Politik

Licensförskrivningen av medicinsk cannabis ökar

Läkemedelsverket får in allt fler licensansökningar om medicinsk cannabis, och de flesta godkänns.
15 Apr 2019, kl 06:05

Hepatit C och cancer krävde ökning i budget

Regeringen skjuter till 630 miljoner kronor till läkemedelsförmånerna i vårändringsbudgeten.
10 Apr 2019, kl 14:57

Övervägande positivt när NT-rådet rekommenderar

Av NT-rådets 28 rekommendationer förra året var de flesta positiva. Bara i 10 procent av fallen sa man nej.
10 Apr 2019, kl 11:22
Annons>

Mindre resistens med nya behandlingar

Kan smartare läkemedelsformuleringar och kortare behandlingskurer ge mindre antibiotikaresistens? Sannolikt blev svaret på Läkemedelsvärldens frukostmöte.
9 Apr 2019, kl 13:41

Ny lag säkrar brittiska vårdjobb för EU-personal

Apotekare, läkare och annan vårdpersonal från EU får jobba vidare i Storbritannien även efter en hård Brexit.
9 Apr 2019, kl 10:33

“Vi vill kunna hjälpa förskrivarna bättre”

Läkemedelsverket välkomnar regeringsuppdraget att djupdyka i off label-frågan.
8 Apr 2019, kl 12:23

E-verifikation får förlängd mjukstart

Många felsignaler gör att mjukstarten för införandet av e-verifikation av läkemedel i Sverige behöver förlängas.
5 Apr 2019, kl 06:02

“En naturlig utveckling på det farmaceutiska arbetet”

Fredrik Boström från Sveriges apoteksförening gästbloggar om nationella läkemedelslistan.
2 Apr 2019, kl 06:07

Folkhälsomyndigheten står fast vid hpv-bedömning

Folkhälsomyndigheten håller efter förnyad analys fast vid att hpv-vaccin kan erbjudas även till pojkar.
1 Apr 2019, kl 17:07

E-hälsomyndighetens årsredovisning får kritik

Riksrevisionen kritiserar ett flertal myndigheters och andra organisationers årsredovisningar för 2018.
29 Mar 2019, kl 09:54

Vill göra alternativmedicin säkrare

Med bättre kunskap om alternativmedicin i hälso- och sjukvården vill utredaren Kjell Asplund öka patientsäkerheten. "Man ska kunna berätta om möjliga risker."
28 Mar 2019, kl 15:04

“Samhällsfinansierad vård måste vila på evidens”

Sonny Larsson, apotekare, underkänner argumenten i den aktuella "svekdebatten" om alternativmedicin.
27 Mar 2019, kl 09:07

IT-stängt hos EMA på grund av Brexit-flytten

EMA tvingas som en följd av flytten till Amsterdam att stänga sina IT-system för extern åtkomst i två dygn.
27 Mar 2019, kl 06:23

Bra start men många felsignaler

De nya reglerna för e-verifiering av läkemedelsförpackningar har gällt i drygt en månad. Mycket fungerar bra men från apoteken rapporteras om många felsignaler.
19 Mar 2019, kl 13:31

Ny analys om hpv-vaccin till pojkar blir klar till april

Folkhälsomyndigheten ska på nytt utreda effekterna av att även pojkar erbjuds vaccin mot humant papillomvirus.
18 Mar 2019, kl 14:25

Allt fler stoppar falsk information om vaccin

Sociala medier har länge varit ett forum för missledande budskap om vaccin. Nu sätter flera aktörer stopp för det.
18 Mar 2019, kl 06:05