Månads arkivering september 2003

Nytt läkemedel mot pulmonell hypertension

0

Ventavis (iloprost) har godkänts av EMEA för behandling av pulmonell hypertension.

– Ventavis inandas via en nebulisator. Kliniska studier har visat att läkemedlet ökar patientens fysiska kapacitet och lindrar symptomen, säger Karin Held, produktchef för iloprost på Schering Nordiska, i ett pressmeddelande.

För behandling av pulmonell hypertension måste iloprost administreras sex till nio gånger dagligen. För den andra godkända indikationen, svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens, isfunderas preparatet direkt i blodet.

Pulmonell hypertension är en svår men sällsynt sjukdom. Patienten lider av högt blodtryck i lungkretsloppet vilket gör det svårare att ta upp syret ur blodet. Patienter med pulmonell hypertension dör i genomsnitt inom cirka tre år utan behandling efter att de fått diagnosen och då vanligtvis av hjärtproblem som följd av sjukdomen.

Ventavis kommer att lanseras i de första länderna under 2003 och beräknas vara tillgängligt på den skandinaviska marknaden i januari 2004.

Ännu finns ingen värdering av läkemedlet på Läkemedelsverkets hemsida, eller på EMEA:s hemsida. Läkemedelsvärlden återkomer med dessa uppgifter.

Nytt läkemedel mot pulmonell hypertension

0

Ventavis (iloprost) har godkänts av EMEA för behandling av pulmonell hypertension.

– Ventavis inandas via en nebulisator. Kliniska studier har visat att läkemedlet ökar patientens fysiska kapacitet och lindrar symptomen, säger Karin Held, produktchef för iloprost på Schering Nordiska, i ett pressmeddelande.

För behandling av pulmonell hypertension måste iloprost administreras sex till nio gånger dagligen. För den andra godkända indikationen, svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens, isfunderas preparatet direkt i blodet.

Pulmonell hypertension är en svår men sällsynt sjukdom. Patienten lider av högt blodtryck i lungkretsloppet vilket gör det svårare att ta upp syret ur blodet. Patienter med pulmonell hypertension dör i genomsnitt inom cirka tre år utan behandling efter att de fått diagnosen och då vanligtvis av hjärtproblem som följd av sjukdomen.

Ventavis kommer att lanseras i de första länderna under 2003 och beräknas vara tillgängligt på den skandinaviska marknaden i januari 2004.

Ännu finns ingen värdering av läkemedlet på Läkemedelsverkets hemsida, eller på EMEA:s hemsida. Läkemedelsvärlden återkomer med dessa uppgifter.

Nytt läkemedel mot pulmonell hypertension

0

Ventavis (iloprost) har godkänts av EMEA för behandling av pulmonell hypertension.

– Ventavis inandas via en nebulisator. Kliniska studier har visat att läkemedlet ökar patientens fysiska kapacitet och lindrar symptomen, säger Karin Held, produktchef för iloprost på Schering Nordiska, i ett pressmeddelande.

För behandling av pulmonell hypertension måste iloprost administreras sex till nio gånger dagligen. För den andra godkända indikationen, svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens, isfunderas preparatet direkt i blodet.

Pulmonell hypertension är en svår men sällsynt sjukdom. Patienten lider av högt blodtryck i lungkretsloppet vilket gör det svårare att ta upp syret ur blodet. Patienter med pulmonell hypertension dör i genomsnitt inom cirka tre år utan behandling efter att de fått diagnosen och då vanligtvis av hjärtproblem som följd av sjukdomen.

Ventavis kommer att lanseras i de första länderna under 2003 och beräknas vara tillgängligt på den skandinaviska marknaden i januari 2004.

Ännu finns ingen värdering av läkemedlet på Läkemedelsverkets hemsida, eller på EMEA:s hemsida. Läkemedelsvärlden återkomer med dessa uppgifter.

Atorvastatin förbättrar smärtfri gångsträcka

0

I senaste Circulation redovisas en studie på 354 patienter med claudicatio intermittens orsakad av perifer kärlsjukdom. De randomiserades till antingen placebo, atorvastatin 10 mg dagligen eller atorvastatin 80 mg dagligen, i tolv månader.

