Annons
NYA DATA OM LÄKEMEDEL I EUROPA
Fortsatt stora skillnader i tillgång till nya terapier
Foto: Istock

Fortsatt stora skillnader i tillgång till nya terapier

Vilket land du bor i avgör din möjlighet att få nya läkemedel, konstaterar branschorganet Efpia.

14 jun 2024, kl 12:45
0

Annons

Något måste göras åt att invånarna i Europa har en så ojämlik tillgång till nya terapier. Det menar den europeiska läkemedelsbranschens intresseorganisation Efpia – European federation of pharmaceutical industries and associations. Efpia för fram kravet i samband med organisationens publicering av färska data om tillgång till nya terapier i olika EU-länder.

Så görs studien

Det är analysföretaget Iqvia som sedan 2004 årligen sammanställer och utvärderar data om introduktionen av nya läkemedel i Europa. Studien kallas The Patients W.A.I.T. (Waiting to access innovative therapies) indicator.

Läkemedelsindustrins branschorganisationer i respektive land samlar in data från det egna landet. Iqvia sammanställer och jämför sedan dessa data.

Datainsamlingen till den senaste rapporten gjordes i fjol. Rapporten speglar tillgång till nya terapier i 36 länder, 27 EU-länder och nio länder utanför EU. Iqvia har undersökt introduktionen av de 167 innovativa läkemedel som fick centralt EU-godkännande under åren 2019-2022.

Huvudfrågorna är hur många av de nya terapierna som olika länder har infört samt hur lång tid införandet tagit. Den tid Iqvia mäter är tiden från centralt godkännande till att läkemedlet finns med bland de terapier som ett visst land subventionerar, i Sveriges fall inom läkemedelsförmånen.

Högst varierande tillgång till nya terapier

I genomsnitt tog det 531 dagar innan ett nytt läkemedel blev infört i subventionssystemet. Men det fanns en mycket stor variation mellan länderna. Tyskland som var snabbast tog 126 dagar på sig. I grannlandet Polen tog det 804 dagar.

Sverige var med 299 dagar det fjärde snabbaste landet.

Iqvia undersökte också hur många av de 167 innovativa terapierna som länderna hade infört. Genomsnittet låg på 72. Tyskland hade infört flest, 147 stycken. Lägst låg Malta och Turkiet som bara subventionerade 6 av de nya terapierna.

Sverige hade infört 84, alltså ungefär hälften av de nya terapierna. Det framgår inte av rapporten om hur många av de kvarvarande som hade fått nej och hur många som fortfarande var under utredning.

Efterlyser insatser från flera håll

Även EU-kommissionen ser ojämlik tillgång till nya terapier som ett allvarligt problem. Som Läkemedelsvärlden rapporterat ligger försök att åtgärda detta också bakom många av punkterna i kommissionens förslag till nya läkemedelslagstiftning för EU.

Men Efpia ifrågasätter om EU-gemensamma lagändringar är rätt väg att gå. I ett pressmeddelande om den aktuella rapporten uttalar sig Efpia-chefen Nathalie Moll om orsakerna till att införande av nya terapier kan ta lång tid. Hon framhåller att orsakerna varierar mellan olika behandlingsområden och olika länder:

– Därför kan frågor om tillgång på läkemedel inte lösas genom EU-lagstiftning utan kräver insatser från många olika aktörer, inklusive medlemsstater, för att komma framåt.