Hälsoekonomer efterlyser mer data om Yescarta

Det är osäkert hur många som botas, skriver TLV i sin första ekonomiska utvärdering av en CAR-T-terapi.

Hon blir KI:s nya universitetsdirektör

Katarina Bjelke blir ny universitetsdirektör vid Karolinska institutet, där hon efterträder Per Bengtsson.

Det är nu vi ska locka med Sveriges EMA-kampanj

Budskapet om Sverige som life science-nation gäller även efter EMA-omröstningen, bloggar Lars Dagerholt.

Diabetesläkemedel ökade risken för amputation

SGLT2-hämmare fördubblade risken för amputation av nedre extremiteter i en stor nordisk diabetesstudie.

Tillvänjning gav god effekt mot veteallergi

Drygt hälften av de veteallergiska barnen i en studie tålde vete efter ett års behandling.

Ny diabetesbehandling testas kliniskt

Forskare i Uppsala testar i en nystartad pilotstudie om substansen gaba kan sätta i gång ny insulinproduktion hos patienter med diabetes typ 1.

Behandling av hepatit C kan sannolikt kortas

Fler hepatit C-patienter kan troligen botas på kortare tid än med tolv veckors behandling, visar ny forskning.

Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk

Omega 3 i hög dos hade en skyddande effekt hos patienter med känd hjärt-kärlrisk jämfört med placebo.
Annons

Diabetesläkemedel motverkade hjärtsvikt

Astrazenecas SGLT2-hämmare Forxiga minskade sjukhusinläggningarna för hjärtsvikt vid diabetes typ 2.

Byte av antibiotika minskade svåra diarréer

Nya antibiotikariktlinjer halverades antalet patienter som fick allvarliga tarminfektioner.

Patient fick annan kunds läkemedel på apotek

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.

“Nedläggningen bryter mot lagen”

I en brev till socialminister Annika Strandhäll kräver professionsföreträdare för hälso- och sjukvården att nedläggningsbeslutet om Läkemedelsboken omprövas.

70-åringar erbjuds brett vaccinationspaket

Region Jönköpings län kommer att införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar.

Nya USA-regler kan ge fler läkemedel mot barncancer

Lagändringar och särskilda satsningar i USA väntas få fler företag att utveckla läkemedel mot barncancer.

Industrin måste minska utsläppen av antibiotika

Utsläpp vid tillverkningen driver på resistensutvecklingen och nu måste industrin agera, bloggar Ingrid Helander.

Projekt om peptider gav lovande resultat

Antimikrobiella peptider kan med hjälp av nanoformulering bli viktiga alternativ till antibiotika.