Annons

Birgitta Segebladh om hur hormonerna påverkar PMDS

Premenstruella besvär brukar i dagligt tal kallas för PMS. Vad är skillnaden?– PMDS, som är förkortning för premenstruellt dysforiskt syndrom, är den idag vedertagna beteckningen för svåra premenstruella besvär. PMS, som användes tidigare, har genom åren fått beteckna allt möjligt som kvinnan anses ha problem med inför och under menstruationen. Det finns sedan länge internationellt […]

14 jun 2011, kl 13:35
0

Annons

Premenstruella besvär brukar i dagligt tal kallas för PMS. Vad är skillnaden?
– PMDS, som är förkortning för premenstruellt dysforiskt syndrom, är den idag vedertagna beteckningen för svåra premenstruella besvär. PMS, som användes tidigare, har genom åren fått beteckna allt möjligt som kvinnan anses ha problem med inför och under menstruationen. Det finns sedan länge internationellt fastslagna kriterier för syndromet och 2010 slog Läkemedelsverket fast den svenska beteckningen PMDS.  
–De vanligaste symtomen vid PMDS är humörsvängningar och nedstämdhet och man räknar med att det drabbar tre till åtta procent av kvinnor i fertil ålder.

Vad var syftet med din avhandling?
– Jag ville undersöka sambandet mellan PMDS och hormonella och psykologiska faktorer. Progesteron eller gulkroppshormon är väl studerat men däremot inte östrogenets betydelse. Vissa studier har antytt att andra orsaker kan bidra till PMDS som stress eller att kvinnan varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. Där visar existerande studier inte några entydiga resultat.
– Enligt mina studier verkar den viktigaste utlösande faktorn vara både östrogen- och progesteronsvängningar under menstruationscykeln.

Hur var studierna upplagda?
– Ett flertal studier har visat att medicinsk behandling för att tillfälligt ta bort ägglossningen med en GnRH-analog ger en klar förbättring av PMDS-symtomen, dock till priset av att kvinnan försätts i ett klimakteriellt tillstånd. Behandlingen är ett elegant sätt att studera hormonell effekt hos PMDS-patienter.
– I en randomiserad dubbelblind klinisk studie fick 25 kvinnor sådan behandling med tillägg av progesteron och två olika doser av östrogen samt placebo. Den högre dosen östrogen i kombination med progesteron gav mest återkommande symtom av nedstämdhet och irritabilitet jämfört med placebo. Bäst mådde kvinnorna med östrogen och placebo.

I vilken utsträckning förekommer sådan behandling?
– Mycket lite. Men för kvinnor med mycket svåra besvär kan man använda det under en begränsad period, normalt ett eller två år.
– Idag är den vanligaste behandlingen för PMDS antidepressiv behandling med SSRI och där har studier under de senaste 20 åren visat en tydlig effekt. Men tyvärr vet man att det finns en mycket stor placebo-effekt och det är inte alla som blir hjälpta.  Dessutom kan de sexuella biverkningarna vara besvärande.

Det är en behandling som ofta kritiserats. Är det något att rekommendera?
– Kontakt med de kvinnor som deltog i studierna visade att de har ett allvarligt tillstånd som inverkar på livskvalitet och det bör behandlas med tillgänglig evidensbaserad medicin. PMDS är varken ett inlärt fenomen eller något som är socialt konstruerat för att sälja läkemedel till annars friska kvinnor.
– De som försöker sätta sig in dessa kvinnors problematik använder i första hand SSRI och det är det jag i första hand förskriver.

Du har också undersökt effekten av P-piller?
– Många kvinnor upplever humörbiverkningar av p-piller och därför gjorde jag en tvärsnittsstudie på 118 kvinnor med olika erfarenhet av p-piller. Kombinerade p-piller innehåller både gulkroppshormon och östrogen och mina studier visar att sambandet kan vara mer komplext än bara exponering för hormoner.
– Om p-piller var den viktigaste orsaken till en ökad förekomst av depression och oro borde det vara en lägre förekomst hos tidigare användare vilket det inte var.
– Dessutom har man sett att nyare p-piller har kunnat ge en liten förbättring av symtomen hos vissa patienter.