Annons

Månads arkivering november 2009

Bodil Eriksson vice vd på Hjärtat

0

Bodil Eriksson kommer att bli ansvarig för varumärkesfrågor, konsumentinsikt, marknadsföring och kommunikation för Apoteket Hjärtat.
– Att få möjligheten att vara med och skapa framtidens apotek är en fantastisk chans jag helt enkelt inte kunde säga nej till. Efter årsskiftet tar vi emot våra första kunder och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna på apoteken utveckla Apotek Hjärtat till ett apotek som tar ansvar för en trygg och säker läkemedelshantering samtidigt som det blir mer kunddrivet, säger Bodil Eriksson, i ett pressmeddelande.

Vd för Apoteket Hjärtat är Anders Nyberg. Bodil Eriksson kommer att tillträda sin nya tjänst den första mars.

WHO vill stoppa hiv-preparat

0

I sina nya riktlinjer för hiv-behandling uppmanar WHO de länder som använder det antiretrovirala preparatet stavudin att byta ut det mot mindre skadliga läkemedel. Stavudin, också känt som d4T, är en av de mest använda i utvecklingsländer eftersom det är relativt billigt och lätt att ta. Preparatet marknadsförs under namnet Zerit. Redan 2006 uppmärksammade WHO de allvarliga biverkningar som preparatet ger upphov till och sedan dess har användningen sjunkit något.

Preparatet kan bland annat ge upphov till en nervsjukdom som gör att patienten får brännande smärta i händer och fötter, domningar och lipoatrofi, ett tillstånd där underhudsfett i framför allt ansikte och extremiteter bryts ner. Dessa allvarliga och irreversibla effekter gör att medlet bör ersättas av andra mindre toxiska som zidovudin och tenofovir säger WHO.

Världshälsoorganisationen uppmanar också i sina nya riktlinjer personer som drabbats av hiv, inklusive gravida, att inleda behandling med antiretrovirala medel så tidigt som möjligt för att minska smittspridning och öka chanserna till att längre liv. De uppmanar också ammande kvinnor att ta läkemedlen för att hindra att virus förs över rån mamman till barnet.

Enligt siffror från FN är omkring 33,4 miljoner människor infekterade med aidsvirus. Drygt två tredjedelar av dessa bor i södra Afrika.

Apoteket omtyckt av kunderna

2

Även förra året fick Apoteket AB höga betyg i kvalitetsundersökningen men i år har de överträffat sig själva. Det är Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som genom drygt 4000 intervjuer har känt av vad svenska konsumenter tycker om sina butiker. Apoteket får i snitt 75,1 poäng av 100 vilket placerar dem i topp.

Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Sammantaget får Apoteket högre poäng än de hade förra året, följt av Systembolaget på 70,2 poäng. Bland dagligvarukedjorna får Ica högst med 72,3 poäng och Coop 66,2.

Apotekskunderna fick också svara på frågor om omregleringen av apoteksmarknaden och där var de inte lika nöjda. Betyget till att monopolet försvinner får under 50 poäng. Att vissa receptfria läkemedel börjar säljas utanför apotek är fler positiva till, 67 poäng ger kunderna den möjligheten.

Tamro startar Apotek1 i Sverige

0

Det var många som blev förvånade när finskägda Tamro inte blev ägare till ett av de kluster som staten sålde ut. De ansågs länge som en av de självklara blivande ägarna men fick stopp från styrelsen på sluttampen. Senaste månaden har det varit tyst från företaget men nu bekräftar Tamro att planerna på att starta apotek är långt framskridna.

Namnet på Tamros Svenska satsning blir Apotek1 som också finns i Norge och rekrytering påbörjas inom kort. I vilken skala och var i landet vill Tamros informationschef Ulrika Hultgren inte svara på men säger att de har samma ambition som tidigare.
– Vi har hela tiden haft ambitionen att bli en av de ledande apoteksaktörerna om vi startar i Sverige och den kvarstår, säger hon.
 
Mycket tyder på att kedjan kommer att öppna under 2010.

Halverat kundunderlag på trettio år

0

För trettio år sedan gick det 16 000 norrmän på varje apotek. Idag 8000. Antalet nya apotek ökade som mest de första åren efter liberaliseringen, visar en rapport från norska läkemedelsverket, men tillgängligheten började öka redan tio år innan.

