Malin Grape om 2024 års FN-möte om antibiotikaresistens:

”Sverige driver på för att sätta konkreta mål”

AMR-ambassadören är försiktigt hoppfull inför nästa års globala högnivåmöte om antibiotikaresistens.
8 dec 2023, kl 07:45

Slopat krav på id-koll i omarbetat regelförslag

Läkemedelsverket har lyssnat på protesterna och slopar kravet på id-koll vid e-handel med läkemedel.
7 dec 2023, kl 09:25

Årslång kö för att få hivförebyggande Prep

Väntan på hivförebyggande Prep är nu upp till ett år. I Region Stockholm växer kön trots att vården utökats.
7 dec 2023, kl 08:45
MAGNUS GISSLÉN PRISAS MED GULDARKEN

”Jag är väldigt glad och djupt hedrad över priset”

Infektionsprofessorn och statsepidemiologen Magnus Gisslén får Guldarken för sitt mångåriga arbete mot hiv.
6 dec 2023, kl 13:40

Apoteken välkomnar besked om naloxon

Apoteksföreningen ser Läkemedelsverkets besked som början på att införa ett farmaceutsortiment.
6 dec 2023, kl 09:52

Cannabisklinik anmälde läkares förskrivning till IVO

IVO begär nu att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, drar in läkarens legitimation.
5 dec 2023, kl 11:07
Fem frågor till Talla Alkurdi, regionråd (S) i Stockholm

”Vi räknar med att de flesta vårdgivare vill göra rätt”

Nya reklamregler ska stoppa onödig läkemedels-förskrivning och annan medicinskt omotiverad vård.
5 dec 2023, kl 09:37

Begränsar användningen av pseudoefedrin

På grund av risken för allvarliga hjärnbiverkningar inför EMA begränsningar för läkemedel med pseudoefedrin.
4 dec 2023, kl 10:36
Annons

EMA ställer fler frågor om fetmaläkemedlen

EMA:s säkerhetskommitté PRAC är ännu inte nöjd med svaren om självmordstankar och självskadebeteende.
4 dec 2023, kl 09:15

Björn Eriksson får ledande roll i europeiskt nätverk

Läkemedelsverkets generaldirektör blir ny ordförande inom myndighetsnätverket Heads of medicines agencies.
1 dec 2023, kl 11:42

Första barnet i Sverige har fått genterapin Libmeldy

Skånes universitetssjukhus i Lund är nordiskt centrum för behandling med den nya livräddande terapin.
1 dec 2023, kl 08:12

Ny lösning öppnar för receptfritt naloxon

Receptfritt naloxon kan trots allt bli verklighet. Denna nya slutsats presenterar nu Läkemedelsverket.
30 nov 2023, kl 12:17

Cancerterapin CAR-T misstänks ge cancerrisk

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har inlett en ny säkerhetsgranskning av samtliga CAR-T-terapier.
29 nov 2023, kl 09:25
ÅRETS VACCINKAMPANJ MOT COVID-19

KRÖNIKA: ”För tidigt att säga att det är för sent”

Läkemedelsvärldens Anna Bäsén om att bedöma tajmingen av årets samordnade vaccinkampanj i förväg.
29 nov 2023, kl 08:40
1 600 vaccinatörer i full gång med jätteprojekt

Ska utrota cancer i livmoderhalsen

Några startade snabbare än andra, men nu är alla regioner på banan. 547 vaccinmottagningar medverkar. Målet är att snart utrota livmoderhalscancer.
28 nov 2023, kl 11:05

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter öka

Kurvorna pekar brant uppåt inte minst bland barn, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.
28 nov 2023, kl 09:20

Studie blev bakslag för antikropp mot Alzheimer

Slutliga resultat från studier av Alzheimerkandidaten gantenerumab bekräftar bilden av ett misslyckande.
27 nov 2023, kl 10:47

Bara kända smittämnen bakom infektionsvåg i Kina

Världshälsoorganisationen, WHO, har fått svar på sina frågor till Kina om infektionsvågen bland barn.
27 nov 2023, kl 09:40
Avgående NT-rådsordföranden om sjunkande evidenskrav och stigande läkemedelspriser:

”Det måste komma en förändring”

Gerd Lärfars går i pension och lämnar NT-rådet efter sju händelserika år som dess ordförande. Ibland kommer hon att sakna hetluften, medger hon.
24 nov 2023, kl 08:14
Fem frågor till Annelie Nilsson, receptarie i Fagersta

”Det är viktigt att vi aldrig tappar bort farmacin”

Hon har jobbat på samma apotek i 28 år. Nyligen fick Annelie Nilsson pris för en av sina kundinsatser.
23 nov 2023, kl 10:05

WHO begär mer info av Kina om utbrott bland barn

Rapporter om ökning av lunginflammation hos barn i norra Kina får Världshälsoorganisationen att reagera.
23 nov 2023, kl 08:46

Företaget till vården: Skriv inte ut till nya patienter

Läkemedelsföretaget Novo nordisk försöker ransonera diabetesläkemedlen Ozempic och Victoza.
22 nov 2023, kl 11:42
Nya forskningsresultat om sköldkörtelsjukdom:

Reumatologiska läkemedel tycks skydda sköldkörteln

En svensk studie tyder på att antireumatiska läkemedel också kan förebygga autoimmun sköldkörtelsjukdom.
22 nov 2023, kl 11:00

Testar ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter

För första gången testar forskare en ny cellterapi mot diabetes typ 1 på patienter. De hoppas på ett botemedel.
21 nov 2023, kl 09:30

Gnissel mellan parter om Beyfortus mot RS-virus

Inga barn i Sverige får det nya läkemedlet inför kommande säsong. Det finns olika bilder av varför.
20 nov 2023, kl 11:02

Prestigefyllda utmärkelser till lekanemab

Det ursprungligen svenskutvecklade Alzheimer-läkemedlet vann två priskategorier vid Scrip awards.
20 nov 2023, kl 08:54