Hem Taggar ECDC

Tag: ECDC

Minst fem dödsfall i mässling i EU på ett år

Vi måste stoppa ökningen av mässling för att skydda våra minsta barn, manar smittskyddsmyndigheten ECDC.
22 apr 2024, kl 12:05

ECDC varnar: Mässling ett växande hot i Europa

Vaccintäckningen mot mässling är för låg i de flesta europeiska länder och fallen ökar, rapporterar ECDC.
22 jan 2024, kl 10:11

Svårt nå Europamålen för antibiotika till 2030

Allvarliga antibiotikaresistenta infektioner ökar och användningen av antibiotika minskar alltför sakta.
17 nov 2023, kl 11:59

Dödsfall på grund av antibiotikaresistens ökar

En ny rapport från ECDC visar att 35 000 människor dör av antimikrobiellt resistenta infektioner i EU årligen.
17 nov 2022, kl 10:43

Ännu en ny omikronvariant på väg att ta över

Omikrons nya undervariant BQ.1 kan skapa en smittvåg i EU i höst och vinter, enligt en ECDC-prognos.
25 okt 2022, kl 10:19

Rekordstor spridning av fågelinfluensa i Europa

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC manar till vaksamhet för att tidigt upptäcka fall hos människor.
3 okt 2022, kl 10:18

Antalet nya fall av apkoppor minskar i Europa

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, tyder nya siffror på ett sjunkande antal fall av apkoppor i Europa.
30 aug 2022, kl 13:30

ECDC ser risk att polio kommer tillbaka i Europa

Globala poliofall och fynd av poliovirus i avloppsvatten i London oroar EU:s smittskyddsmyndighet.
18 aug 2022, kl 11:41

ECDC: Nya omikrontyperna kan orsaka covid-19-våg

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC höjer nu riskklassningen för de nya undergrupperna av omikron.
16 maj 2022, kl 10:03

EMA och ECDC säger ja till heterolog vaccination

En kombination av olika sorters vacciner kan användas vid covid-19-vaccinering, bedömer EMA och ECDC.
8 dec 2021, kl 12:57

Hittills milda fall av omikron i Europa

Smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar att varianten omikron hittills inte gett allvarlig covid-19 i Europa.
8 dec 2021, kl 07:30

”Vi bör köpa oss tid tills vi vet mer om omikron”

ECDC vill att länderna agerar nu trots att vi ännu inte vet hur farlig den nya virusvarianten egentligen är.
29 nov 2021, kl 08:00

Minskning av antibiotika i EU men hög resistens

Antibiotikakonsumtionen minskade i fjol inte bara i Sverige utan i hela EU, visar siffror från ECDC.
18 nov 2021, kl 10:03

ECDC: Risk för svår influensasäsong för äldre

Smittskyddsmyndigheten rapporterar om indikationer på att influensasäsongen har startat ovanligt tidigt.
26 okt 2021, kl 14:50

ECDC stärker övervakning av varianter

EU:s smittskyddsmyndighet satsar över 77 miljoner euro på bättre övervakning av nya varianter av coronaviruset i länder som själva inte har tillräcklig kapacitet.
21 okt 2021, kl 09:30

Varnar för tre nya virusvarianter i EU

Risken är nu hög att nya varianter av coronaviruset skapar problem, bedömer EU:s smittskyddsmyndighet.
22 jan 2021, kl 11:04