De första tre åren efter liberaliseringen minskade underlaget per apotek med i snitt 1023 invånare om året. Efter ett par år minskade underlaget med ungefär samma antal som decenniet innan, cirka 264 om året.
Flest nya apotek har öppnats i det centrala östlandsområdet, där till exempel Oslo och Akershus ligger. Men det har inte skett några nedläggningar av apotek på mindre orter.

Tillgängligheten är
ungefär densamma i fyra av Norges fem regioner. Region väst skiljer ut sig. Där går det 10 000 invånare per apotek.

Bara för kvinnor

3

Lu´s Pharmacy som apoteket heter har öppnats av en organisation Vancouver Women´s Health Collective, VWHC för att ge kvinnor möjlighet till en säker och personlig apoteksmiljö.

I området
har många av apoteken specialiserat sig på att expediera metadon till missbrukare, enligt nyhetsbyrån Pharma Adhoc. Apoteken är överfulla och farmacevterna skyddar sig bakom skottsäkert glas och beväpnade vakter.

Med kvinnoapoteket
hoppas organisationen nå kvinnor som tidigare åkt till andra delar av Vancouver för att hämta ut sina recept. Lu´s apotek har inga vakter, men låst dörr och släpper bara in en kund åt gången.
Idén är att den lugna miljön ska göra det enklare för kvinnorna att söka råd av farmacevten.

Apodos konserverar behandling

0

En studie av 100 patienter i Västra Götalandsregionen visar att Apodos kan leda till att läkemedelsbehandlingar inte omvärderas i samma utsträckning som med vanliga recept. Patienterna hade alla konsekutiva höftfrakturer och var äldre än 65 år. Forskarna ville se om det faktum att de fick sina läkemedel i dospåsar via Apodos påverkade hur ofta läkemedelsbehandlingen förändrades.

Studien, som
presenterades i en poster på Medicinska riksstämman, visade att de som fick ordinationen via Apodos under hela perioden inte fick sin behandling ändrad i samma utsträckning som de som fick sina läkemedel via vanliga recept. När patienterna skrevs ut från sjukhuset hade de i Apodos-gruppen i genomsnitt 11 läkemedel, och i gruppen som fick sina läkemedel förskrivna via recept hade i genomsnitt 10 läkemedel.

Efter sex månader
hade patienterna i Apodos-gruppen 7,7 läkemedel och patienterna i receptgruppen 7,2 läkemedel. Under perioden hade det satts in i snitt 1,4 läkemedel per patient i Apodosgruppen och 2,8 läkemedel per patient i receptgruppen.

Forskarna bakom
studien, Christina Sjöberg och Susanna Wallerstedt, mätte också i hur stor utsträckning patienterna som fick sina läkemedel via Apodos hämtade ut de läkemedel som också hade förskrivits till dem men som inte dispenserades via Apodos. Totalt var det 20 procent av läkemedlen som inte hämtades ut under de senaste 15 månaderna eller under den patienten använt Apodos.

KRKA lämnar försäkring

1

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har möjlighet att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få skadan utredd. Ungefär 600 patienter gör det varje år.

Förutsättningen
för att skadan ska utredas är dock att bolaget som sålt medicinen är med i försäkringen. Vilket de flesta också är; ungefär 98,5 procent av de sålda läkemedlen täcks av försäkringen.
Men under åren, varav en helt nyligen, har det kommit ett fåtal anmälningar där läkemedlet sålts av ett bolag som inte tecknat den.
? Och då får patienten ett avböjande brev från oss, att tyvärr kommer skadan inte att prövas, säger Eva Benson Lindholm vd på LFF, Läkemedelsförsäkringen.

Även om
det handlar om få fall är problemet att patienten som hamnat utanför försäkringsskyddet inte vet om det, menar LFF.
Läkemedelsförsäkringen har försökt få Tandvårds och läkemedelsförmånsnämnden att intressera sig för problematiken, som man menar kan bli större.
? Vi skulle vilja att man hade en checklista så att alla utbytesprodukter gav samma skydd till patienten, säger Eva Benson Lindholm.
Något som dock avvisas av TLV.
? Vi har ingen möjlighet att ta hänsyn till det, konstaterar Magnus Thyberg på TLV.

Förmånsnämnden ska
enbart se till kostnaden. Den billigaste produkten är den som apoteket ska expediera oavsett om företaget tecknat försäkringen. Förmånsnämnden kan inte heller utesluta produkter från utbytet på grund av att ett företag inte är medlemmar i Läkemedelsförsäkringen.

