Annons
Nya rekommendationer om läkemedel mot RS-virus
Enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer ska spädbarn med störst risk för allvarlig sjukdom av RS-virus prioriteras när det gäller behandling mot RS-virus, följt av de yngsta spädbarnen. Foto: Läkemedelsverket

Nya rekommendationer om läkemedel mot RS-virus

Tillgången styr vilka barn som får läkemedel mot infektion av RS-virus, enligt nya rekommendationer.

29 maj 2024, kl 12:30
0

Annons

"Om fler barn kan få profylaktisk behandling kan sjukdomsbördan i samhället minska."

Idag släpper Läkemedelsverket nya rekommendationer om förebyggande behandling av infektion orsakad av RS-virus.

Varje år orsakar RS-virus smittsamma luftvägsinfektioner. Oftast är det de yngsta barnen, de äldsta individerna och personer med bakomliggande medicinska tillstånd som löper störst risk för allvarlig sjukdom.

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer till vården som omfattar läkemedelsprofylax och vilka barn som bör prioriteras.

– Idag finns flera godkända läkemedel som profylax mot allvarlig RSV-sjukdom. Däremot saknas det en effektiv antiviral behandling vid etablerad RSV-sjukdom, säger Anna Jonsson, som varit projektledare för behandlingsrekommendationen, i ett pressmeddelande.

Nya läkemedel mot RS-virus

De senaste två åren har flera läkemedel godkänts för att förhindra allvarlig sjukdom orsakad av RS-virus. Det handlar om vaccin till gravida och äldre samt ett nytt långverkande antikroppsläkemedel till spädbarn.

Gravida kvinnor som vaccinerar sig mot RSV minskar risken för att barnet ska drabbas av allvarlig RSV-sjukdom under barnets första sex månader.

Förra året godkände europeiska läkemedelsverket EMA vaccinet Abrysvo till gravida kvinnor, som Läkemedelsvärlden rapporterat.

Skyddar längre mot infektion av RS-virus

Hos spädbarn kan allvarlig RSV-sjukdom förebyggas med en långverkande monoklonal antikropp. Det handlar om antikroppsläkemedlet Beyfortus (nirsevimab).

Läkemedlet minskar risken för att spädbarn som är 0 till 12 månader drabbas av allvarlig RSV-sjukdom och blir så sjuka att de behöver sjukhusvård.

Som Läkemedelsvärlden tidigare skrivit om rekommenderade NT-rådet antikroppsläkemedlet Beyfortus och det äldre läkemedlet Synagis (palivizumab) till de sårbaraste spädbarnen i höstas.

Synagis ger man som en injektion en gång i månaden under RSV-säsongen. Sjukvården använder Synagis endast till mycket för tidigt födda eller andra särskilt sårbara spädbarn.

Det nyare läkemedlet Beyfortus verkar längre. Därför behöver det läkemedlet bara ges en gång. En dos räcker för att ge skydd under hela vintersäsongen då RSV sprids.

Rekommenderar Beyfortus i första hand

Läkemedelsverket rekommenderar nu det långverkande läkemedlet Beyfortus i första hand, sedan det mer kortverkande Synagis.

Enligt myndigheten kan alla spädbarn ha nytta av profylaktisk behandling med Beyfortus. Om man inför en sådan allmän förebyggande behandling skulle det innebära en minskad sjukdomsbörda i samhället, skriver Läkemedelsmyndigheten.

Det innebär också fördelar för individen och familjen om en allvarlig RSV-sjukdom kan undvikas.

Tillgången styr vilka barn som får skydd

Men det är en stor global efterfrågan på Beyfortus. Läkemedelsföretaget Sanofi har därför valt att prioritera marknader där myndigheterna rekommenderar behandling av samtliga spädbarn. Det är ännu okänt hur det blir inför kommande säsong.

Därför styr tillgången till läkemedel vilka barn som får förebyggande skydd mot RSV-infektion, enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer.

Läkemedelsverket skriver att ”Om tillgången på nirsevimab är begränsad ska barn med störst risk för allvarlig RSV-sjukdom prioriteras för behandling med nirsevimab eller palivizumab.”

– Alla barn kan ha nytta av profylaktisk läkemedelsbehandling mot RS-virusinfektion. I första hand ska spädbarn med störst risk för allvarlig RSV-sjukdom prioriteras, följt av de yngsta spädbarnen. Om fler barn kan få profylaktisk behandling kan sjukdomsbördan i samhället minska, säger Anna Jonsson.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för vaccin

Läkemedelsverket skriver i ett pressmeddelande att deras behandlingsrekommendationer tar sikte på att färre insjuknar av RS-virus när säsongen drar i gång i höst.

Läkemedelsverket skriver dock att deras behandlingsrekommendationer inte omfattar vaccin.

Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för sådana rekommendationer.

Sen är det regionerna som bestämmer om införande av vaccinationer och användningen av nya läkemedel.

Så förebyggs RS-virusinfektion

Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos spädbarn och äldre vuxna kan förebyggas på flera sätt.

Att ha god handhygien och undvika förkylda personer under säsongen minskar risken att bli smittad.

Läkemedelsbehandling används också i förebyggande syfte. Däremot saknas det en effektiv läkemedelsbehandling när man har drabbats av allvarlig RS-virusinfektion.

För spädbarn finns det idag två olika behandlingar som förebygger svår sjukdom, som beskrivet i artikeln ovan.

För vuxna över 60 år finns nu två godkända vacciner. Det är vaccinerna Arexvy och Abrysvo som är godkända för att förebygga RSV-sjukdom hos äldre.

I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att i första hand att vuxna 75 år och äldre samt vuxna över 60 år med vissa kroniska sjukdomar eller kraftigt nedsatt immunförsvar ska vaccineras.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med i höstas vaccin till alla som är 75 år och äldre, som Läkemedelsvärlden rapporterat.

Källa: Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten

 

Föregående artikel Finland startar vaccination mot fågelinfluensa i juni
Nästa artikel Läkemedelsbolag får bakläxa för sen registrering