Finland startar vaccination mot fågelinfluensa i juni
Fågelinfluensa Foto: Istock

Finland startar vaccination mot fågelinfluensa i juni

I juni startar Finland vaccination mot fågelinfluensa. Svenska Folkhälsomyndigheten är inte färdig.

29 maj 2024, kl 09:00
0

Annons
Sören Andersson.

Sören Andersson
Foto: Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten

I juni börjar Finland vaccinera mot fågelinfluensa. Personer i Österbottens välfärdsområde, som motsvarar Österbottens län, med förhöjd risk att smittas av fågelinfluensa kommer att vaccineras. Det rapporterar finska Yle.

Personer som har kontakt med pälsdjur på pälsdjursfarmer, veterinärer samt laboratoriepersonal som hanterar fågelinfluensa hör till de grupper som finska myndigheter anser har ökad risk att bli smittade.

Dessutom får personer som på olika sätt arbetar med fjäderfän eller som har hobbyhöns vaccin. Det kommer att finnas vaccindoser för några hundra personer i det aktuella länet.

Finland har option på att köpa in vaccin mot fågelinfluensa.

Testar pälsdjur för fågelinfluensa

Under förra året hade Finland flera fall av massdöd hos vilda fåglar. Smittan spred sig till pälsdjursfarmer och orsakade en epidemi. Samtliga djur på 72 pälsfarmer, 500 000 stycken, avlivades för att skydda människors hälsa.

Första veckan i juni startar finländska livsmedelsmyndigheten en ny kontroll av fågelinfluensa på pälsdjursfarmer. Kontrollen pågår till september eftersom det är den period då risken för smittöverföring är som störst.

Finska livsmedelsmyndigheten kräver nu att varje pälsdjursfarm lämnar in pälsdjur för provtagning. Myndigheten undersöker djur som dött av sig själva eller djur som avlivats för att de varit i för dåligt skick.

Utreder vaccination mot fågelinfluensa

I Sverige utreder Folkhälsomyndigheten om yrkesgrupper med ökad risk att smittas ska rekommenderas vaccination, vilket Läkemedelsvärlden var först med att rapportera om i april.

– Det tittar vi på nu. Vi ser över våra rekommendationer när det gäller influensavaccin, om vi ska rekommendera fågelinfluensavaccin och i sådana fall till vilka grupper, sa läkaren Anders Lindblom vid Folkhälsomyndigheten då.

Myndigheten måste göra många övervägningar innan man rekommenderar att vaccinera vissa grupper mot fågelinfluensa.

Folkhälsomyndigheten arbetar med frågan

Anders Lindblom framhöll att vaccinet är relativt oprövat och att myndigheten behöver väga in många olika faktorer.

En av dessa är att fågelinfluensavaccinet är relativt oprövat, menar han.

– Så biverkningarna kan ju märkas längre fram när man vaccinerar flera personer. Vi måste också ha ett hum om finansieringen innan vi kan rekommendera, om det är den enskilde, arbetsgivarna, regionerna eller om staten ska betala.

Enligt Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, är myndigheten ännu inte klar med sitt arbete.

”Vi ser över detta men har inget färdigt ännu.” skriver han i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

USA bekräftar nytt fall hos människa

I USA pågår ett utbrott av fågelinfluensa hos mjölkkor. Hittills har tre fall av överföring av fågelinfluensa från nötkreatur till människa upptäckts i USA. Det första kända fallet någonsin var förra året.

USA rapporterar två nya sådana smittfall i år. Det senaste fallet bekräftas av den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC så sent som i förra veckan.

Amerikanska hälsomyndigheten FDA uppskattar att 20 procent av den amerikanska mjölkförsörjningen visar tecken på viruset. Det tyder på att smittspridningen troligen är omfattande. Regeringen undersöker möjligheten att vaccinera lantarbetare och andra som är i nära kontakt med viruset.

Också Kanada bekräftar att mjölkkor och annan boskap smittats av fågelinfluensa. Hälsomyndigheterna i både USA och Kanada uppmanar befolkningen att vidta skyddsåtgärder, som att inte dricka opastöriserad mjölk.

Stärker beredskapen mot fågelinfluensa

Världen över stärker hälso- och smittskyddsmyndigheter sin övervakning av och beredskap mot fågelinfluensa, H5N1, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat.

Fågelinfluensaviruset muterar snabbt, särskilt då det förflyttar sig till en ny värdart.

Vad som oroar myndigheter och experter är att fågelinfluensan hittat så många nya värdar, däribland en rad tama och vilda däggdjur. Det ökar risken för att viruset ska bli lättsmittat mellan människor.

Det har förekommit fall smitta av fågelinfluensa mellan människor, enligt kanadensiska myndigheter.

Hittills finns inget som tyder på att viruset muterat på ett sådant sätt att det blivit lättsmittat mellan människor.

Skaffar vaccin mot fågelinfluensa

I både Europa och USA rustar man nu för att få tag på eller tillverka vaccin mot fågelinfluensa för människor. Detta för att stävja hotet av en fågelinfluensapandemi bland människor.

I Europa diskuterar man nu med att köpa in prepandemiskt vaccin från vaccinföretaget CSL Seqirus, rapporterar Reuters. Vaccinet innehåller en virusstam som liknar det fågelinfluensavirus som sprids.

Man använder ett prepandemiskt vaccin i ett tidigt skede. Det ger man när myndigheter precis konstaterar att en global influensaepidemi har brutit ut.

USA har kontrakt med läkemedelsföretagen CSL och GSK för att testa prepandemiska vacciner som matchar det cirkulerande viruset bättre än äldre H5N1-vacciner landet har i lager.