Behandling

Behandling av hepatit C kan sannolikt kortas

Fler hepatit C-patienter kan troligen botas på kortare tid än med tolv veckors behandling, visar ny forskning.

Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk

Omega 3 i hög dos hade en skyddande effekt hos patienter med känd hjärt-kärlrisk jämfört med placebo.

Byte av antibiotika minskade svåra diarréer

Nya antibiotikariktlinjer halverades antalet patienter som fick allvarliga tarminfektioner.

TLV utreder subvention av Aimovig mot migrän

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om Aimovig kommer inom tre månader.

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

Ändrade föreskrifter gör nu att även sjuksköterskor kan förskriva läkemedlet naloxon mot opioidöverdoser.

“Vi krattar för att kunna lämna över”

Läkemedelsverket gör sig redo att låta ny aktör ta hand om Läkemedelsboken, men ännu finns ingen spekulant.

Läkemedelsverket varnar för hudcancerrisk

Vårdpersonal och patienter uppmärksammas på ökad hudcancerrisk vid behandling med hydroklortiazid.

“Orealistisk optimism” kräver god information

Läkare behöver försäkra sig om att patienten har en realistisk syn på behandlingen, visar en ny studie.
Annons

Kampanjer ger miljoner till tveksamma behandlingar

Insamlingar via crowdfunding drar in mångmiljonbelopp till behandlingar som saknar vetenskapligt stöd.

Första denguevaccinet mot godkännande i Europa

Vaccinet mot denguefeber blir dock inte tillgängligt i hela Europa utan endast där sjukdomen finns endemiskt.

Läkemedelsboken läggs ned vid årsskiftet

Läkemedelsverket lägger ned Läkemedelsboken, numer lakemedelsboken.se.

3D-metod upptäcker fler brösttumörer

En ny 3D-metod gör det möjligt att hitta fler bröstcancertumörer än med traditionell mammografi.

Cannabis på recept tillåts i Storbritannien

Medicinsk cannabis blir om några veckor tillgänglig på recept för vissa patienter i Storbritannien.

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.

Billigt och säkert starta förlossning med Cytotec

Bästa metoden för igångsättning av förlossning är med läkemedelt Cytotec i oral form, visar ny avhandling.

Receptfrihet för diklofenak ifrågasätts

Smärtläkemedlet diklofenak är åter i blåsväder efter den senaste studien om hjärt-kärlbiverkningar.