Annons
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OM FÅGELINFLUENSA:
”Vaccinationer inte aktuella i Sverige just nu”
Foto: Istock

”Vaccinationer inte aktuella i Sverige just nu”

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning inom landet för närvarande är låg.

17 jun 2024, kl 08:19
0

Annons

Sverige deltar inte i EU:s upphandling av vaccin mot fågelinfluensa.

– Som vi ser det är vaccinationer inte aktuellt för Sverige som det ser ut nu. De viktigaste åtgärderna handlar om att öka medvetenheten för att det finns risker när man jobbar inom framför allt fjäderfäindustrin och att det är viktigt att använda skyddsutrustning, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén till Dagens nyheter.

Upphandlar vaccin mot fågelinfluensa

EU undertecknade nyligen ett köpeavtal med företaget CSL Seqirus om 665 000 doser vaccin mot fågelinfluensa. Avtalet ger också möjlighet att köpa upp till 40 miljoner doser ytterligare under de närmaste fyra åren. Det meddelar EU-kommissionen.

Vaccindoserna är avsedda för personer som i sitt arbete löper ökad risk att komma i kontakt med viruset. Det gäller bland annat personal inom fjäderfäindustrin och veterinärer.

I den gemensamma upphandlingen deltar 15 medlemsländer. Först ut att ta emot vaccinleveranser är Finland. Där kommer, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, man bland annat att erbjuda vaccinet till anställda på landets många pälsfarmer.

Sverige deltar dock inte i den gemensamma upphandlingen, förklarar Folkhälsomyndigheten i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

Inga fall hos människor i Europa

Vaccinet från Seqirus skyddar mot den variant av fågelinfluensa (H5N1) som just nu sprids i olika delar av världen. Spridning pågår inte bara bland vilda fåglar utan även bland tamfåglar och vilda och tama däggdjur. Ett stort utbrott bland mjölkkor i USA har på senare tid väckt oro.

I ett fåtal fall har enstaka människor runt om i världen blivit smittade av fågelinfluensan H5N1. Bland symptomen finns feber, hosta och lunginflammation.

Men någon smittspridning mellan människor har hittills inte uppstått. Dock håller den internationella virusövervakningen noggrann koll för att tidigt kunna upptäcka signaler som kan tyda på att fågelinfluensaviruset förändras så att risken för spridning bland människor ökar.

Inga fall hos människor har ännu konstaterats i Europa, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Lugnare läge bland vildfåglar

I Sverige har vi enligt Jordbruksverket hittills i år haft tre utbrott av fågelinfluensan bland tamfåglar. för närvarande pågår dock inget sådant utbrott. Och statistik hos Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, tyder på att spridningen bland vilda fåglar har lugnat ned sig de senaste månaderna.

Det senaste fyndet av viruset hos en död vildfågel rapporterades 29 februari. Dessförinnan kom sådana rapporter under en period flera gånger i månaden.

Det här är faktorer som Folkhälsomyndigheten tar med i sin bedömning av behovet att vaccinera personer i riskgrupper i Sverige.

– Läget är väldigt lugnt när det gäller fågelinfluensa i Europa bland vilda fåglar. Vi har få fall jämfört med förra året, och sommarhalvåret är normalt sett högsäsong för fågelinfluensa. Det gör att vi bedömer att risken för större spridning är låg, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén på Folkhälsomyndigheten till Dagens nyheter.

Kan få vaccin vid en pandemi

Han framhåller samtidigt att även om Sverige inte deltar i den nu aktuella EU-upphandlingen så kan vi få tillgång till vaccin mot fågelinfluensa om smittläget ändrar sig:

– Vid en pandemi finns det avtal som kan aktiveras som gör att vi kan få tag på vaccin, så vi står inte utan möjlighet att vaccinera, säger Magnus Gisslén.

– H5N1 har visat sig ha förmåga att smitta många olika fågelarter och också däggdjur, vilket visar att det är ett virus som kan ha potential att sprida sig till och anpassa sig till människor och i värsta fall orsaka en pandemi. Så det är väldigt viktigt att ta risken på stort allvar och hålla ögonen på viruset, även om sannolikheten bedöms som låg just nu.