Annons
Buffert och prishöjningar utreds mot antibiotikabrist

Buffert och prishöjningar utreds mot antibiotikabrist

Två myndigheter har fått regeringsuppdrag som ska motverka brist på äldre antibiotika.

23 aug 2023, kl 08:50
0

Annons

Regeringen har under sommaren gett två myndigheter olika uppdrag som ska motverka brist på äldre antibiotika.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utreda en modell för att skapa buffertlager av äldre antibiotika för den svenska marknaden. Och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har fått i uppdrag att analysera det svenska prissättningssystemets effekter på tillgången av dessa preparat.

Brist på äldre antibiotika ökar

För låg tillgång till viktiga antibiotika är ett globalt problem som på senare år blivit mer märkbart även i rika länder. Under den gångna vintersäsongen orsakade brist på bredspektrumpreparatet amoxicillin problem för vård, patienter och apotek i både USA och EU.

Och, som Läkemedelsvärlden rapporterade i går, väcker nu brist på smalspektrumpreparatet penicillin V oro i Sverige.

– Hotet om att vi inte ska kunna behandla bakteriella sjukdomar med antibiotika i framtiden hänger över oss. I förlängningen är det modern sjukvård som står på spel. Vi måste säkerställa tillgången till de preparat som är lämpligast utifrån aspekterna behandling och pris, såväl som ur hållbarhet när det gäller resistens, säger socialminister Jakob Forssmed (L) i ett pressmeddelande.

– Vi måste säkerställa tillgången till de preparat som är lämpligast utifrån aspekterna behandling och pris, såväl som ur hållbarhet när det gäller resistens.

Särskild ersättningsmodell för buffertlager

Regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten är att göra en förstudie om en ersättningsmodell som ska göra resulterar i att det finns buffertlager av prioriterade äldre antibiotika för den svenska marknaden.

Företag ska kunna få ersättning för att hålla sådana buffertlager. Folkhälsomyndigheten ska utvecklakriterier och riktlinjer för en sådan modell. I uppdraget ingår även att utreda samordning med övriga nordiska länder i dessa frågor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 december i år.

Borde priserna höjas ytterligare?

Uppdraget till TLV är inriktat på prissättningssystemets effekter på den svenska tillgången på äldre antibiotika. Vårt så kallade takprissystem är till för att skapa lägre och jämnare priser för läkemedel där det finns flera sinsemellan utbytbara alternativ.

En baksida med systemet har visat sig vara att de fastställda priserna kan bli så låga att företagen inte längre tycker det är tillräckligt lönsamt att vara kvar på marknaden.

Detta har bland annat drabbat tillgängligheten av vissa äldre antibiotika.

Under 2023 och 2024 gör TLV vissa justeringar av takprissystemet som höjer prisnivåerna. Regeringen ger TLV i uppdrag att analysera hur dessa justeringar påverkar just när det gäller äldre antibiotika.

TLV ska även analysera om det behövs ytterligare åtgärder kring antibiotikapriserna.

Uppdraget ska delredovisas senast 30 april 2024 och slutredovisas senast 31 december samma år.