Migränmedicin subventioneras

TLV har beslutat att det förebyggande migränläkemedlet Aimovig ska ingå i läkemedelsförmånen.

Patient fick för mycket lokalbedövning

En patient som opererades för hemorrojder hamnade på intensiven efter att ha fått för mycket lokalbedövning.

Bolagen ska betala tillbaka nästan tre miljarder kronor

Lyckade sidoöverenskommelser gör årets återbäring på läkemedel mer än dubbelt så stor som fjolårets.

Biosimilar för diabetesvård in på Kloka listan

En ny biosimilar för diabetespatienter tas nästa år in på Kloka listan i Stockholms läns landsting.

Rekordmånga vaccinerar sig mot influensa

Hittills i år har fler personer vaccinerat sig mot influensa än under motsvarande period tidigare säsonger.

Nytt läkemedelssamarbete vill märkas utan att synas

Samverkan kring läkemedelsfrågor kan bli bättre. Mikael Hoffmann bloggar om ett nytt professions-initiativ.

VA-barometern: För lite fakta i politiken

En majoritet av befolkningen anser att vetenskaplig måste ges större utrymme i den politiska debatten.

Diabetesforskare får nordiskt medicinpris

Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.

Macchiarini-ärenden tas upp igen

Delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini tas upp igen och möjligen kan fler personer delges misstanke, enligt överåklagare Mikael Björk.

Båda influensavaccinerna är på väg att ta slut

Årets båda fyravalenta influensavacciner är nu restnoterade, men ett trivalent alternativ finns.

Nyfödd fick för låg dos av antibiotika

Den felaktiga läkemedelsbehandlingen upptäcktes först när det svårt sjuka barnet blev ännu sämre.

“En fantastisk idé – om den fungerar i praktiken”

Forskarna bakom studien om toalettblocket Pcure svarar bolaget Pharem Biotechs vd Martin Ryen.

Nytt bakslag i Tyskland för svensk förkylningsspray

En domstol i Frankfurt har avslagit ett överklagande från det svenska företaget bakom Coldzyme.

“Allvarliga brister i Akademiskas pilotstudie”

Pharem Biotechs vd, Martin Ryen, ifrågasätter studien som toablocket Pcures läkemedelsrenande effekt.

ECDC: “Erbjud nyanlända vaccin och screening”

EU:s smittskyddsmyndighet rekommenderar att mer satsas på förebyggande insatser bland nyanlända.

Toablock renade inte vatten på sjukhus

Användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ingen effekt på mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, visar ny studie.