Politik

Återbäring bromsar läkemedelskostnader

Trepartsöverläggningar blir allt viktigare för att dämpa ökningen av samhällets läkemedelskostnader.
18 Jun 2018, kl 12:26

Stopp för studentprojekt med journaler

Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten. Detta efter ett beslut från Datainspektionen.
15 Jun 2018, kl 06:00

Jacke lämnar Astrazeneca för Svenskt Näringsliv

Sverigechefen Jan-Olof Jacke lämnar företaget under året. Nu hoppas man hitta hans efterträdare internt.
13 Jun 2018, kl 12:44

Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Barn i Sverige kommer även fortsättningsvis att få den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.
8 Jun 2018, kl 08:28

“Vi behöver veta vad branschen vill ha”

I knappt fyra månader till finns möjlighet att komma med inspel och förslag till regeringens life science-strategi.
1 Jun 2018, kl 14:39

Utredare efterlyser mer forskning i primärvården

Primärvården ska ta större ansvar för kliniska prövningar och annan forskning, föreslår regeringens utredare.
1 Jun 2018, kl 13:52

Miljonsatsning på centrum om läkemedel och miljö

Läkemedelsverket startar på regeringens uppdrag ett kunskapscentrum för miljövänligare läkemedel.
1 Jun 2018, kl 09:50

Hon blir Vinnovas nya generaldirektör

Darja Isaksson heter innovationsmyndigheten Vinnovas nya generaldirektör. Hon tillträder tjänsten i augusti.
31 Maj 2018, kl 13:46

Den vetenskapliga allmän-
bildningen måste bli bättre

Chefredaktör Ingrid Helander bloggar om behovet av mer kunskap om vetenskapsmetodik i samhället.
31 Maj 2018, kl 06:01

Förskrivare utbildas om läkemedel och miljö

En ny webbutbildning ska ge förskrivare mer kunskap om läkemedels miljöpåverkan och hur den kan påverkas.
30 Maj 2018, kl 10:40

Läkemedelsverket ska ledas av en styrelse

Uppdaterad. Regeringen har beslutat att Läkemedels-
verket från den 1 juli ska vara en styrelsemyndighet.
24 Maj 2018, kl 11:58

Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

Majoriteten av remissvaren är positiva till att erbjuda även pojkar HPV-skydd inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu väntar regeringens beslut i frågan.
22 Maj 2018, kl 12:00

Taktik mot nya generika ska stoppas i USA

FDA publicerar en lista över originaltillverkare som försvårar utveckling av generiska läkemedel.
21 Maj 2018, kl 11:37

Skev fördelning av forskningsmedel

Manliga forskare inom cancerområdet får både större andel av tillgängliga forskningsmedel och större anslag än sina kvinnliga kollegor, visar en studie i BMJ.
14 Maj 2018, kl 23:30

Stort engagemang på möte om antibiotikaresistens

Både skräddarsydda budskap och breda utbildnings-
insatser behövs i arbetet mot antibiotikaresistens.
7 Maj 2018, kl 15:19

Så fick fler behandling mot hepatit C

Genom att flytta vården från infektionskliniken till substitutionsmottagningen kunde fler personer med missbruksproblem testas och behandlas för hepatit C.
4 Maj 2018, kl 06:00