Ersättning till läkemedels-skadad efter överklagande

Enligt fackliga jurister bör ett nyligen avgjort mål göra det lättare att få ersättning för läkemedelsskador.
8 dec 2022, kl 09:15
Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19

Utredning vill se avtal med fler leverantörer 2023

Det är viktigt att undvika monopol för en tillverkare anser den statliga utredningen om tillgång till covid-19-vacciner.
8 dec 2022, kl 09:10

Ny rekommendation om variantanpassade vacciner

Två variantanpassade covid-19-vacciner kan ges även till tidigare ovaccinerade personer, anser EMA.
7 dec 2022, kl 08:55
Annons

Folkhälsomyndigheten gör extra vaccinkampanj

För att skydda sig mot vinterns smittor uppmanas äldre att vaccinera sig mot både covid-19 och influensa.
7 dec 2022, kl 08:43

Ansöker om godkännande i EU för läkemedel mot ALS

Läkemedelsmyndigheten EMA har tagit emot Biogens ansökan om godkännande av tofersen mot ärftlig ALS.
6 dec 2022, kl 10:24
Annons

Postcovid lika vanligt hos icke sjukhusvårdade

Postcovid drabbar inte bara covid-19-patienter som är så sjuka att de hamnar på sjukhus, visar en aktuell studie.
6 dec 2022, kl 09:00

Bara fyra av tio vet att väl-behandlad hiv inte smittar

Med välinställd antiviral behandling smittar inte hiv vid sex. Men kunskapen om detta i befolkningen är låg.
5 dec 2022, kl 10:18

Organ från djur väcker svåra frågor

Statens medicinsk-etiska råd vill sätta igång en samhällsdebatt om transplantation från djur till människa, så kallad xenotransplantation.
5 dec 2022, kl 08:34

TLV:s chefsfarmaceut i ledningen för HTA-arbete

Niklas Hedberg blir vice ordförande inom ett EU-uppdrag om utvärderingar av läkemedel och medicinteknik.
2 dec 2022, kl 11:02
FORSKARE I FOKUS

”Enorm kick att vara molekylmakare”

Kemiprofessorn Fredrik Almqvist gillar att skapa helt nya substanser och drivs av att hjälpa till att möta det globala hotet från växande antibiotikaresistens.
2 dec 2022, kl 08:45

Ökad efterfrågan orsakar brist på diabetesläkemedel

Det råder brist på diabetesläkemedlet Ozempic, vars aktiva substans semaglutid även främjar viktminskning.
1 dec 2022, kl 08:21
Apkoppor ska byta namn även på svenska

”Inte lätt men vi får fundera på vad som passar”

Socialstyrelsens experter på terminologi har fått en svår nöt att knäcka, och dessutom under tidspress.
1 dec 2022, kl 07:53

Data publicerade om bromseffekt mot Alzheimer

Den svenskutvecklade läkemedelskandidaten lecanemab gav en måttlig inbromsning av sjukdomen.
30 nov 2022, kl 10:04

NT-rådet avråder från nyinsättning av Translarna

Vissa patienter med Duchennes muskeldystrofi bör dock få fortsätt behandling med Translarna, enligt NT-rådet.
30 nov 2022, kl 08:32

Nätkunder fick andra kunders läkemedel

Ett nätapotek har lex Maria-anmält sig själv efter att ha skickat fel paket till 34 kunder.
30 nov 2022, kl 07:44

Dödsfall kopplas till Alzheimerkandidat

En kvinna i USA fick en dödlig stroke under behandling med svenskutvecklade lecanemab.
29 nov 2022, kl 10:58

God smärtlindring av placebo i cannabisstudier

I studier av cannabis mot smärta syns ofta avsevärd smärtlindring i placebogruppen, visar svenska forskare.
29 nov 2022, kl 10:00

Hon blir ny ordförande i Sveriges farmaceuter

Under helgens fullmäktige valdes Agnieszka Madej till Sveriges farmaceuters nya förbundsordförande.
28 nov 2022, kl 10:09

Forskare: D-vitaminbrist på grund av läkemedel missas

Enligt en avhandling förbiser sjukvården ofta läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och benskörhet.
28 nov 2022, kl 09:05

Nytt stöd för god skydds-effekt av apkoppsvaccinet

En dos vaccin gav 78 procents skyddseffekt enligt en analys från Storbritanniens myndighet för hälsosäkerhet.
25 nov 2022, kl 10:02
Fem frågor till Johan Modin, Etikprövningsmyndigheten

”Mer etikkunskap ger en starkare forskningsnation”

Vad gör Etikprövningsmyndigheten för att öka kunskapen om etikprövning i forskarsamhället?
25 nov 2022, kl 08:56

NT-rådet ändrar sig om CAR-T-terapin Tecartus

Nu får vården klartecken från NT-rådet att använda Tecartus mot cancersjukdomen mantelcellslymfom.
24 nov 2022, kl 12:46

Två vill bli ordförande i Sveriges farmaceuter

Sandra Jonsson och Agnieszka Madej kandiderar båda till posten som förbundsordförande.
24 nov 2022, kl 09:15

Läkemedelsverket överklagar till regeringen

Är E-hälsomyndigheten skyldig att lämna ut vissa sekretesskyddade uppgifter till Läkemedelsverket?
23 nov 2022, kl 13:13

Första genterapin mot hemofili B godkänns i USA

Läkemedelsmyndigheten FDA godkänner genterapin Hemgenix mot den genetiska blödarsjukan hemofili B.
23 nov 2022, kl 10:59

Monoklonal antikropp skyddade mot malaria

En studie i Mali visar att en monoklonal antikropp gav ett 88-procentigt skydd mot malariainfektion.
23 nov 2022, kl 09:12