Annons
Folkhälsomyndigheten utreder vaccination mot fågelinfluensa
Vissa kan rekommenderas att ta fågelinfluensavaccin
Folkhälsomyndigheten diskuterar om personer som riskerar att smittas av fågelinfluensa ska rekommenderas vaccination, berättar Anders Lindblom, läkare vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Istock, Lena Katarina Johansson

Vissa kan rekommenderas att ta fågelinfluensavaccin

Vissa djurarbetare kan komma att rekommenderas fågelinfluensavaccin, berättar läkaren Anders Lindblom.

19 apr 2024, kl 09:30
0

"Vi ser över om vi ska rekommendera fågelinfluensavaccin."

Personal som arbetar med djur och riskerar att utsättas för smitta kan komma att rekommenderas att ta fågelinfluensavaccin. Det berättar Anders Lindblom, läkare vid Folkhälsomyndigheten, för Läkemedelsvärlden.

Organisationer och myndigheter världen över skärper beredskapen för fler utbrott av fågelinfluensa. Man stärker också beredskapen för att smittan ska utvecklas till en pandemi, som Läkemedelsvärlden berättade igår.

Även Sverige skärper sin vaksamhet och beredskap.

– Vi följer om fågelinfluensan ändrar arvsmassan på sådant sätt om den kan bli mer smittsam mellan däggdjur och mellan människor. Sen är det viktigt att följa den globala och europeiska utvecklingen, säger Anders Lindblom.

Fågelinfluensasmittan ökar

Bakgrunden är att fågelinfluensan ökar. Den typ av fågelinfluensa som ökar är den mest bekymmersamma. På expertspråk kallas den för högpatogen. Med det menas att den är mycket smittsam och leder till hög dödlighet.

Något som oroar forskarna just nu är att fågelinfluensan inte bara begränsar sig till vilda fåglar och tamfåglar som höns. Smittan har hoppat över till däggdjur som kossor och sälar samt sällskapsdjur som katter och hundar. Antalet smittfall hos människor som varit i kontakt med smittade djur bekymrar också myndigheter och experter.

Det finns också tecken på att smittan hoppar mellan olika däggdjursarter. Och för varje gång smittan byter värddjur ökar risken för att den lättare ska börja spridas mellan människor.

Smittar från ko till människa

Nyligen upptäcktes att en amerikansk lantarbetare smittats, troligen av infekterade kor. Det är första fallet av smitta från ko till människa någonsin.

– Sverige har utbrott varje år dels bland vilda fåglar, framförallt sjöfåglar, dels utbrott på enstaka fjäderfäanläggningar. Och det kommer vi nog att få ha så länge som fågelinfluensan är så spridd som den är. Vi har inte sett några fall hos människor i Sverige, säger Anders Lindblom på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har möten

När Sverige har utbrott hos fjäderfän, eller hos vilda fåglar som hos skrattmåskolonier som vi hade förra året, har Folkhälsomyndigheten möten med berörda myndigheter.

Vid sådana möten deltar exempelvis smittskyddsläkare och länsveterinär där utbrottet skett, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket. Vid behov kan även andra myndigheter involveras.

– Då diskuterar vi vad som ska göras. Vi har riktlinjer för hur man ska provta. Om en person blir utsatt för smitta får man bedöma om det är aktuellt att ge förebyggande behandling. Då ger man samma antivirala medicin som ges mot vanlig influensa, Tamiflu (oseltamivir), säger Anders Lindblom.

Tre utbrott hos tamfåglar i år

Sverige övervakar kontinuerligt förekomsten av fågelinfluensa genom provtagning av tamfåglar som har symtom på sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt testar också sjuka och döda vildfåglar som skickas till dem.

Hittills i år har Sverige haft tre utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar, rapporterar Jordbruksverket. Just nu pågår ett utbrott hos fasaner i Svedala kommun. Stora delar av södra Sverige och hela Södermanlands län klassas som högrisk­områden för smitta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar läkare som misstänker fågelinfluensa hos människa att skicka in prover för test.

– Om det blir många smittfall bland vilda fåglar är det inte omöjligt att vi går ut med den informationen igen, säger Anders Lindblom.

Råd om fågelinfluensavaccin

Sören Lindblom berättar att Folkhälsomyndigheten ser över sina rekommendationer inför höstens influensavaccination.

Myndigheten utreder behovet av särskilda rekommendationer för användning av fågelinfluensavaccin eller vanligt säsongsinfluensavaccin när det gäller personer som exponeras för smittade djur i sitt yrke.

– Det tittar vi på nu. Vi ser över våra rekommendationer när det gäller influensavaccin, om vi ska rekommendera fågelinfluensavaccin och i sådana fall till vilka grupper, säger Anders Lindblom.

Har option på fågelinfluensavaccin

Även i andra länder, som Finland, diskuteras införandet av nya rekommendationer.

