Tillvänjning gav god effekt mot veteallergi

Drygt hälften av de veteallergiska barnen i en studie tålde vete efter ett års behandling.

Ny diabetesbehandling testas kliniskt

Forskare i Uppsala testar i en nystartad pilotstudie om substansen gaba kan sätta i gång ny insulinproduktion hos patienter med diabetes typ 1.

Behandling av hepatit C kan sannolikt kortas

Fler hepatit C-patienter kan troligen botas på kortare tid än med tolv veckors behandling, visar ny forskning.

Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk

Omega 3 i hög dos hade en skyddande effekt hos patienter med känd hjärt-kärlrisk jämfört med placebo.

Diabetesläkemedel motverkade hjärtsvikt

Astrazenecas SGLT2-hämmare Forxiga minskade sjukhusinläggningarna för hjärtsvikt vid diabetes typ 2.

Byte av antibiotika minskade svåra diarréer

Nya antibiotikariktlinjer halverades antalet patienter som fick allvarliga tarminfektioner.

Patient fick annan kunds läkemedel på apotek

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.

“Nedläggningen bryter mot lagen”

I en brev till socialminister Annika Strandhäll kräver professionsföreträdare för hälso- och sjukvården att nedläggningsbeslutet om Läkemedelsboken omprövas.
Annons

70-åringar erbjuds brett vaccinationspaket

Region Jönköpings län kommer att införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar.

Nya USA-regler kan ge fler läkemedel mot barncancer

Lagändringar och särskilda satsningar i USA väntas få fler företag att utveckla läkemedel mot barncancer.

Industrin måste minska utsläppen av antibiotika

Utsläpp vid tillverkningen driver på resistensutvecklingen och nu måste industrin agera, bloggar Ingrid Helander.

Projekt om peptider gav lovande resultat

Antimikrobiella peptider kan med hjälp av nanoformulering bli viktiga alternativ till antibiotika.

Höga koncentrationer av läkemedel funna i spindlar

Forskare kartlägger hur läkemedelsrester från avloppsvatten sprids till olika arter i näringskedjan.

Inget stöd för att vaccin ger allergi

Barn som vaccinerats enligt barnvaccinationsprogrammet har inte större risk för allergier än ovaccinerade, bekräftar en ny studie från Karolinska institutet.

TLV utreder subvention av Aimovig mot migrän

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om Aimovig kommer inom tre månader.

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

Ändrade föreskrifter gör nu att även sjuksköterskor kan förskriva läkemedlet naloxon mot opioidöverdoser.