Effektparametrar var gångtid i trampmaskin, samt patientens egen skattning av fysisk aktivitet och livskvalitet utifrån frågeformulär.

Den maximala gångtiden i trampmaskinen påverkades inte efter tolv månader. Däremot påverkades den smärtfria gångtiden i gruppen som fått 80 mg atorvastatin dagligen jämfört med placebo.

Det frågeformulär som mätte fysisk aktivitet uppvisade förbättring avseende rörlighet i båda grupperna som fick atorvastatin, 10 mg och 80 mg, jämfört med placebo. Men inget av två olika formulär kunde däremot uppvisa någon skillnad i förbättrad livskvalitet för atorvastatin jämfört med placebo.

Atorvastatin förbättrar smärtfri gångsträcka

0

I senaste Circulation redovisas en studie på 354 patienter med claudicatio intermittens orsakad av perifer kärlsjukdom. De randomiserades till antingen placebo, atorvastatin 10 mg dagligen eller atorvastatin 80 mg dagligen, i tolv månader.

Effektparametrar var gångtid i trampmaskin, samt patientens egen skattning av fysisk aktivitet och livskvalitet utifrån frågeformulär.

Den maximala gångtiden i trampmaskinen påverkades inte efter tolv månader. Däremot påverkades den smärtfria gångtiden i gruppen som fått 80 mg atorvastatin dagligen jämfört med placebo.

Det frågeformulär som mätte fysisk aktivitet uppvisade förbättring avseende rörlighet i båda grupperna som fick atorvastatin, 10 mg och 80 mg, jämfört med placebo. Men inget av två olika formulär kunde däremot uppvisa någon skillnad i förbättrad livskvalitet för atorvastatin jämfört med placebo.

Atorvastatin förbättrar smärtfri gångsträcka

0

I senaste Circulation redovisas en studie på 354 patienter med claudicatio intermittens orsakad av perifer kärlsjukdom. De randomiserades till antingen placebo, atorvastatin 10 mg dagligen eller atorvastatin 80 mg dagligen, i tolv månader.

Effektparametrar var gångtid i trampmaskin, samt patientens egen skattning av fysisk aktivitet och livskvalitet utifrån frågeformulär.

Den maximala gångtiden i trampmaskinen påverkades inte efter tolv månader. Däremot påverkades den smärtfria gångtiden i gruppen som fått 80 mg atorvastatin dagligen jämfört med placebo.

Det frågeformulär som mätte fysisk aktivitet uppvisade förbättring avseende rörlighet i båda grupperna som fick atorvastatin, 10 mg och 80 mg, jämfört med placebo. Men inget av två olika formulär kunde däremot uppvisa någon skillnad i förbättrad livskvalitet för atorvastatin jämfört med placebo.

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

0

Det visar en studie av sjukskrivning och läkemedelsanvändning som RFV presenterade igår.

Andelen sjukskrivna som använder denna typ av läkemedel är 18 procent, medan användningen i studiens referensgrupp var åtta procent.

I studien jämfördes en grupp personer som varit sjukskrivna i 15 till 160 dagar med en referensgrupp i befolkningen.

Mindre än hälften av de sjukskrivna läkemedelsanvändarna hade informerats av någon läkare om riskerna att bli beroende av läkemedlen, trots att riskerna är välkända.

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

0

Det visar en studie av sjukskrivning och läkemedelsanvändning som RFV presenterade igår.

Andelen sjukskrivna som använder denna typ av läkemedel är 18 procent, medan användningen i studiens referensgrupp var åtta procent.

I studien jämfördes en grupp personer som varit sjukskrivna i 15 till 160 dagar med en referensgrupp i befolkningen.

Mindre än hälften av de sjukskrivna läkemedelsanvändarna hade informerats av någon läkare om riskerna att bli beroende av läkemedlen, trots att riskerna är välkända.

