Annons
Läkemedelsbolag får bakläxa för sen registrering

Läkemedelsbolag får bakläxa för sen registrering

Läkemedelsbolaget GSK missade att i tid rapportera en sponsring av Reumatikerförbundet och får böta.

30 maj 2024, kl 08:00
0

Annons

En sen registrering av företagets sponsring av Reumatikerförbundet leder nu till en fällning hos IGN för läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, GSK.

Bakgrunden är att läkemedelsbranschen under flera år har arbetat med att öka öppenheten kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer, patienter, närstående och hälso- och sjukvården. Läkemedelsvärlden har tidigare belyst detta arbete.

För att öka öppenheten måste medlemsföretagen i Läkemedelsföreningen, Lif, sedan 2005 registrera sådana samarbeten i föreningens samarbetsdatabaser. Dessa är öppna och vem som helst kan ta del av uppgifterna.

När det gäller sponsring av aktiviteter som patientföreningar och andra intresseorganisationer anordnar ska registreringen i databasen ske senast det datum då aktiviteten går av stapeln.

Sen registrering av SLE-sponsring

Informationsgranskningsnämnden, IGN, fäller nu GSK för regelbrott vid en aktuell sponsring.

Det handlar om SLE-dagen som Reumatikerförbundet anordnade lördag 11 maj. (SLE=den reumatiska sjukdomen systemisk lupus erythematosus).  GSK var en av sponsorerna. Men när IGN kollade i samarbetsdatabasen hade bolaget inte registrerat detta.

Nämnden tog upp saken som ett initiativärende och påtalade felet för bolaget måndag 13 maj. Samma dag gjorde GSK den missade registreringen.

Vädjar om förståelse

I ett svar till IGN bekräftar GSK att den gjordes för sent. Orsaken ska ha varit att den som ansvarade för registreringen påbörjade jobbet fredagen före aktiviteten men blev avbruten av annat som kom emellan och glömde att registrera klart.

Bolaget ”vädjar till IGN att ha förståelse för den marginella förseningen till nästkommande arbetsdag pga oförutsedd händelse just i detta fall”. Det bör, menar bolaget, räcka med en varning.

Men IGN håller inte med om detta och delar inte heller bolagets uppfattning om tidigare praxis i liknande ärenden. Nämnden noterar också att registreringen i databasen skedde först efter att GSK mottagit anmärkningen från IGN.

IGN beslutar att bolaget på grund av sitt övertramp ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor.