskyddsåtgärder

ECDC bedömer för närvarande att risken att smittas av fågelinfluensa är låg i den allmänna befolkningen i Europa. Vidare är risken låg till måttlig i yrkesgrupper som har kontakt med fåglar och andra djur.

Samtidigt som ECDC publicerar denna rapport presenterar myndigheten även ett dokument med råd och riktlinjer. Det handlar om hur olika aktörer bör agera för att minska risken. Bland de rekommenderade insatserna finns olika arbetsmiljöåtgärder samt ökad uppmärksamhet och testning i vården.