Toablock renade inte vatten på sjukhus

Användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ingen effekt på mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, visar ny studie.

Bakslag för Imfinzi mot huvud- och halscancer

Immunläkemedlet Imfinzi ökade inte överlevnaden vid avancerad huvud-och halscancer i en fas III-studie.

Diabetesläkemedel gav brett hjärt-kärlskydd

En aktuell studie visar att inte bara högriskpatienter får hjärt-kärlskydd av diabetesläkemedlet liraglutid.

Ny forskning ska utveckla kundmötet på apotek

Karin Svensberg är forskare i samhällsfarmaci och får Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning.

”Det är ödets ironi att Imovane är restnoterat”

Jakten på julmys märks både hemma och på apoteket, skriver Christina Ljungberg i en blogg i adventstid.

Hpv-vaccin till pojkar på gång i Finland

En expertgrupp i Finland utreder cancerskyddande vaccinering mot humant papillomvirus också för pojkar och ska snart lägga fram ett förslag för riksdagen.

“Arbetet mot resistens måste vara mångsidigt”

Malin Grape från Folkhälsomyndigheten belyste antibiotikaresistensens komplexitet vid ett seminarium.

Hon är ny chef för Läkemedelsakademin

Apotekaren Hanna Flygar tar över som verksamhetschef för Apotekarsocietetens utbildningsbolag.

Därför ljuger patienter ofta för sin läkare

Amerikanska forskare har undersökt varför vi inte alltid säger som det är till doktorn om livsstil och medicinering.

CAR-T-terapi kan ge långvarig effekt

Aktuella studier visar att behandling kan hålla tillbaka sjukdomen under lång tid vid B-cellslymfom.

Antalet mässlingsfall ökar globalt

Sedan 2000 har antalet som insjuknat i mässling stadigt minskat. Tills nu. Nya siffror visar att antalet mässlingsfall globalt nu ökar för första gången på 20 år.

Ministrar enades om EU:s nya forskningsprogram

EU:s forskningsministrar har enats om inriktningen för EU:s nya ramprogram för forskning 2021-2027.

200 miljoner till klinisk behandlingsforskning

Totalt 16 projekt får dela på Vetenskapsrådets anslag för klinisk behandlingsforskning de kommande tre åren.

Samverkan om antibiotika fortsätter med Vinnovastöd

Samverkansplattformen Platinea ska förbättra tillgängligheten och användningen av antibiotika.

Nytt centrum för genetisk analys startas i Göteborg

Genom den nationella satsningen på precisionsmedicin startar Sahlgrenska ett nytt analyscentrum.

Ny handledsprotes möjliggör naturliga rörelser

Svenska forskare har utvecklat en ny konstgjord handled som ökar amputerades rörelseförmåga.