– Man tittar på yrkesgrupper som kan komma i kontakt med djur som kan bära på fågelinfluensan. Det gäller exempelvis personal vid fjäderfäbesättningar samt grisbönder. I Finland tittar man på personal vid pälsdjursfarmer med exempelvis mink, silverräv, blåräv och mårdhund, säger Anders Lindblom.

Anders Lindblom berättar att Finland har option på att köpa in vaccin mot fågelinfluensa. Men än så länge har Finland inte beslutat om rekommendationer för när fågelinfluensavaccin ska ges och till vilka grupper.

– Jag pratade med Finland nyligen, de tror inte att de kommer att få fågelinfluensavaccin förrän nästa år. Men vi tittar också på de möjligheterna.

Sverige funderar också på vaccininköp

Det är framförallt ett fågelinfluensavaccin som nyligen godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, Celldemic, som kan bli aktuellt att köpa in.

Men Anders Lindblom poängterar att det är många överväganden som måste göras innan det blir verklighet.

– Fågelinfluensavaccinet är ett relativt oprövat vaccin. Så biverkningarna kan ju märkas längre fram när man vaccinerar flera personer.

– Vi måste också ha ett hum om finansieringen innan vi kan rekommendera, om det är den enskilde, arbetsgivarna, regionerna eller om staten ska betala. Sen bestämmer ju läkemedelsbolaget om det är aktuellt att erbjuda vaccinet på den svenska marknaden.

Tittar även på vanligt influensavaccin

På frågan om det kan handla om att vaccinera hela befolkningen mot fågelinfluensa svarar Anders Lindblom så här:

– Jag föregår inte de diskussioner som vi har. Men Finland avser att vaccinera vissa yrkesgrupper.

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA kom nyligen med en rapport om fågelinfluensa, som Läkemedelsvärlden rapporterade om igår.

I rapporten rekommenderas personer som riskerar att utsättas för smitta att vaccineras mot den vanliga säsongsinfluensan. Det är en förebyggande åtgärd för att undvika att de olika virusen möts och utbyter arvsmassa.

– Det tittar vi också på, om de här yrkesgrupperna ska rekommenderas influensavaccin, men det är inte bestämt ännu. Vi ska noggrant gå igenom det vetenskapliga underlaget, säger Anders Lindblom.

Diskuterar EU-köp av vaccin

På EU-nivå diskuteras om länderna ska köpa in fågelinfluensavaccin gemensamt.

Diskussionerna startades redan i fjol i samband med det dåvarande utbrottet. Idag är det oklart om det blir något beslut om godkännande, inköp och vad det i så fall landar i, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är ungefär som med covidvaccin. Då skulle man ha beredskapslager och det skulle användas vid utbrott, säger Anders Lindblom.

Sverige har antiviral medicin i beredskap

Sverige har avtal om pandemivacciner. Om en pandemi med fågelinfluensa drabbar världen kan avtalet aktiveras.

Hur snabbt det går beror på många faktorer som är svåra att veta i förväg. Det handlar om hur lätt det är att anpassa pandemivaccinerna till den typ av fågelinfluensa som orsakar pandemin.

Vårt land har också antiviral medicinering i beredskapslager som kan användas mot fågelinfluensa. Folkhälsomyndigheten meddelar att det är sekretessbelagt vilken typ av antiviral medicin det rör sig om och hur mycket som finns.

Det här är fågelinfluensa

Det fågelinfluensavirus som myndigheter och experter oroas över just nu är så kallat högpatogent virus. Med högpatogent menas att viruset muterat så att det är aggressivt och lättsmittat.

I regel är dödligheten i fjäderfäbesättningar hundraprocentig. Högpatogent virus kan också ha utökad förmåga att infektera andra djurarter, inklusive människor.

Sedan 2003 fram till i april i år har det rapporterats 889 fågelinfluensafall hos människor från 23 olika länder. 463 av dessa 889 människor har dött vilket ger en mortalitet på 52 procent.

Symtomen hos människa varierar mellan olika utbrott orsakade av olika subtyper och stammar viruset. En del varianter har enbart orsakat mild sjukdom med exempelvis ögoninfektion och/eller övergående influensaliknande symtom. Andra har orsakat allvarlig sjukdom, som lunginflammation, blodförgiftning och komplikationer från många andra organ, med dödlig utgång.

I områden med pågående utbrott av fågelinfluensa som eventuellt kan smitta människa bör man undvika direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Noggrann handhygien, i synnerhet efter djurkontakt, rekommenderas. Man ska också undvika direktkontakt med döda djur.

Hundar bör hållas kopplade i områden där fågelinfluensa sprids, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Katter bör om möjligt hållas borta från döda fåglar. Avstå från fågeljakt i områden med pågående sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen WHO, Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt

Föregående artikel ”Gränserna mellan vård och forskning suddas ut”
Nästa artikel Snart dags för invigning i Stockholm