Politik

DEBATTINLÄGG FRÅN RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

”Tyngdtäcken är bra för många med sömnstörning”

Det är svårt att förstå regionernas motstånd mot tyngdtäcken, skriver ordförande Anki Sandberg.
26 jun 2024, kl 10:10
DEBATTINLÄGG FRÅN SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

Dubbla budskap om tyngdtäcken är allvarligt

Olyckligt och oroande med olika budskap om subvention av tyngdtäcken, tycker förbundsordförande Ida Kåhlin.
17 jun 2024, kl 08:57
NYA DATA OM LÄKEMEDEL I EUROPA

Fortsatt stora skillnader i tillgång till nya terapier

Vilket land du bor i avgör din möjlighet att få nya läkemedel, konstaterar branschorganet Efpia.
14 jun 2024, kl 12:45
Annons
APOTEKSFÖRENINGEN OM NY APOTEKSUTREDNING

Välfärdsbrott är ovanliga

Regeringen vill stoppa välfärdsbrott på apotek. Men enligt vd Johan Wallér är brotten ovanliga.
13 jun 2024, kl 09:30
REGERINGEN VILL HEJDA VÄLFÄRDSBROTT PÅ APOTEK

Brott på apotek ska stoppas

Läkemedelsverket ska kartlägga brott på apotek och föreslå hur välfärdsbrottslighet kan upptäckas och förhindras.
12 jun 2024, kl 14:30
Annons
TLV GER 55 APOTEK GLESBYGDSBIDRAG

Rekord i glesbygdsbidrag till apotek

Nu får 55 apotek i 13 län glesbygdsbidrag. Så många apotek har inte sökt och fått detta stöd sedan bidraget infördes 2013.
5 jun 2024, kl 11:30
NU SKA FLER FÅ HIV-FÖREBYGGANDE PREP

Prep-behandling snart på fem nya mottagningar

I höst erbjuder Region Stockholm förebyggande Prep mot hiv på fem nya mottagningar.
4 jun 2024, kl 12:00
Remisskritik mot Tegnells utredning om svenska vaccinationer

”Utredningens förslag kan öka ojämlikheten”

Flera remissinstanser varnar för ökade skillnader mellan regioner och socioekonomiska grupper.
28 maj 2024, kl 08:02

Ökat regeringsstöd till Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden får 49,5 miljoner kronor i regeringsanslag för arbetet med precisionsmedicin.
23 maj 2024, kl 09:00

Så ska EU säkra kritiska läkemedel

Nya EU-satsningar ska trygga kritiska läkemedel och motverka läkemedelsbrist. Mycket har redan hänt, enligt Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.
17 maj 2024, kl 10:00

Läkemedlen i sjukvården – pålitlig statistik saknas

Socialstyrelsen föreslår nu förenklingar som ska få vården att rapportera in vilka läkemedel man använder.
27 feb 2024, kl 09:10

Debatt om evidenskrav i ny lagstiftning om läkemedel

Bör EU införa nya högre evidenskrav för att godkänna läkemedel? Åsikterna går i sär.
20 feb 2024, kl 11:06

Genalalys för barn med cancer in i rutinvården

Norra sjukvårdsregionen är först med att ge helgenomanalys vid barncancer stabil finansiering.
13 feb 2024, kl 09:21

Stor bredd i ny nationell läkemedelsstrategi

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterar i dag läkemedelsstrategin för 2024-2026.
5 feb 2024, kl 12:15
TLV KRÄVER ÖKADE RESURSER

”Vi hinner inte med – fler hälsoekonomer behövs”

Kön bara växer av nya sjukhusläkemedel som regionerna vill ha hjälp att värdera och patienterna får vänta.
5 feb 2024, kl 09:14

Lång resa kvar till ny läkemedelslagstiftning

Tidigast om fyra år har EU en ny läkemedelslagstiftning på plats, bedömer Läkemedelsverkets expert.
24 jan 2024, kl 08:03