Annons
Vården ska hitta och behandla fler med halsfluss
Foto: Istock

Vården ska hitta och behandla fler med halsfluss

Den stora spridningen av invasiva grupp A-streptokocker leder till ändrade rekommendationer.

18 jun 2024, kl 08:40
0

Annons

Folkhälsomyndigheten vill nu att primärvården ska hitta och behandla fler med halsfluss (faryngotonsillit). I samråd med Läkemedelsverket publicerar myndigheten därför kompletterande behandlingsrekommendationer.

Rekommendationerna riktar sig till läkare och sjuksköterskor, i första hand inom primärvården. Genom att ta prov på fler patienter med halsflussymtom och vara frikostigare med att ge antibiotika ska vården bidra till minskad smittspridning av grupp A-streptokocker.

Vanlig bakterie

Grupp A-streptokocker är bakterier som kan vara allt ifrån helt ofarliga till livsfarliga. Det är vanligt med friska bärare, särskilt bland barn. Många har periodvis grupp A-streptokocker i svalget utan att märka det.

Ibland kan bakterien dock orsaka bland annat scharlakansfeber, halsfluss eller svinkoppor.

I sällsynta fall kan grupp A-streptokocker också ge mycket allvarliga, i värsta fall livshotande, infektioner. Dessa kallas invasiva infektioner och innebär att bakterien finns i blodet.

Personen insjuknar då ofta akut med hög feber och påverkat allmäntillstånd. Invasiva grupp A-streptokocker kan leda till sepsis (blodförgiftning) och så kallad nekrotiserande fasciit, då hud och mjukdelar angrips.

Ska behandla fler med halsfluss

Under 2023 och 2024 har antalet fall av invasiva streptokockinfektioner ökat kraftigt i Sverige och övriga Europa. I fjol ledde detta, som Läkemedelsvärlden rapporterade, till att det nationella antibiotikanätverket Strama publicerade sin första behandlingsrekommendation om barnsjukdomen scharlakansfeber.

Genom den nya behandlingsrekommendationen till primärvården försöker Folkhälsomyndigheten nu minska spridningen av grupp A-streptokocker, GAS. Tanken är att detta även ska bromsa ökningen av infektioner med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS.

Det är vanligt att de som drabbas av invasiva infektioner har personer med vanliga streptokockinfektioner, som halsfluss (streptokocktonsillit), i sin nära omgivning. Streptokocker är smittsamma.

– Smittsamheten minskar snabbt vid penicillinbehandling av symptomgivande streptokocktonsillit. Avsikten med denna kompletterande rekommendation är att identifiera och behandla fler fall av halsfluss orsakade av GAS, vilket minskar risken för allvarliga iGAS-infektioner som kan utvecklas sekundärt till befintliga GAS-fall, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog, i ett pressmeddelande.

Minskar just nu sakta

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport är förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker fortsatt hög i hela landet. Men just nu går antalet fall ända sakta ned.

Under maj rapporterades 120 fall jämfört med 154 fall i april och 143 fall i maj föregående säsong.

I en tiondel av fallen är patienterna barn i åldrarna 0-9 år och en tredjedel av fallen rapporteras bland personer som är 70 år