Annons
IGN-STRAFF FÖR HYLLNING AV BOTOX
Nu straffas reklam om utmärkelse för botox
Foto: Istock

Nu straffas reklam om utmärkelse för botox

IGN bestraffar nu Galderma för framhållandet av en utmärkelse där deras botox, Alluzience, kallas bäst.

18 jun 2024, kl 11:00
0

Annons

Läkemedelsföretaget Galderma marknadsför Alluzience som är botox, botulinum toxin typ A.

Man injicerar det aktuella läkemedlet. Läkemedlet förbättrar tillfälligt måttliga till uttalade glabellarynkor mellan ögonen. Glabellarynkor är läkarspråk för de vertikala rynkorna mellan ögonbrynen. I normalt tal kallar man ofta dessa rynkor för ”argrynkor” eller ”bekymmersrynkor”.

Alluzience är ett godkänt läkemedel för personer under 65 år vars rynkor “har en betydande psykologisk påverkan på patienten.”

Nu straffas Galderma av IGN, Informationsgranskningsnämnden, för brott mot läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).

IGN fäller läkemedelsföretaget för påståenden om läkemedlet i ett nyhetsbrev som nämnden anser är vilseledande. Beslutet publicerades igår.

Får utmärkelse för bästa botox

Bakgrunden är ett nyhetsbrev från Galderma. I det aktuella nyhetsbrevet skriver företaget om ”höjdpunkter” från en konferens om estetisk medicin som hölls i Monaco i mars i år. Den heter Aesthetic & anti­ aging medicine world congress, förkortat AMWC.

I nyhetsbrevet påstår Galderma att deras företag sticker ut som ”en av de ledande innovatörerna inom injicerbar estetik”. Företaget nämner också att hela 300 företag ställde ut på konferensen.

I en rubrik i nyhetsbrevet skriver företaget att ”Galderma vinner på AMWC Aesthetic medicine awards”.

Företaget uttrycker vidare sin stolthet över att de ”tog hem två priser under det prestigefyllda Aesthetic medicine awards: ­ Best injectables for skin revitalization med Restylane skinboosters (och) ­ Best neuromodulator med Alluzience (botulinumtoxin typ A)”.

Kallar företagets botox för bäst

Den första produkten Galderma framhåller som prisvinnare är en medicinteknisk produkt, en så kallad filler. Den aktuella fällningen gäller den andra av företagets produkter som får pris. Produkten är läkemedlet Alluzience vilket är botox.

IGN granskar information om läkemedel och inte medicintekniska produkter. Nämnden slår nu ner på de utsagor företaget gör om Alluzience i sitt nyhetsbrev.

Nämnden framhåller att man inte får antyda att ett läkemedel eller en verksam substans har någon speciell fördel, kvalitet eller egenskap om det inte kan styrkas.

”Att framföra att ett läkemedel vunnit ett pris kan tolkas som att läkemedlet är bäst i sin klass och vara en outtalad jämförelse av läkemedel inom klassen”, skriver NBL.

Företaget bestrider IGN-kritiken

Galderma svarar att de med sin text om utmärkelserna bara syftar till att kort visa höjdpunkter från kongressen där företagets läkemedel vinner pris.

Därefter skriver företaget också att de själva inte kommit fram till priset eller till titeln på utmärkelsen: ”Best neuromodulator”.

Galderma påpekar att de inte avser att vilseleda och påstå att produkten är bäst. De vill bara förmedla höjdpunkter och nyheter från kongressen.

Läkemedelsföretaget betonar också att de inte tänker använda priset som ett ”claim” (produktpåstående). De kommer inte heller att använda priset i sin marknadsföring, skriver de.

Nämnden fäller informationen

IGN accepterar inte Galdermas motargument.

Nämnden skriver i sitt beslut att: ”Ett pris innebär normalt att något/någon är bäst i sin klass och innebär därför en outtalad jämförelse av produkter eller företeelser inom klassen. När man i nyhetsbrevet framhåller att Alluzience har fått pris som ”Best neuromodulator” på Aesthetic & anti-aging medicine world congress (AMWC) 2024 förmedlas intrycket att Alluzience är bättre än andra läkemedel i sin klass.”

Informationen i nyhetsbrevet är vilseledande, tycker IGN.

Nämnden anser avsteget från regelverket är av normalgraden. På grund av detta bestämmer nämnden att Galderma ska betala en avgift på 110 000 kronor.