Stor andel sjukskrivna med läkemedel blir beroende

0

Det visar en studie av sjukskrivning och läkemedelsanvändning som RFV presenterade igår.

Andelen sjukskrivna som använder denna typ av läkemedel är 18 procent, medan användningen i studiens referensgrupp var åtta procent.

I studien jämfördes en grupp personer som varit sjukskrivna i 15 till 160 dagar med en referensgrupp i befolkningen.

Mindre än hälften av de sjukskrivna läkemedelsanvändarna hade informerats av någon läkare om riskerna att bli beroende av läkemedlen, trots att riskerna är välkända.

Docetaxel bättre än paklitaxel i jämförande bröstcancerstudie

0

Docetaxel (Taxotere) och paklitaxel (Taxol) har jämförts i behandling av avancerad spridd bröstcancer i en klinisk studie på 448 kvinnor. Enligt resultatet gav docetaxel en signifikant om än liten bättre överlevnad än paklitaxel (15,4 månader jämfört med 12,7 månader). I studien ingick kvinnor både före och efter menopaus.
Forskarna som lett studien menar att även om skillnaden är liten mellan grupperna är den viktig. Fler biverkningar registrerades för docetaxel än paklitaxel, så även om det är en effektivare behandling medför den större risker. Studien publicerades i European Journal of Cancer Supplement vol 1:5.
De två taxanerna docetaxel och paklitaxel har i stort sett liknande effekt. I USA använder man mest paklitaxel medan det i Sverige varierar vilket man använder.
En studie som jämför de två läkemedlen planeras även för tidig bröstcancer, meddelade forskarna som presenterade sin studie vid en cancerkongress i Köpenhamn idag.

Docetaxel bättre än paklitaxel i jämförande bröstcancerstudie

0

Docetaxel (Taxotere) och paklitaxel (Taxol) har jämförts i behandling av avancerad spridd bröstcancer i en klinisk studie på 448 kvinnor. Enligt resultatet gav docetaxel en signifikant om än liten bättre överlevnad än paklitaxel (15,4 månader jämfört med 12,7 månader). I studien ingick kvinnor både före och efter menopaus.
Forskarna som lett studien menar att även om skillnaden är liten mellan grupperna är den viktig. Fler biverkningar registrerades för docetaxel än paklitaxel, så även om det är en effektivare behandling medför den större risker. Studien publicerades i European Journal of Cancer Supplement vol 1:5.
De två taxanerna docetaxel och paklitaxel har i stort sett liknande effekt. I USA använder man mest paklitaxel medan det i Sverige varierar vilket man använder.
En studie som jämför de två läkemedlen planeras även för tidig bröstcancer, meddelade forskarna som presenterade sin studie vid en cancerkongress i Köpenhamn idag.

Docetaxel bättre än paklitaxel i jämförande bröstcancerstudie

0

Docetaxel (Taxotere) och paklitaxel (Taxol) har jämförts i behandling av avancerad spridd bröstcancer i en klinisk studie på 448 kvinnor. Enligt resultatet gav docetaxel en signifikant om än liten bättre överlevnad än paklitaxel (15,4 månader jämfört med 12,7 månader). I studien ingick kvinnor både före och efter menopaus.
Forskarna som lett studien menar att även om skillnaden är liten mellan grupperna är den viktig. Fler biverkningar registrerades för docetaxel än paklitaxel, så även om det är en effektivare behandling medför den större risker. Studien publicerades i European Journal of Cancer Supplement vol 1:5.
De två taxanerna docetaxel och paklitaxel har i stort sett liknande effekt. I USA använder man mest paklitaxel medan det i Sverige varierar vilket man använder.
En studie som jämför de två läkemedlen planeras även för tidig bröstcancer, meddelade forskarna som presenterade sin studie vid en cancerkongress i Köpenhamn idag.

