Politik

Acko Ankarberg Johansson

Regeringen föreslår om-debatterade straffavgifter

I en proposition föreslås straffavgifter på upp till 100 miljoner för företag som anmäler restsituationer för sent.
24 jan 2023, kl 13:55
Sveriges ordförandeskap i EU

Intensivt halvår väntar för Läkemedelsverket

Läkemedelsbrist, antibiotikaresistens och life science är prioriterade läkemedelsfrågor under ordförandeskapet.
22 dec 2022, kl 09:02

Minskad återbäring från sekretessbelagda avtal

TLV räknar med 2,4 miljarder i återbäring från läkemedelsföretag till stat och regioner under 2022.
15 dec 2022, kl 10:00
Annons
E-hälsomyndigheten om senarelagd NLL:

”Nu gäller det att använda tiden effektivt”

E-hälsomyndigheten ger ok för nytt startdatum men varnar för ytterligare förseningar.
8 dec 2022, kl 14:04

Läkemedelsverket överklagar till regeringen

Är E-hälsomyndigheten skyldig att lämna ut vissa sekretesskyddade uppgifter till Läkemedelsverket?
23 nov 2022, kl 13:13
Annons
Läkemedelsindustrin om nya avloppsdirektivet:

”Inte rättvist att peka ut oss som förorenare”

Läkemedelsindustriföreningen har starka invändningar mot förslagets tillämpning av producentansvar.
15 nov 2022, kl 08:30

Höjda priser ska öka till-gången till äldre antibiotika

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket föreslår åtgärder för hur äldre antibiotika ska räddas kvar.
14 nov 2022, kl 11:44
Budgetpropositionen för 2023

Ökat anslag till läkemedelsförmånerna

Regeringen föreslår att anslaget till läkemedelsförmånerna ska öka. Men bara för nästa år.
9 nov 2022, kl 11:02

Dessa ska tycka till om avloppsdirektivet

Miljödepartementet skickar EU-förslaget på remiss till svenska myndigheter och organisationer.
9 nov 2022, kl 10:28

Flertalet remissvar positiva till ägarbegränsning

Majoriteten av 30-talet remissinstanser tillstyrker det kontroversiella utredningsförslaget.
9 nov 2022, kl 08:34
Förslaget om nytt avloppsdirektiv i EU

Kommissionen skärper krav på läkemedelsrening

Ett mycket stort antal reningsverk i Sverige och övriga EU måste byggas ut om förslaget går igenom.
8 nov 2022, kl 11:15

Sågar förslag om ägar-begränsningar av apotek

Det är alltför ingripande att begränsa möjligheten för vissa aktörer att bedriva apotek, anser Konkurrensverket.
7 nov 2022, kl 09:14

Föreslår gränsvärden för utsläpp av aktiv substans

Läkemedelsverket presenterar i dag de krav som läkemedel i försöket med miljöpremie måste uppfylla.
31 okt 2022, kl 13:18

Så vill TLV utforma miljöpremien

TLV föreslår hur försöksverksamheten för att minska utsläppen av läkemedelsrester från tillverkning ska se ut.
31 okt 2022, kl 10:45

Han blir socialutskottets nya ordförande

Christian Carlsson (KD) tar över posten som ordförande i riksdagens socialutskott.
28 okt 2022, kl 09:42

Utredning: Viktigt att fler kan ge naloxon

Fler yrkesgrupper bör kunna ge naloxon men vilka det ska vara måste utredas mer, anser Narkotikautredningen.
19 okt 2022, kl 09:24