En anledning
till att Läkemedelsförsäkringen försöker få TLV att engagera sig är troligen att ett av de större generikaföretagen, KRKA, nyligen bestämt att man till årsskiftet ska lämna LFF. Företagets Enalapril har till exempel blivit ?Månadens vara? i december. Vilket innebär att Apoteken ska byta till KRKAS produkt.
Enligt företagets vd Viktor Kazjan har företagets styrelse sagt nej till fortsatt medlemskap.
? Styrelsen har reagerat på att generikaföretag har samma försäkring som originalföretag. Den anser att det bör vara två skilda försäkringar för originalföretag och generikaföretag.

Enligt Eva Benson Lindholm
ser man en liten ökning av företag som väljer att inte teckna det här skyddet. Det tror hon bland annat beror på den globala marknaden som gör det enklare att tillhandahålla läkemedel i Sverige.
? Många nya start-up bolag kommer till exempel in med en produkt för att känna på marknaden här.

Totalt är det
under senaste året 64 företag som sålt läkemedel i Sverige som inte är med i försäkringen, till exempel Ranbaxy, Tillotts, Ferrosan, och Lipomed.
Ungefär 30 procent av anmälningarna till LFF anses som godkända läkemedelsskador. Det speciella med LFF är att företagen försäkrar sig mot läkemedelsskador som uppkommit trots riktig användning.

 

Många nya behandlingar mot hiv

0

Av de 97 behandlingarna är 23 vacciner och 54 gäller antivirala medel, enligt uppgifter från den amerikanska organisationen Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA).

Alla befinner sig antingen i slutfas, det vill säga studier görs på människor eller väntar på att bli godkända av FDA.
Enligt en ny rapport från WHO har hiv minskat med cirka 17 procent under de senaste åtta åren. Uppskattningsvis 33,4 miljoner människor lever idag med infektionen.

Kvinnligt könshormon påverkar ledgångsreumatism

1

Ledgångsreumatism drabbar ungefär en procent av befolkningen, de allra flesta är kvinnor och symptomen börjar ofta visa sig i medelåldern. Det tros bero på den minskande halten av könshormoner.

I sin doktorsavhandling
har Kajsa Prokopec, doktorand i immunologi studerat B-celler vid reumatoid artrit, speciellt hur receptorer för komplementprotein och antikroppar på B-celler reglerar cellens aktivering. Under arbetets gång har hon gjort studier på både möss och vuxna människor.

Hos möss
fann hon att avsaknad av komplementfaktorer hos honmöss gjorde dem mer mottagliga för inflammationer i lederna. Fanns det kvinnliga könshormonet kvar hade det en skyddande effekt.
Slutsatsen är att kvinnligt könshormon har en skyddande effekt mot artrit genom att bevara uttrycket av komplementreceptorer på B-celler.

I människa
fann hon att B-celler från friska kvinnor, inte män, hade minskad mängd komplement- och antikroppsreceptorer med ökad ålder. Det kan vara en bidragande orsak till att kvinnor lättare drabbas av reumatoid artrit.
Undersökta patienter med ledgångsreumatism visade sig också ha lägre nivåer av receptorerna jämfört med friska individer.

Få allvarliga biverkningar av vaccin mot H1N1

0

Ett par fall av Guillan-Barré syndrom och missfall har rapporterats efter vaccination mot influensa A (H1N1). Emea undersöker nu om det finns något samband med vaccineringen, men tror i dagsläget inte det.

Ett av missfallen har rapporterats i Danmark, där läkemedelsverket i dagsläget inte ser något samband eftersom spontana aborter är vanligt tidigt i graviditeten.
Emea:s slutsats utifrån biverkningsrapporteringen hittills är att fördelarna med vaccinering uppväger riskerna.

Till Sverige
har nu drygt två miljoner doser Pandemrix levererats. Läkemedelsverket har fått in nära 600 biverkningsrapporter från sjukvården och nära 900 från allmänheten.
Majoriteten av fallen gäller kända reaktioner som ömhet, rodnad och smärta vid injektionsstället samt influensasymtom.
Hos 76 patienter har 137 biverkningar som tyder på allergiska reaktioner i samband med vaccinationen.

