Annons

Kontakta oss

Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten, en ideell och obunden organisation vars ändamål är att arbeta för ökad kunskap om läkemedel. Läkemedelsvärlden är redaktionellt oberoende av Apotekarsocieteten och har som uppdra att kritiskt granska och bevaka läkemedelsområdet.

Vill du komma i kontakt med oss med synpunkter, tips, debattinlägg eller något annat – skicka gärna ett mejl eller ring. Vi kan tyvärr inte svara på medicinska frågor som exempelvis frågor om olika läkemedelsbehandlingar där vi i stället hänvisar till bland andra fass.se, Läkemedelsverket och 1177 Vårdguiden.

Postadress:
Läkemedelsvärlden
Box 1136
111 81 Stockholm

Besök & bud: Wallingatan 26A
Telefon till växel: 08-723 50 00

E-post: tips@lakemedelsvarlden.se

Facebook: www.facebook.com/lakemedelsvarlden 
Twitter: www.twitter.com/LmVarlden
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/l%C3%A4kemedelsv%C3%A4rlden/about/

Helene Wallskär

Helene Wallskär
Chefredaktör
helene@lakemedelsvarlden.se
073-985 59 90


Anna Bäsén
Medicinjournalist
anna.basen@lakemedelsvarlden.se
073-638 93 26

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Helene Wallskär
Läkemedelsvärlden ges ut av: Apotekarsocieteten