Liten användning av läkemedel mot osteoporos

0

I en retrospektiv databasstudie på 3 492 kvinnor, 60 år och äldre, diagnosticerades höft-, vrist eller kotfrakturer. Av dessa fick 822, eller 24 procent, läkemedel för sekundär osteoporosbehandling under det följande året. Studien utfördes på patienter som hade diagnosticerats mellan den 1 oktober 1994 och den 30 september 1996. Behandlingen som kartlades var östrogenbehandling, bisfosfonater eller kalcium

Bland kvinnorna med kotfraktur var läkemedelsanvändningen för osteoporos signifikant dubbelt så stor (44 %) jämfört med dem med höft- (21 %) och vristfraktur (23 %). Bland de 2605 kvinnor som inte fått osteoporosbehandling 90 dagar föra sin fraktur, 14 procent fick behandling under året efter frakturen. Ökad ålder var signifikant förknippad med mindre sannolikhet för att få osteoporosbehandling.

Författarna drar slutsatsen att majoriteten av kvinnor som fått en fraktur inte får osteoporosbehandling under det kommande året efter frakturen. De menar också att man måste förbättra omhändertagandet för att hitta och behandla osteoporos bland högriskpatienter.

Liten användning av läkemedel mot osteoporos

0

I en retrospektiv databasstudie på 3 492 kvinnor, 60 år och äldre, diagnosticerades höft-, vrist eller kotfrakturer. Av dessa fick 822, eller 24 procent, läkemedel för sekundär osteoporosbehandling under det följande året. Studien utfördes på patienter som hade diagnosticerats mellan den 1 oktober 1994 och den 30 september 1996. Behandlingen som kartlades var östrogenbehandling, bisfosfonater eller kalcium

Bland kvinnorna med kotfraktur var läkemedelsanvändningen för osteoporos signifikant dubbelt så stor (44 %) jämfört med dem med höft- (21 %) och vristfraktur (23 %). Bland de 2605 kvinnor som inte fått osteoporosbehandling 90 dagar föra sin fraktur, 14 procent fick behandling under året efter frakturen. Ökad ålder var signifikant förknippad med mindre sannolikhet för att få osteoporosbehandling.

Författarna drar slutsatsen att majoriteten av kvinnor som fått en fraktur inte får osteoporosbehandling under det kommande året efter frakturen. De menar också att man måste förbättra omhändertagandet för att hitta och behandla osteoporos bland högriskpatienter.

Liten användning av läkemedel mot osteoporos

0

I en retrospektiv databasstudie på 3 492 kvinnor, 60 år och äldre, diagnosticerades höft-, vrist eller kotfrakturer. Av dessa fick 822, eller 24 procent, läkemedel för sekundär osteoporosbehandling under det följande året. Studien utfördes på patienter som hade diagnosticerats mellan den 1 oktober 1994 och den 30 september 1996. Behandlingen som kartlades var östrogenbehandling, bisfosfonater eller kalcium

Bland kvinnorna med kotfraktur var läkemedelsanvändningen för osteoporos signifikant dubbelt så stor (44 %) jämfört med dem med höft- (21 %) och vristfraktur (23 %). Bland de 2605 kvinnor som inte fått osteoporosbehandling 90 dagar föra sin fraktur, 14 procent fick behandling under året efter frakturen. Ökad ålder var signifikant förknippad med mindre sannolikhet för att få osteoporosbehandling.

Författarna drar slutsatsen att majoriteten av kvinnor som fått en fraktur inte får osteoporosbehandling under det kommande året efter frakturen. De menar också att man måste förbättra omhändertagandet för att hitta och behandla osteoporos bland högriskpatienter.

Staten höjer ersättning med 900 miljoner

0

I budgetpropositionen som regeringen offentliggör idag utökas budgeten för hälsovård, sjukvård och social omsorg med omkring 3,6 miljarder kronor år 2004 i förhållande till årets budget.

Förändringen förklaras bland annat med att utgifterna för läkemedel beräknas öka med 900 miljoner kronor, skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

? Ökningen med 900 miljoner kronor för läkemedel gäller statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånens kostnader, enligt det avtal som finns för perioden 2002 till 2004, säger Fredrik Lennartsson, biträdande enhetschef på
socialdepartementets hälso- och sjukvårdsenhet till nyhetsbrevet.