Apotekare påverkade blodtrycket men inte inläggningar

0

I den ena studien ingick drygt 700 sjukhuspatienter med hög risk att få läkemedelsrelaterade problem när de lämnade sjukhuset.
Den ena gruppen patienter fick läkemedelsgenomgång med en apotekare och uppföljningar via telefon, den andra gruppen fick gå hem utan intervention.
Men stödet från apotekarna påverkade inte antalet nya sjukhusinläggningar. Den var jämför bar mellan de två grupperna.

I den andra
studien, båda är publicerade i senaste numret av Archives of Internal Medicine, studerades apotekares betydelse för att förbättra behandlingen för patienter med högt blodtryck.

Den ena
gruppen behandlades av vårdteam med läkare och apotekare. Apotekarna hade specialutbildats och var de som sedan kontrollerade patienternas tryck och läkemedelsanvändning, samt gav läkarna behandlingsrekommendationer. Kontrollgruppen fick konventionell behandling.
I den studien gav apotekarinsatsen resultat. Närmare 64 procent av patienterna i den gruppen nådde bra blodtryckskontroll, 140/90 mm Hg, knappt trettio procent i kontrollgruppen.

Reklam gör läkemedel dyrare

0

Forskare vid Harvard Medical School i USA undersökte försäljningsmönstret för storsäljaren clopidogrel före och efter att det blivit tillåtet med marknadsföring till allmänheten i USA av receptbelagda mediciner.

De fann
att förskrivningen av läkemedlet inte ökade mer efter att det blivit tillåtet med reklam. Däremot upptäckte de att kostnaderna för läkemedlet ökade kraftigt. Det högre priset innebar att läkemedelsnotan för Medicaid, den statliga försäkringen för amerikaner med mycket låga inkomster, ökade med 207 miljoner dollar.

Läkemedelsföretagen
måste ta tillbaka utgifterna för marknadsföringen, antingen genom ökad förskrivning eller högre priser, konstaterar forskarna.
Marknadsföringskampanjen för clopidogrel beräknar de kostade företagen 350 miljoner dollar.
Nyckelfrågan är om marknadsföring till allmänheten, som ökat med 330 procent i USA de senaste tio åren bidrar till de ökade läkemedelskostnaderna för offentliga försäkringsprogram, undrar forskarna i en kommentar.
Studien är publicerad i senaste numret av Archives of Internal Medicine

E-recept kräver oftare förskrivarkontakt

0

I en procent av alla nyutskrivna recept kontaktar farmacevter förskrivaren på grund av problem. Mer än hälften av kontakterna handlar om problem som kan ha betydelse för behandlingsresultat och patientsäkerhet. Det visar en studie som genomförts på fjorton svenska apotek och som publicerats online på Science Direct.

Bland de nyutskrivna recepten var det vanligare att farmacevten kontaktade förskrivaren vid e-recept än vid pappersrecept, trots att förskrivaren använt samma datajournalsystem. Anders Ekedahl, apotekare och docent på Apoteket AB: avdelning för forskning och utveckling står bakom studien. Han menar att resultaten är tankeväckande.
– Det läggs stora förhoppningar vid att nya elektroniska stödsystem ska lösa problem. Visst löser tekniken vissa svårogheter med den introducerar också nya, säger han.

Att e-recepten oftare är felaktiga än pappersvarianter tror han kan ha sin förklaring i att pappersrecepten kollas en extra gång innan läkaren skriver under. Patienten får också möjlighet att ögna igenom receptet innan det lämnar till apotekspersonalen medans e-receptet inte får den dubbelkollen.

Studien genomfördes mellan februari 2007 och februari 2008. Då samlades uppgifter om kontakter mellan apotekspersonal och förskrivare in av farmacistudenter under tre veckor per apotek. Studieresultaten visade också att personal vid mindre apotek oftare kontaktade förskrivare än de vid apotek med en större expeditionsvolym. Anders Ekdahl menar att detta är en väntad upptäckt.
– Studier från både Danmark, Storbritannien och USA har visat på samma fenomen. En trolig förklaring är att arbetsbelastningen spelar in.

En oväntad upptäckt var att farmacevterna i mycket oftare kontaktar förskrivaren för mäns recept än för kvinnors. Varför det så kan man än så länge bara spekulera om.
– Det kan bero på att mäns läkemedel innebär mer problem än kvinnors men det kan också bero på att kvinnor oftare än män själva besöker apoteket för att hämta sina läkemedel och då löser man problemen på plats. Om ett ombud hämtar läkemedlet kanske personalen istället ringer läkaren. Eller så gör personalen helt enkelt skillnad på könen, säger Anders Ekedahl.

