Annons

EMA inför offentliga utfrågningar

Allmänheten kan komma att spela en viktig roll vid EMAs säkerhetsutredningar av vissa läkemedel framöver.

21 apr 2016, kl 09:50
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA, säkerhetskommitté, PRAC, inför en arbetsordning för offentliga utfrågningar i samband med vissa säkerhetsutredningar. Det gör det möjligt för myndigheten att i vissa utvalda fall ta del av allmänhetens erfarenheter vid säkerhetsutredningar av läkemedel.

Utfrågningarna kommer att fungera som ett verktyg för myndigheten att använda vid en del av vissa säkerhetsgranskningar av läkemedel. Det kan gälla exempelvis allmänhetens erfarenheter av ett läkemedel eller en läkemedelsgrupps effekter, andra tillgängliga behandlingsalternativ och synpunkter för att hantera och minimera risker.

– Även om vi har många års erfarenhet av att involvera patienter och vårdpersonal i vårt arbete så är offentliga utfrågningar ett nytt koncept för EMA som gör att processen för att bedöma läkemedel inom EU kommer att öppnas upp för allmänheten för första gången, säger Noël Wathion, vice vd för EMA, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Från och med september år 2016 planeras det bli möjligt att hålla offentliga utfrågningar, så snart ett relevant ämne hittats.

Som ett led i införandet av det nya arbetssättet kommer EMA att provköra verktyget internt för att testa processen och genomförandet av offentliga utfrågningar. Torrkörningen är planerad till juli 2016, i samband med ett PRAC-möte.

Ett utkast till arbetsordningen offentliggjordes av EMA i juli 2014 och då kom det in 200 kommentarer från 22 bidrag med intressenter som representerar 25 organisationer. Sedan dess har dokumentet uppdaterats efter de synpunkter som kom in.