Annons

Halverat kundunderlag på trettio år

Norrmännen har fått en markant bättre tillgänglighet till apotek. På trettio år har antalet invånare per apotek halverats. Störst blev skillnaden efter liberaliseringen 2001.

27 nov 2009, kl 13:42
0

För trettio år sedan gick det 16 000 norrmän på varje apotek. Idag 8000. Antalet nya apotek ökade som mest de första åren efter liberaliseringen, visar en rapport från norska läkemedelsverket, men tillgängligheten började öka redan tio år innan.

De första tre åren efter liberaliseringen minskade underlaget per apotek med i snitt 1023 invånare om året. Efter ett par år minskade underlaget med ungefär samma antal som decenniet innan, cirka 264 om året.
Flest nya apotek har öppnats i det centrala östlandsområdet, där till exempel Oslo och Akershus ligger. Men det har inte skett några nedläggningar av apotek på mindre orter.

Tillgängligheten är
ungefär densamma i fyra av Norges fem regioner. Region väst skiljer ut sig. Där går det 10 000 invånare per apotek.