Behandling

Myndigheter vill förbättra svenska hälsodata

Bättre rapportering av slutenvårdens användning av läkemedel är ett förslag på myndigheternas åtgärdslistor.
5 okt 2022, kl 08:01

TLV utvärderar produkter för ryggmärgsstimulering

Elektrisk ryggmärgsstimulering är ett alternativ till läkemedelsbehandling vid svårbehandlad smärta.
27 sep 2022, kl 08:39

Autoantikroppar kopplas till långvarig postcovid

De som hade symtom ett år efter en covid-19-infektion visade tecken på autoimmun sjukdom, enligt en studie.
23 sep 2022, kl 08:28

Medicinsk abort på distans var säker och effektiv

Forskare menar att så kallad telemedicin kan ge kvinnor i resursfattiga områden bättre tillgång till säkra aborter.
22 sep 2022, kl 11:18

TLV-bedömning av Paxlovid trots hemligt pris

Behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande så länge kostnaden är lägre än för Veklury och Xevudy.
13 sep 2022, kl 15:08
Fem frågor till Carl-Olav Stiller om att väga nytta mot risk.

Har läkarna blivit bättre på att ompröva smärtterapi?

Carl-Olav Stiller leder en expertgrupp som ger riktlinjer om användning av smärtläkemedel i Region Stockholm.
12 sep 2022, kl 14:12

Ytterligare stöd för dolutegravir till gravida

Ännu en studie stödjer att behandling med hiv-läkemedlet under graviditeten är säker för barnet.
6 sep 2022, kl 08:16

PRAC ska granska epilepsi-läkemedlet topiramat

Användning av topiramat under graviditeten har kopplats till intellektuella funktionsnedsättningar hos barnen.
5 sep 2022, kl 10:40

Fortsatt oenighet om off label-terapi mot MS

MS-läkare är kritiska mot att off label-terapin rituximab inte förs in i nationella riktlinjer.
2 sep 2022, kl 08:10

Vill få off-labelterapi godkänd mot MS

En grupp svenska MS-forskare ansöker om att få med rituximab i pilotprojektet om ”repurposing”, nya godkända användningar av äldre läkemedel.
15 aug 2022, kl 12:27

Två dödsfall efter genterapi mot muskelatrofi

Två barn som har fått Zolgensma mot spinal muskelatrofi har avlidit av leversvikt, meddelar företaget Novartis.
12 aug 2022, kl 11:08

Kan läkemedel förebygga ärftlig bröstcancer?

En studie ger hopp om läkemedelsbehandling i stället för att operera bort brösten för kvinnor med BRCA-mutation.
6 jul 2022, kl 07:13

Skärpt varning om pregabalin ifrågasätts

Nätverket Entis ifrågasätter EMA:s beslut om en strängare skrivning i bipacksedeln om pregabalin.
30 jun 2022, kl 11:41

Sverige tecknade eget avtal om Paxlovid

Sverige får den första leveransen av covid-19-läkemedlet Paxlovid till de sköraste patienterna efter halvårsskiftet.
23 jun 2022, kl 11:24

Trenden fortsätter – hemaborter allt vanligare

Medicinska aborter som fullföljs i hemmet fortsätter att vara vanligt, visar statistik från Socialstyrelsen.
22 jun 2022, kl 14:14

Subventionen för Translarna försvinner

Subventionen för läkemedlet Translarna mot Duchennes muskeldystrofi upphör 1 juli efter beslut av TLV.
17 jun 2022, kl 10:51