Hem Taggar Ema

Tag: Ema

EMA-förslag om titandioxid offentligt först nästa år

EMA:s slutrapport om utfasning av ett vanligt hjälpämne i läkemedel är hemlig tills EU-kommissionen bestämt sig.
19 jun 2024, kl 07:42

EMA vill se ny uppdatering av covid-19-vaccinerna

Coronaviruset fortsätter att förändra sig och vaccinerna behöver anpassas för att skydda mot nya varianter.
3 maj 2024, kl 06:08

EMA-ja till ny tilläggsterapi mot högt blodtryck

EMA rekommenderar EU-godkännande av ett nytt läkemedel mot svårbehandlat högt blodtryck.
30 apr 2024, kl 08:21

Jävsdiskussionen inte kopplad till lekanemab

Det är en jävsdiskussion på övergripande nivå inom EMA som försenar granskningen av lekanemab.
25 mar 2024, kl 11:10

Klartecken för ny terapi mot ovanlig form av ALS

EU bör godkänna läkemedlet Qalsody som kan hjälpa vissa patienter med ALS, anser expertkommittén CHMP.
26 feb 2024, kl 08:48

EMA-stöd till tre nya utvecklare av ATMP

Tre forskningsprojekt för ny avancerad läkemedelsterapi, ATMP, får stöd av läkemedelsmyndigheten EMA.
13 feb 2024, kl 11:20

EMA sade ja till 77 nya läkemedel under förra året

Av 77 rekommendationer om EU-godkännande gällde 39 helt nya aktiva läkemedelssubstanser.
17 jan 2024, kl 09:14

Nya råd om valproat till män som vill skaffa barn

Det kan innebära risker för barnet om pappan använder läkemedlet inom tre månader före befruktningen.
15 jan 2024, kl 08:54

Hundratals läkemedel måste dras in efter testfusk

I Sverige berörs 21 läkemedelsprodukter mot allvarliga sjukdomstillstånd av indragningarna.
20 dec 2023, kl 07:58

Första medicinen mot svår neurologisk sjukdom

EMA rekommenderar att EU godkänner läkemedlet Skyclarys mot Friedreichs ataxi, en svår ärftlig sjukdom.
18 dec 2023, kl 09:22

Begränsar användningen av pseudoefedrin

På grund av risken för allvarliga hjärnbiverkningar inför EMA begränsningar för läkemedel med pseudoefedrin.
4 dec 2023, kl 10:36

EMA ställer fler frågor om fetmaläkemedlen

EMA:s säkerhetskommitté PRAC är ännu inte nöjd med svaren om självmordstankar och självskadebeteende.
4 dec 2023, kl 09:15

Topiramat klassas om till högriskmedel för gravida

Nya restriktioner införs för att förhindra att epilepsi- och migränläkemedlet används under graviditet.
14 nov 2023, kl 09:20

EMA utvärderar viktigt antibiotikum på nytt

Ökande resistens mot azitromycin gör att risk-nytta-balansen vid olika sjukdomar behöver omprövas.
13 nov 2023, kl 08:40

EMA säger ja till Mounjaro även för vikthantering

Läkemedelsmyndigheten rekommenderar att EU utvidgar diabetesmedlets godkännande.
10 nov 2023, kl 15:12

EU:s spårningssystem avslöjade falskt Ozempic

Förfalskningarna upptäcktes tack vare EU:s nya system för digital identifiering av läkemedelsförpackningar.
19 okt 2023, kl 09:07