Profilbild

Birgitta Gerne

Carema-syndromet har drabbat mig

Efter den senaste tidens larmrapporter om vanvård på äldreboenden är det säkert fler än jag som tar en extra runda med stavarna och tänker: Jag vill inte hamna där! Vad kan man då göra för att hålla sig så frisk som möjligt på ålderns höst? Experter på behandling av äldre är ense om att man […]

Isabella Karlsson tog fram ett naturligt UV-filter

I takt med förändrade solvanor och en ökad användning av solkrämer drabbas allt fler av kontaktallergier och fotoallergier mot solskyddsmedel.– Många av de kemiska UV-filter som används i solkrämer kan orsaka kontaktallergier, antingen i sig eller då de utsätts för solljus, säger Isabella Karlsson vid Göteborgs universitet. Inom ramen för sin avhandling har hon i […]

Thomas Edlund om att bränna fett i soffan

Ni ägnar er åt forskning kring diabetes, men är er nya substans O304 egentligen en diabetesbehandling? – Man kan säga att det började som ett rent diabetesprojekt. Men den substans som vi nu har tagit fram har i stället en bredare metabol effekt. Vi såg visserligen en antidiabeteseffekt hos försöksdjuren som behandlades med O304, men […]

Stina Carlsson har möjlig lösning för torra ögon

Miljontals människor världen över lider idag av ögontorrhet och den behandling som finns idag är mycket bristfällig, säger Stina Carlsson.Tillståndet gör att man hela tiden känner irritation i ögonen och har en känsla av sand eller skräp under ögonlocken. Förutom att det är påfrestande är det också farligt för ögat på sikt. Orsaken till problem […]

Malin Axelsson om hur personligheten påverkar följsamheten

Att många patienter inte tar sin medicin som rekommenderat är ett stort problem inom sjukvården och många sätt att förbättra följsamheten har prövats. Att studera personligheten är väl en ny infallsvinkel?– Ja det är något som man inte vet så mycket om. Jag tror, vilket var utgångspunkten för min avhandling, att personligheten är ytterligare en […]

Fetma farligt för levern

Patienter med förhöjda levervärden ska inte bara tillfrågas om sina alkoholvanor, vilket är det vanliga, utan också om sina matvanor. Fettlever har visat allt starkare samband med övervikt, insulinresistens, typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och kan orsaka allvarlig leversjukdom. I den engelskspråkiga litteraturen benämns tillståndet nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) och är idag den vanligaste orsaken till […]

Ann Burgaz kopplade blodtryck till D-vitamin

Det är känt sedan länge att brist på D-vitamin kan öka risken för benskörhet. Nu visar forskningen att D-vitamin också kan skydda mot andra sjukdomar som cancer, MS, diabetes och högt blodtryck.– Det kommer många nya rapporter om D-vitaminets betydelse just nu, men det saknas stora randomiserade studier som bevisar effekterna, säger Ann Burgaz vid […]

Johanna Skoogh om att cellgifter kan ge kognitiva biverkningar

Tidigare studier har pekat på att det finns en förhöjd risk för problem med minne och koncentration hos personer som överlevt cancer, men det har varit oklart hur mycket det påverkats av tidigare cellgiftsbehandling. Vad visar din forskning?– Min studie visar att det främst var talsvårigheter som patienterna upplevde. Bland personer som överlevt testikelcancer som […]

Oro för ökad off labelförskrivning

Den europeiska organisationen EAASM, European Alliance for Access to Safe Medicines släppte i början av april en rapport som visar att en omfattande off label-förskrivning utsätter patienterna för onödiga risker och kräver att EU tar tag i problemet och kommer med skarpare lagstiftning. EMA har tidigare gått ut med kritik mot den ökande off label-användningen […]

Ingela Lindh slår hål på myt om vikt och p-piller

Många unga kvinnor vill inte börja äta p-piller av rädsla för att gå upp i vikt eller slutar i tron att deras viktökning beror på att de använder p-piller. Men i sin avhandling kunde Ingela Lindh se att kvinnor som hade använt p-piller från tonåren och upp till 34 års ålder inte ökade mer i […]

Lennart Svensson om att kunna behandla vinterkräksjukan

Det är känt sedan tidigare att de flesta maginfektioner med kräkningar är orsakade av rotavirus och norovirus, så kallad vinterkräksjuka. Men vad det är som gör att man faktiskt kräks har varit oklart och där har ni nu en teori?– Vår forskning har visat att virusinfektionen och det toxin som utsöndras från infekterade celler retar […]

PPI kopplas till allvarliga biverkningar

I Sverige har konsumtionen av receptfria protonpumpshämmare, PPI ökat markant och de användes år 2009 av närmare åtta procent av befolkningen. Läkemedlen har betraktats som ofarliga, men nu visar allt fler studier att risken för allvarliga komplikationer kan vara större än man tidigare trott. Information om dessa biverkningar saknas till stor del i de vanliga […]

Carlsson har fått tillbaka sin substans

Redan när jag intervjuade Arvid Carlsson 2002 var han missnöjd med hur Pharmacia hade tagit hand om substansen OSU6162. Substansen hade han utvecklat på 1980-talet i sitt företag Carlsson Research. Nu är han desto mer upplyft. Efter många turer har han nu fått tillbaka rättigheterna till sin substans och i en första mindre prövning lyckats […]

Eva Lesén fann samband mellan inkomst och val

Hälften av alla personer över 75 år använde psykofarmaka under 2006 och en femtedel använde psykofarmaka som kan anses olämpliga. Det visar en avhandling av Eva Lesén vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.Hon kunde konstatera att ju lägre inkomst den äldre hade desto vanligare var användningen av den äldre typen av psykofarmaka trots att säkrare […]

Birgitta Segebladh om hur hormonerna påverkar PMDS

Premenstruella besvär brukar i dagligt tal kallas för PMS. Vad är skillnaden?– PMDS, som är förkortning för premenstruellt dysforiskt syndrom, är den idag vedertagna beteckningen för svåra premenstruella besvär. PMS, som användes tidigare, har genom åren fått beteckna allt möjligt som kvinnan anses ha problem med inför och under menstruationen. Det finns sedan länge internationellt […]

Läkemedel mot biverkningar nästa mål

Lätta darrningar är en vanlig följd av Parkinsons sjukdom men större okontrollerade ryckiga och flaxande rörelser, så kallade dyskinesier, är inte en följd av sjukdomen i sig utan orsakas av behandling med L-DOPA. Biverkningarna kan vara allvarliga och överskugga läkemedlets positiva effekter. Även nya terapier som skulle kunna vara ett alternativ till L-DOPA som nervcellstransplantation […]