Politik

”Inte rimligt att industrin ska betala”

Forskare vid Göteborgs universitet ser stora problem med att tillämpa producentansvar när det gäller läkemedelsresterna i vårt avloppsvatten.
7 sep 2023, kl 11:18

Buffert och prishöjningar utreds mot antibiotikabrist

Två myndigheter har fått regeringsuppdrag som ska motverka brist på äldre antibiotika.
23 aug 2023, kl 08:50

Första toppmötet om alternativmedicin avslutat

Världshälsoorganisationens, WHO:s, första globala toppmöte om traditionell medicin har fått kritik.
22 aug 2023, kl 08:03
Annons
Remisskritik mot utredning om läkemedelsstatistiken

Många vill slopa sekretess även utanför förmånen

En rad remissinstanser anser att undantaget från statistiksekretessen bör gälla alla receptläkemedel.
14 aug 2023, kl 10:42
Myndigheter och industri diskuterar:

Hur får vi råd att kombinera nya dyra läkemedel?

Regionerna och Läkemedelsindustriföreningen vill underlätta för vården att införa nya kombinationsterapier.
20 jun 2023, kl 07:28

EU-mål till 2030: Minskad användning av antibiotika

EU:s medlemsländer har enats om mål för minskad användning av antibiotika till människor och djur.
19 jun 2023, kl 07:55
Socialstyrelsens prognos:

Sjukhusens läkemedel blir allt dyrare 2023-2025

De läkemedel som används i sjukvården blir i genomsnitt tio procent dyrare per år de närmaste tre åren.
14 jun 2023, kl 09:20

Ska patientanpassa namn på läkemedelssubstanser

I ett regeringsuppdrag till Läkemedelsverket ingår att skapa patientanpassade namn på läkemedelssubstanser.
13 jun 2023, kl 10:28
Annons

Hemliga återbäringar för läkemedel ökar 2023

I en ny prognos bedömer TLV att återbäringarna till stat och regioner ökar med 27 procent i år.
2 jun 2023, kl 13:43

Regeringen remissar läkemedelspaketet

Nu får svenska företag, myndigheter och organisationer tycka till om EU-kommissionens förslag till ny reglering.
26 maj 2023, kl 08:37

Utredare ser över lagen om etikprövning efter kritik

Regeringen vill mildra vissa av bestämmelserna i den tre år gamla lagen om forskning på människor.
17 maj 2023, kl 14:08

Regeringen ser fördelar med farmaceutsortiment

Små förpackningar av annars receptbelagda läkemedel skulle kunna få vara receptfria i ett farmaceutsortiment.
11 maj 2023, kl 11:35
Sverige startar EU-förhandlingarna om nya läkemedelsregler

”Vi ska se till att alla kommer till bordet”

Samtalen om ny läkemedelslagstiftning måste startas snabbt, säger Läkemedelsverkets chef Björn Eriksson.
10 maj 2023, kl 08:55
Efter WHO-besked om att covid-19-krisen är över:

FHM efterlyser beredskap för nästa pandemi

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell ser WHO-beslutet som befogat.
5 maj 2023, kl 18:49

Nationell läkemedelslista skjuts upp – igen

Datum för anslutning framflyttat ännu en gång. Införandet förskjuts nu ytterligare 2,5 år, till slutet av 2025.
30 mar 2023, kl 15:55
Sveriges EU-ordförandeskap

Bristsituationer i fokus för högnivåmöte i Malmö

EU-samarbete ger lösningar under den globala läkemedelsbristen, menar EMA-chefen Emer Cooke.
9 feb 2023, kl 08:34