Annons
Många danska flickor väljer bort hpv-vaccin

Många danska flickor väljer bort hpv-vaccin

Uppdaterad statistik gällande hpv-vaccinationstäckning i Danmark visar att många flickor väljer bort hpv-vaccin.

21 apr 2016, kl 07:30
5

Annons

Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Statens Serum Institut, SSI, i Danmark har kommit med uppdaterade siffor från det danska vaccinationsregistret för täckningsgraden av hpv-vaccin. De nya siffrorna visar att 27 procent av de 12-åriga flickorna har valt att vaccinera sig med hpv-vaccin under 2015 och de första månaderna av 2016.

Tidigare siffror fram till november 2015 visade att bara en fjärdedel av alla flickor födda 2003 valde att vaccinera sig, vilket är en halvering från året innan.

Tiia Lepp, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, menar att det troligen pågår vaccinationer av flickor födda 2003 även under höstterminen, och att det därför är för tidigt att säga hur det blir när hela gruppen har erbjudits vaccination. Just nu är dock vaccinationstäckningen lägre än tidigare.

Vid samma tidpunkt föregående år var 49 procent vaccinerade, vilket är nästan dubbelt så många. Vaccinationstäckningen under de tre första månaderna har bara ökat med tre procentenheter från 24 till nuvarande 27 procent, vilket oroar Danmarks motsvarighet till Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen.

Något som ytterligarare spär på myndighetens oro är siffror från SSI som visar att en stor andel av de 12-åriga flickorna tackar ja till vaccin mot mässlingen, men att de tackar nej till hpv-vaccin. Det är dock något som Tiia Lepp inte tycker är särskilt uppseendeväckande.

– Det har varit mycket i dansk media om misstankar gällande hpv-vaccin och det har förmodligen påverkat vaccinationsviljan av just det vaccinet. Hpv-vaccinet är dessutom relativt nytt och andra vaccin är mer etablerade. Vaccin mot mässlingen har till exempel funnits sedan början av 80-talet, vilket gör att fler känner till det, säger Tiia Lepp.

Det var i slutet av förra året som det i Danmark blossade upp en debatt om misstankar om samband mellan HPV-vaccin och de neurologiska sjukdomarna POTS och CRPS. Det var en klinik i Danmark som anmälde fall, av POTS och CRPS, utifrån kvinnor de valt ut och som passade in på den förutfattade meningen att vaccinet gav skador. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, fastslog detta efter att ha analyserat anmälningarna och i en egen rapport som EMA gjorde konstaterades det att det inte finns någon koppling mellan HPV-vaccinationerna och de allvarliga sjukdomarna.

5 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. “utifrån kvinnor de valt ut och som passade in på den förutfattade meningen att vaccinet gav skador.”
  Förklara för en fåkunnig vilka man skulle ha valt om man ville visa på skador? De som var helt opåverkade?
  F.ö. är det inte lite genant att ge Läkemedelsvärlden epitetet oberoende?

 2. EMA gjorde en fördjupad granskning av de eventuella sambanden mellan hpv-vaccinet, POTS och CRPS och fann att något sådant samband inte existerade. Granskningen gjordes utifrån att ett ökat antal fall om misstänkt koppling rapporterats från Danmark. I sin rapport konstaterade EMA att samtliga danska fall hade rapporterats från samma mottagning dit de rapporterade fallen hade remitterats med syftet att utreda en redan existerande oro för hpv-inducerad sjukdom. Där fick patienterna sedan själva fylla i ett frågeformulär och de som inte stämde in på en på förhand uppsatt hypotes om sambandet mellan POTS och hpv-vaccinet exkluderades från vidare utredning. Patienter uteslöts också på andra, för studien relevanta grunder, vilket betydde att de fall som rapporterades från den danska mottagningen inte representerade den hpv-vaccinerade befolkningen i övrigt. Läs om EMAs slutrapport här:
  https://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/skarp-kritik-mot-dansk-vaccinhantering-14801

 3. @Margareta – du har uppenbarligen inte läst EMAs rapport och procedurbeskrivning. Det bör man göra innan man insinuerar brister. Det kan också vara bra att dra sig till minnes basala kunskaper i epidemiologi (vilka jag förutsätter att du har som legitimerad sjukvårdspersonal).
  Som betalande medlem i Apotekarsocieteten kan jag välkomna dig som medlem och därmed erhålla möjligheten att inskränka LmVs oberoende i journalistiken. Det är skrämmande att du insinuerar saker utan att komma med sakargument och talar för att Sverige snarast bör införa kontinuerlig fortbildning och tester för att man ska få behålla legitimationen.

 4. Bästa exilapotekare. Visst har jag läst EMAs slutrapport. Det osar jäv på långt håll.
  Jag är alldeles för luttrad för att för att låta mig förföras av vare sig Läkemedelsvärlden eller EMA eller CDC eller FDA för den delen.
  Jag tycker inte att Läkemedelsvärden visar på några vetenskapliga belägg för vad man skriver. Tyck vad ni vill men kalla er inte oberoende.

 5. @Margareta – vilken tur att du är så “luttrad” att du inte behöver komma med några sakargument eller undersökningar som visar att EMA ljuger i sin rapport när man konstaterar att förekomsten av POTS och CRPS inte skiljer sig mellan ovaccinerade och vaccinerade med Gardasil eller Cervarix.
  Du verkar inte heller alls kunna skilja mellan vetenskapliga belägg och journalistisk rapportering – trots att du enligt egen uppgift läst den vetenskapliga rapporten som hänvisas till… Skönt att jag inte är lika “luttrad” som du utan faller tillbaka på utbildning i epidemiologi och vetenskapsteori!