Annons
Nu lämnar hon över klubban
Snart tar Eva Sjökvist Saers porträtt plats bland övriga styrelseordförandens porträtt på Apotekarsocieteten, det första på en kvinna i APSs historia. Till vänster hänger Sven Söderlundh, ordf. 1966-1978 och till höger Teodor Canbäck, ordf. 1973-1980.

Nu lämnar hon över klubban

Efter 12 år i Apotekarsocietetens tjänst lämnar Eva Sjökvist Saers över ordförandeklubban. “Allt har sin tid”, säger hon, samtidigt som hon inte stänger dörren till organisationen helt.

19 maj 2016, kl 10:25
0

Eva Sjökvist Saers

är till vardags vd för APL och har varit det sedan 2003. Hon är i grunden apotekare och har disputerat i farmaceutisk vetenskap.

"Om fem år tror jag APS har befäst sin ställning som engagerad och aktiv aktör i debatten och känt för att driva olika frågeställningar mot lösningar"

Åtta år som Apotekarsocietetens styrelseordförande är både längre än någon tidigare har innehaft posten och längre än de stipulerade tre mandatperioderna à två år var. Det är svårt att dra andra slutsatser än att Eva Sjökvist Saers har varit en uppskattad ordförande.

Totalt har det blivit 12 år i styrelsens tjänst, de första två åren som ”vanlig” styrelseledamot, de två efterföljande som vice ordförande och sedan 2008 som ordförande. Eftersom organisationen valde ny vd samtidigt som det ordinarie ordförandeuppdraget gick ut 2014 valdes Eva Sjökvist Saers om för en fjärde mandatperiod. Men nu är det dags att lämna över ordförandeklubban.

– Allt har sin tid. Men jag stänger inte dörren helt till APS utan det kan dyka upp saker framöver där jag kanske kan vara behjälplig och agera bollplank och sakkunnig. Det gör jag gärna.

Det har hänt mycket inom läkemedelsområdet under Eva Sjökvist Saers tid som ordförande. De stora läkemedelsbolagen har blivit färre med mindre inhemsk forskning och industrin präglas av många småbolag som samarbetar med de stora.

Hur har den utvecklingen påverkat APS?
– Det är en helt annan läkemedelsbransch än för tio år sedan. Förr kunde de stora bolagen skicka stora delar av personalen på flerdagskurser. Det gör man inte längre och de mindre bolagen har inte samma ekonomiska förutsättningar. Även apoteksbranschen har genomgått stora förändringar i och med omregleringen.

Vad har omregleringen inneburit?
– Nu finns det fler aktörer som alla kräver olika lösningar vad gäller information, profession och logistik. Det finns fortfarande fortbildnings- och utbildningsbehov, men hur behoven ser ut har ändrats. Även sjukvården är under stor förändring, både generellt och vad gäller läkemedel. Till exempel finns det nu ett stort antal farmaceuter i landstingen på positioner som inte fanns för tio år sedan. Alla dessa förändringar ställer krav på APS som organisation, och hur sektionerna ser ut, för att utveckla utbildningsverksamheten och hur vi kommunicerar.

Även den digitala utvecklingen har påverkat hur omvärlden ser ut och därmed APS verksamhet.

– Hur information distribueras har förändrats drastiskt. Digitaliseringen gör också att nätverk ser annorlunda ut i dag. Numera kan mycket av arbetet ske på distans utan fysiska träffar. Men jag tror att många uppskattar det fysiska mötet när det sker och där kan APS erbjuda alternativ och vara en plattform och mötesplats för att driva viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

Men de stora förändringar som har skett i samhället i stort och på läkemedelsområdet i synnerhet ska inte ska ses som hot utan som möjligheter, tycker Eva Sjökvist Saers.

– Inom APS måste vi driva utvecklingen, inte bara anpassa oss, och det ska vi göra genom ett kvalitetssäkrat opinions-, och utbildningsarbete, kunskapsförmedling och dialog med andra aktörer inom läkemedelsområdet. Där tror jag att vi upplevs som på hugget och det är imponerande hur många arbetsgrupper, referensgrupper och styrgrupper APS är med i, både vad gäller ledningen och APS medlemmar.

Även APS som organisation har genomgått stora förändringar under din tid som ordförande. Hur har det varit att driva igenom dem?
– Med de omvärldsförändringar som varit fungerar det inte att köra på som vanligt och därför har vi gjort en kompetensväxling och en modernisering på olika fronter. Kursutbudet ser inte ut som för tio år sedan och tidningen Läkemedelsvärlden har gått från fysisk papperstidning till en digital produkt. Förändring är en del i utvecklingen och i grunden något positivt. Samtidigt måste det finnas en långsiktig vision och tydlig strategi för vilka frågor vi ska arbeta med.

Vad har varit roligast under dina år inom APS?
– Det är mycket som har varit roligt och det är svårt att peka ut en enskild händelse. Det har varit väldigt spännande att arbeta med de olika styrelseledamöter som passerat och jag har haft förmånen att arbeta med fantastiska styrelser. När vi har stått inför utmaningar har vi kavlat upp ärmarna ihop med ledningen och lyckats lösa dem. Sedan tycker jag interaktionerna med de vetenskapliga kretsarna och sektionerna där vi enats om vad vi ska prioritera har varit mycket givande. Alla möten utifrån olika frågeställningar och perspektiv gör APS till en fantastisk organisation.

Kan du ge något exempel på när ni har ”kavlat upp ärmarna”?
– Till exempel i samband med Astra Zenecas förändringar i Lund och Södertälje och vid omregleringen av apoteksmarknaden. Båda dessa händelser har tvingat oss att tänka nytt kring våra utbildningar och hur vi säkerställer att det finns en dragningskraft i de utbildningar och evenemang vi har. Där har det varit viktigt att hitta en modell där det är tydligt vilka frågor vi driver och där vi värnar vårt oberoende.

Vad har varit mest utmanande?
– Ett stort steg var när vi gick från papperstidning till webb och helt bytte modell. En annan är den förändring som skett inom läkemedelsindustrin där de små bolagen inte har lika mycket pengar som de stora.

Var är APS om fem år?
– Då tror jag att APS har befäst sin ställning som engagerad och aktiv aktör, både i debatten och för att driva olika frågeställningar mot lösningar. Med den ledning och besättning vi har och hur vi utvecklar våra samarbeten ses vi redan i dag som en viktig aktör på läkemedelsmarknaden och det ska vi fortsätta vara. Det finns en otrolig styrka inom organisationen.

Vilket råd vill du ge din efterträdare?
– Var engagerad och bidra aktivt i det APS står för i dag och ska stå för framgent. Bidra med nätverk och kunskap – du kommer att få tusenfalt igen. Det är vansinnigt kul att jobba med så engagerade människor och det finns en enorm potential.

Även om Eva Sjökvist Saers ska lämna ifrån sig ordförandeklubban i samband med Apotekarsocietetens nära förstående fullmäktigemöte talar hon genomgående om APS som ett ”vi”.

– Jag kör ända in i kaklet. Sedan ska jag fundera på vad jag ska använda min tid till. Jag är engagerad inom andra delar inom läkemedelsområdet och brinner för att stärka svensk life science.

Ny styrelse, inklusive ordförande, för Apotekarsocieteten väljs på organisationens fullmäktigemöte den 21 maj.