Enligt Anders Ekedahl visar studien att farmacevtisk kompetens är viktig även med elektroniska stödsystem.
– Kompetensen behövs i högsta grad för att tolka det systemen signalerar om, säger han.

Lovande utsikter för farmacevter

0

I rapporten Framtidsutsikter 2009 presenterar Saco utsikterna för en rad akademikeryrken fram till 2014. Flera vårdyrken som läkare, sjukgymnast och kiropraktor spås ge goda möjligheter till jobb. Både apotekare och receptarier bedöms vara bristyrken till 2014 där det alltså kommer finnas fler jobb än antal utbildade. Omregleringen av apoteksmarknaden och relativt omfattande pensionsavgångar är några av de faktorer som ligger bakom Sacos uppfattning.

Det är en annan bild än vad till exempel Högskoleverket gjort i sina bedömningar.
– Det är inte helt ovanligt att våra förbund gör bedömningar som avviker från högskoleverket och Statistiska Centralbyrån. Det betyder inte att de har fel och vi rätt utan beror på att vi använder olika metoder, säger Ossian Wennström, ansvarig för arbetsmarknads- och integrationspolitiska frågor på Saco.

När Statistiska Centralbyrån, SCB och Högskoleverket gör sina analyser använder de statistiska modeller med data om antal utbildade och pensionsavgångar. Men de tar inte hänsyn till saker som inte hänt, som till exempel att en marknad eventuellt avregleras.
– När Sveriges Farmacevtförbund och andra medlemsförbund i Saco försöker lista ut hur arbetsmarknaden kommer att bli använder de dels samma uppgifter men tar också med mer mjuka uppgifter som hur marknaden utvecklats i andra länder där marknaden förändrats, säger Ossian Wennström.

Enligt Sacos rapport kommer det ökade antalet äldre i samhället medföra mer fokus på läkemedelsrelaterade frågor och också där förväntas arbetstillfällen uppstå för farmacevter. Antalet patentutgångar inom industrin kan leda till neddragningar där men sammanlagt kommer både apotekare och receptarier att ha en ljus arbetsmarknad framför sig.
– Det är en stor omgörning av apoteksmarknaden på gång och ingen kan veta exakt hur det blir men jag skulle gissa att just i det här fallet stämmer förbundens analys av läget mer med verkligheten än den som SCB och Högskoleverket gör, säger Ossian Wennström.

Risker med Vioxx kända tidigt

0

Det är amerikanska forskare som har gått igenom 30 randomiserade placebokontrollerade studier av rofecoxib, den aktiva substansen i läkemedlet Vioxx. Preparatet kom ut på marknaden 1999 och marknadsfördes då av Merck som en nytt och säkrare alternativ till traditionella icke-steroida antiinflammatoriska medel.  Men efter en tid blev det tydligt att personer som behandlades med rofecoxib löpte högre risk än andra att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och 2004 drogs det på grund av detta bort från marknaden.

Menforskarna bakom den nya analysen, som publicerats i Archives of Internal Medicine, en av JAMA-publikationerna, menar att riskerna med läkemedlet var kända redan flera år tidigare. Analysen innefattar totalt 20 152 patienter och studierna har varat från fyra veckor till fyra år. De doser som getts har varit mellan 12,5 till 50 mg.

Enligt författarna fanns det resultat redan från juni 2001 som visade att behandling med Vioxx kunde kopplas till en 35-procentig ökad risk av hjärt-kärlhändelser eller död jämfört med placebo. Knappt ett år senare pekade studieresultaten på att risken att drabbas av de alvarliga biverkningarna var 39 procent högre för Vioxxanvändarna. I september 2004 visade data att risken var 43 procent högre att drabbas av hjärtkärlsjukdom för de som behandlades än för de som fick placebo.

I JAMA-artikeln skriver författarna  att den mesta av informationen de har använt har inte tidigare publicerats eller att viktiga säkerhetsdata har utelämnats. Huvudförfattaren Joseph Ross menar att läkemedelstillverkare och myndigheter i högre utsträckning borde utföra liknande metaanalyser för att hitta eventuella allvarliga risker med läkemedel.

Representanter från Merck har kommenterat studien i JAMA med att den bygger på opålitliga metoder och att författarna har dragit felaktiga slutsatser. Merck menar också att det var först 2004 i den så kallade APPROVE-studien som de allvarliga riskerna kopplade till Vioxx blev kända.